Älvsbyn–Boden

Bandelen Älvsbyn–Boden av Stambanan genom övre Norrland är omkring fyra och en halv mil lång och binder samman Piteälvens och Luleälvens dalgångar. Jordbruksmark finner man i de byar som passeras, men mellan dessa dominerar skogs- och myrmark. Ursprungliga stationer var förutom Älvsbyn och Boden också Brännberg och Hednoret som båda fick stationshus av Byskemodell. Idag finns 5 driftplatser på sträckan, Laduberg, Brännberg, Degerbäcken, Hednoret och Boden S. Efter linjeomläggningar på 80-talet finns två längre tunnlar på vardera sidan av Ladubergs driftplats.

Geografisk översikt