Plattformsvyer

Bilder och filmer (122)

Tisdag 22 maj 2018

Takbygget fortsätter och nu används åter plattformen mellan spår 2 och 3 efter en tids avstängning.  5 år
ID-nummer:  23383
Direktlänk: /bild/00023383/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya taket under byggnad sett norrut.  5 år
ID-nummer:  23384
Direktlänk: /bild/00023384/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr har även själva taket kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  23385
Direktlänk: /bild/00023385/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  23386
Direktlänk: /bild/00023386/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konstruktionen av limträbalkar sedd i detalj.  5 år
ID-nummer:  23387
Direktlänk: /bild/00023387/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av infästningen mot markfundamenten.  5 år
ID-nummer:  23388
Direktlänk: /bild/00023388/
Fotodatum: den 22 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 maj 2018

Limträbalkar utlagda på den för tillfället avstängda plattformen mellan spår 2 och spår 3.  5 år
ID-nummer:  23378
Direktlänk: /bild/00023378/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler takdelar har levererats till plattformen.  5 år
ID-nummer:  23379
Direktlänk: /bild/00023379/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under ombyggnaden används plattformen mellan spår 3 och 4 för resandeutbyte.  2 år
ID-nummer:  34170
Direktlänk: /bild/00034170/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget 93 med delen från Luleå på spår 4 till vänster och delen från Narvik på spår 3 till höger.  2 år
ID-nummer:  34171
Direktlänk: /bild/00034171/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut på plattformen mellan spår2 och 3 har stolparna för det nya taket rests.  5 år
ID-nummer:  23380
Direktlänk: /bild/00023380/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av limträbalkarna, varav några som ska sitta i någon av takets ändar.  5 år
ID-nummer:  23381
Direktlänk: /bild/00023381/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya taket växer fram med stationshuset i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  23382
Direktlänk: /bild/00023382/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsmiljön i Boden håller på att förändras.  2 år
ID-nummer:  34172
Direktlänk: /bild/00034172/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna från Narvik mot Luleå har avgått och resten av vagnarna väntar på sammanväxling.  2 år
ID-nummer:  34173
Direktlänk: /bild/00034173/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två delar av samma blivande nattåg mot Stockholm på spår 3 och 4 i Boden.  2 år
ID-nummer:  34174
Direktlänk: /bild/00034174/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna från Luleå rullar iväg söderut för att växlas över till spår 3 och de andra vagnarna.  2 år
ID-nummer:  34175
Direktlänk: /bild/00034175/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare backas vagnarna från Luleå in på spår 3.  2 år
ID-nummer:  34176
Direktlänk: /bild/00034176/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kopplas samman till ett tågsätt som sedan ska avgå mot Stockholm.  2 år
ID-nummer:  34177
Direktlänk: /bild/00034177/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget 93 börjar bli redo för avgång söderut.  2 år
ID-nummer:  34178
Direktlänk: /bild/00034178/
Fotodatum: den 13 maj 2018
Publicerad: den 11 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 22 april 2018

Plattformen där plattformstaket tidigare stod, fundamenten har nu grävts upp.  5 år
ID-nummer:  23083
Direktlänk: /bild/00023083/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 26 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut där taket tidigare stod, stolparna närmast taket har också bytts ut mot nya.  5 år
ID-nummer:  23084
Direktlänk: /bild/00023084/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 26 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de nya kontaktledningsstolparna som bär upp bryggorna närmast taket.  5 år
ID-nummer:  23085
Direktlänk: /bild/00023085/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 26 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bryggan är infäst i den nya stolpen.  5 år
ID-nummer:  23086
Direktlänk: /bild/00023086/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 26 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggstök i Boden under den passagerartäta stunden omkring uppehållen för tåg 95 och 97.  5 år
ID-nummer:  23087
Direktlänk: /bild/00023087/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 26 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 april 2018

Tåg 96 och 98 på var sin sida om plattformen i Boden på förmiddagen, allt är som vanligt förutom en liten detalj.  5 år
ID-nummer:  22898
Direktlänk: /bild/00022898/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor del av det gamla plattformstaket har sågats ned.  5 år
ID-nummer:  22899
Direktlänk: /bild/00022899/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det saknade plattformstaket sett från norr.  5 år
ID-nummer:  22900
Direktlänk: /bild/00022900/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar står de järnskodda stolpfötterna med träändar likt stubbar på ett kalhygge.  5 år
ID-nummer:  22901
Direktlänk: /bild/00022901/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förändringarnas tider i Boden, mitt i vardagen.  5 år
ID-nummer:  22902
Direktlänk: /bild/00022902/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stolpe som nu blivit kortare.  5 år
ID-nummer:  22903
Direktlänk: /bild/00022903/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste delen av taket var ännu kvar, men utan hängrännor och trafikinfoskyltar.  5 år
ID-nummer:  22904
Direktlänk: /bild/00022904/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande delen av taket sett från söder.  5 år
ID-nummer:  22905
Direktlänk: /bild/00022905/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 januari 2018

