Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (210)
Bild 1–50

Måndag 23 februari 2015

Översikt norrut över arbetsgropen vid Vattholmavägen något längre söderut.  7 år
ID-nummer:  19104
Direktlänk: /bild/00019104/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns läge några meter under den tidigare markytan.  7 år
ID-nummer:  19105
Direktlänk: /bild/00019105/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storgårdens totalombyggnad löper parallellt med tunnelbygget intill.  7 år
ID-nummer:  19106
Direktlänk: /bild/00019106/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats med stationshuset i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19107
Direktlänk: /bild/00019107/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort avsnitt av väggar och tak saknas mellan gjutna delar av tunneln, där nere kommer tågen att susa förbi framöver.  7 år
ID-nummer:  19108
Direktlänk: /bild/00019108/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltak sett från Vattholmavägen i öster.  7 år
ID-nummer:  19109
Direktlänk: /bild/00019109/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några utstickande järn kapas med vinkelslip. Tunneln byggs som en rad stora sektioner placerade i rad men som inte är sammangjutna.  7 år
ID-nummer:  19110
Direktlänk: /bild/00019110/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar och rör passerar över gropen på flera platser.  7 år
ID-nummer:  19111
Direktlänk: /bild/00019111/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelarbetsplatsen med Gamla Uppsala kyrka och plankorsningen med nuvarande järnväg i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19112
Direktlänk: /bild/00019112/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen svänger i tillfällig sträckning över arbetsområdet strax söder om den gamla skolan.  7 år
ID-nummer:  19115
Direktlänk: /bild/00019115/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i den blivande tunnelsn sträckning.  7 år
ID-nummer:  19116
Direktlänk: /bild/00019116/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från ungefär samma plats som ovan, här utanför skolbyggnaden finns den nordligaste och nyaste tunnelarbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  19117
Direktlänk: /bild/00019117/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i den nya järnvägens sträckning, det mesta är klart för att kunna gjuta tunnelns nordligaste del.  7 år
ID-nummer:  19118
Direktlänk: /bild/00019118/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sektion av bottenplattan är redan färdig i gropen utanför skolan och formen för ännu en byggs norr om den.  7 år
ID-nummer:  19119
Direktlänk: /bild/00019119/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den gjutna plattan ska nu gjutformen för väggar och tak byggas upp.  7 år
ID-nummer:  19120
Direktlänk: /bild/00019120/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skolbyggnaden står på kanten till gropen, på samma sätt som den tidigare stod alldeles intill Vattholmavägen.  7 år
ID-nummer:  19121
Direktlänk: /bild/00019121/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen vid skolan sedd från nordväst.  7 år
ID-nummer:  19122
Direktlänk: /bild/00019122/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där norra tunnelmynningen ska byggas strax norr om skolan.  7 år
ID-nummer:  19124
Direktlänk: /bild/00019124/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu är det ett abrupt slut på gropen söderut där Vattholmavägen passerar över arbetsområdet.  7 år
ID-nummer:  19125
Direktlänk: /bild/00019125/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skolan sedd från nordväst, norra tunnelmynningen hamnar i bildens vänstra del.  7 år
ID-nummer:  19128
Direktlänk: /bild/00019128/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om tunnelbygget schaktas den tidigare nedfarten till gropen bort.  7 år
ID-nummer:  19129
Direktlänk: /bild/00019129/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten till tunneln från norr, här ska ett betongtråg leda spåren in i tunneln.  7 år
ID-nummer:  19130
Direktlänk: /bild/00019130/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs bort med lastbil.  7 år
ID-nummer:  19131
Direktlänk: /bild/00019131/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten till tunneln norrifrån sedd norrut.  7 år
ID-nummer:  19132
Direktlänk: /bild/00019132/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten till tunneln sedd från norr.  7 år
ID-nummer:  19133
Direktlänk: /bild/00019133/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln byggs i den smalaste delen av gropen, tråget norr om mynningen i det något bredare och norr om det blir det vanliga slänter vid sidan av spåret. Lägg märke till fundamenten för kontaktledningsstolpar som redan placerats ut.  7 år
