Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (211)
Bild 1–30

Måndag 23 februari 2015

Tåget passerar under den sydligaste av de många kranar som kantar tunnelbygget.  9 år
ID-nummer:  19078
Direktlänk: /bild/00019078/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen som tunneln byggs i stryker alldeles förbi den inlösta villan på Sigyns väg 28.  9 år
ID-nummer:  19083
Direktlänk: /bild/00019083/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen grundläggs ännu en etapp av tunnelns bottenplatta.  9 år
ID-nummer:  19084
Direktlänk: /bild/00019084/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bit av tunneln står klar här på den sydligaste av tre tunnelarbetsplatser.  9 år
ID-nummer:  19085
Direktlänk: /bild/00019085/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu passerar tågen i markplanet, om några år susar de förbi där nere i stället.  9 år
ID-nummer:  19086
Direktlänk: /bild/00019086/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sektion av bottenplattan står klar och väntar på väggar och tak. En matta monteras på ändytan innan nästa sektion ska formsättas och gjutas.  9 år
ID-nummer:  19087
Direktlänk: /bild/00019087/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning är en viktig del av ett projekt som detta, här tillses att bottenplattan grundläggs på rätt nivå.  9 år
ID-nummer:  19088
Direktlänk: /bild/00019088/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra tunnelbyggplatsen sedd från den omlagda Sivs väg något längre norrut.  9 år
ID-nummer:  19089
Direktlänk: /bild/00019089/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över den mellersta av de tre tunnelarbetsplatserna från söder.  9 år
ID-nummer:  19091
Direktlänk: /bild/00019091/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den först byggda sektionen av tunneln norr om Sivs väg döljs av presenningar, den har nu fått sällskap av ytterligare ett antal sektioner som snart fyller ut hela gropen.  9 år
ID-nummer:  19090
Direktlänk: /bild/00019090/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket utgör nu upplagsplats för material till de sektioner som byggs längre bort.  9 år
ID-nummer:  19092
Direktlänk: /bild/00019092/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd från sydväst med Vattholmavägen i bakgrunden i bildens överkant.  9 år
ID-nummer:  19093
Direktlänk: /bild/00019093/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sivs väg passerar genom arbetsplatsen i nytt tillfälligt läge, en av två delar av tunnelsträckan där gropen ännu inte har kunnat schaktas ur.  9 år
ID-nummer:  19094
Direktlänk: /bild/00019094/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta arbetsplatsen sedd från norr med Storgården till höger och Vattholmavägen till vänster.  9 år
ID-nummer:  19097
Direktlänk: /bild/00019097/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen utanför Storgården börjar fyllas med nybyggd tunnel.  9 år
ID-nummer:  19095
Direktlänk: /bild/00019095/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot gjutformen längst i norr.  9 år
ID-nummer:  19098
Direktlänk: /bild/00019098/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formsättning av tunneln i norra delen av gropen vid Storgården.  9 år
ID-nummer:  19099
Direktlänk: /bild/00019099/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, här tar schaktgropen åter en paus för att släppa över Vattholmavägen.  9 år
ID-nummer:  19100
Direktlänk: /bild/00019100/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare så djupa gropen fylls nu upp av den stora och allt längre betongkonstruktionen.  9 år
ID-nummer:  19101
Direktlänk: /bild/00019101/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen utanför Storgården sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  19102
Direktlänk: /bild/00019102/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket armeras inför ännu en gjutetapp.  9 år
ID-nummer:  19103
Direktlänk: /bild/00019103/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt norrut över arbetsgropen vid Vattholmavägen något längre söderut.  9 år
ID-nummer:  19104
Direktlänk: /bild/00019104/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns läge några meter under den tidigare markytan.  9 år
ID-nummer:  19105
Direktlänk: /bild/00019105/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storgårdens totalombyggnad löper parallellt med tunnelbygget intill.  9 år
ID-nummer:  19106
Direktlänk: /bild/00019106/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats med stationshuset i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  19107
Direktlänk: /bild/00019107/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort avsnitt av väggar och tak saknas mellan gjutna delar av tunneln, där nere kommer tågen att susa förbi framöver.  9 år
ID-nummer:  19108
Direktlänk: /bild/00019108/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltak sett från Vattholmavägen i öster.  9 år
ID-nummer:  19109
Direktlänk: /bild/00019109/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några utstickande järn kapas med vinkelslip. Tunneln byggs som en rad stora sektioner placerade i rad men som inte är sammangjutna.  9 år
ID-nummer:  19110
Direktlänk: /bild/00019110/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar och rör passerar över gropen på flera platser.  9 år
ID-nummer:  19111
Direktlänk: /bild/00019111/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelarbetsplatsen med Gamla Uppsala kyrka och plankorsningen med nuvarande järnväg i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  19112
Direktlänk: /bild/00019112/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90