Januarisol över ett kyligt Boden C och ett försenat resandeutbyte mellan nattåget 98 och intercitytåget 96.  3 år
ID-nummer:  32871
Direktlänk: /bild/00032871/
Fotodatum: den 23 januari 2018
Publicerad: den 23 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 januari 2017

Avstigning i vinterparadiset efter en lång natts färd norrut med nattåget 92.  2 år
ID-nummer:  35196
Direktlänk: /bild/00035196/
Fotodatum: den 24 januari 2017
Publicerad: den 24 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 9 november 2016

Plattformsvardag i Boden en kväll vid halv tio-tiden. Nattåget 93 från Narvik har kommit in och ska invänta vagnar från Luleå och även släppa av de främsta vagnarna mot Luleå innan växling och fortsatt färd söderut kan ske.  5 mån
ID-nummer:  36010
Direktlänk: /bild/00036010/
Fotodatum: den 9 november 2016
Publicerad: den 9 november 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 5 februari 2016

Boden C i skymningen vid 17-tiden på eftermiddagen.  5 år
ID-nummer:  25843
Direktlänk: /bild/00025843/
Fotodatum: den 5 februari 2016
Publicerad: den 5 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformen intill spår 2.  2 år
ID-nummer:  35209
Direktlänk: /bild/00035209/
Fotodatum: den 5 februari 2016
Publicerad: den 5 februari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2014

Boden C en lätt mulen junikväll.  3 år
ID-nummer:  32021
Direktlänk: /bild/00032021/
Fotodatum: den 15 juni 2014
Publicerad: den 6 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 19 januari 2014

Boden C en mycket kall januarikväll, termometern visade -35 °C och all persontrafik norr om Boden var inställd.  9 år
ID-nummer:  16914
Direktlänk: /bild/00016914/
Fotodatum: den 19 januari 2014
Publicerad: den 18 april 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lok på bangården hålls igång i kylan.  9 år
ID-nummer:  16915
Direktlänk: /bild/00016915/
Fotodatum: den 19 januari 2014
Publicerad: den 18 april 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 5 december 2013

En vagn med gamla sligcontainrar för transporterna mellan Aitikgruvan och Rönnskär står uppställd i Boden på kvällen.  8 år
ID-nummer:  20035
Direktlänk: /bild/00020035/
Fotodatum: den 5 december 2013
Publicerad: den 4 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 oktober 2013

Det nyss ankomna tåg 93 ska delas för vidare färd mot Luleå respektive Stockholm.  5 mån
ID-nummer:  36002
Direktlänk: /bild/00036002/
Fotodatum: den 20 oktober 2013
Publicerad: den 20 oktober 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattågsväxling på kvällen.  5 år
ID-nummer:  24065
Direktlänk: /bild/00024065/
Fotodatum: den 20 oktober 2013
Publicerad: den 19 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juni 2010

Vy söderut på från den med staket avstängda plattformen utanför stationshuset, här syns de tre uppgångarna för gångtunneln under spåren.  12 år
ID-nummer:  12210
Direktlänk: /bild/00012210/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan mot plattformen mellan spår 2 och 3.  12 år
ID-nummer:  12211
Direktlänk: /bild/00012211/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra änden av plattformen vid spår 1 där det finns en plankorsning till mellanplattformen mellan spår 2 och 3.  12 år
ID-nummer:  12212
Direktlänk: /bild/00012212/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från ungefär samma plats som ovan mot södra bangårdsänden där spåren delar sig mot Luleå till vänster och Älvsbyn till höger.  12 år
ID-nummer:  12213
Direktlänk: /bild/00012213/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vagnverkstaden på östra sidan av bangården nära södra änden sedd från samma plats.  12 år
ID-nummer:  12214
Direktlänk: /bild/00012214/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden sedd från södra änden av plattformen mellan spår 2 och 3.  12 år
ID-nummer:  12215
Direktlänk: /bild/00012215/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100