ID-nummer:  19134
Direktlänk: /bild/00019134/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid den gamla järnvägens korsning med Vattholmavägen. Vägen fick en västligare sträckning när den nya järnvägen tar över vägens gamla sträckning, när den gamla banan rivs kan vägen fortsätta rakt norrut även här.  7 år
ID-nummer:  19135
Direktlänk: /bild/00019135/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan norrut från samma plats som ovan.  7 år
ID-nummer:  19136
Direktlänk: /bild/00019136/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för Vittulsbergsvägen är nu färdiggjuten.  7 år
ID-nummer:  19137
Direktlänk: /bild/00019137/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomrummet runt vägporten fylls nu igen medan järnvägen ännu ligger på sin tillfälliga bro.  7 år
ID-nummer:  19138
Direktlänk: /bild/00019138/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Vittulsbergsvägen där den nya sträckningen lämnar den gamla.  7 år
ID-nummer:  19139
Direktlänk: /bild/00019139/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
X52 9017 rullar norrut in på det tillfälliga spåret vid Vittulsbergsvägen.  7 år
ID-nummer:  19140
Direktlänk: /bild/00019140/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vittulsbergsvägen som genom det tillfälliga spåret har flyttats något österut kommer att försvinna helt om några månader när vägen kan läggas om genom den nya vägporten.  7 år
ID-nummer:  19141
Direktlänk: /bild/00019141/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg passerar över den nya vägporten.  7 år
ID-nummer:  19142
Direktlänk: /bild/00019142/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron över vägporten har snart gjort sitt.  7 år
ID-nummer:  19143
Direktlänk: /bild/00019143/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banans sträckning börjar bli tydlig redan strax norr om vägporten där den avviker från den ursprungliga sträckningen.  7 år
ID-nummer:  19146
Direktlänk: /bild/00019146/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bron viker banan av söderut in mot tunneln.  7 år
ID-nummer:  19147
Direktlänk: /bild/00019147/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På vägportens östra sida pågår återfyllningsarbeten.  7 år
ID-nummer:  19145
Direktlänk: /bild/00019145/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från sydost.  7 år
ID-nummer:  19148
Direktlänk: /bild/00019148/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningsarbete mellan den nya vägporten och den tillfälliga stålsponten som håller banvallen på plats under bygget.  7 år
ID-nummer:  19149
Direktlänk: /bild/00019149/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd rakt från sidan.  7 år
ID-nummer:  19150
Direktlänk: /bild/00019150/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från sydost.  7 år
ID-nummer:  19151
Direktlänk: /bild/00019151/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägnedfarten under järnvägen från öster, plankorsningen uppe till vänster.  7 år
ID-nummer:  19152
Direktlänk: /bild/00019152/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående snabbtåg passerar över den tillfälliga bron över den nya vägporten med begränsad hastighet på grund av provisoriet, med det nya dubbelspåret klart blir hastigheten högre.  7 år
ID-nummer:  19153
Direktlänk: /bild/00019153/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 18 april 2015

Passage över tunnelarbetsplatsen tidigt på morgonen, där nere pågår bygget av den södra tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  19193
Direktlänk: /bild/00019193/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg passerar norrut över den nya vägporten för Vittulsbergsvägen i projektets nordligaste del.  7 år
ID-nummer:  19194
Direktlänk: /bild/00019194/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från väster, räcken har nu satts upp.  7 år
ID-nummer:  19195
Direktlänk: /bild/00019195/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg passerar, spåret ligger ännu på en tillfällig bro över den nya vägporten.  7 år
ID-nummer:  19196
Direktlänk: /bild/00019196/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Runt den tillfälliga järnvägsbron har en ny banvall byggts upp vid porten, samtidigt byggs den nya vägen nere i skärningen.  7 år
ID-nummer:  19197
Direktlänk: /bild/00019197/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Vittulsbergsvägen i nuvarande plankorsning, här har inte lika mycket hänt på sistone.  7 år
ID-nummer:  19198
Direktlänk: /bild/00019198/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150