Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (210)
Bild 151–200

Lördag 18 april 2015

Nya inslag i kulturlandskapet vid Gamla Uppsala.  7 år
ID-nummer:  19310
Direktlänk: /bild/00019310/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra anslutningspunkten mellan ny och gammal bansträckning vid den redan dubbelspårsförberedda bron över Bärbyleden.  7 år
ID-nummer:  19311
Direktlänk: /bild/00019311/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande bana svänger in på fel sida av den bullerskyddsvall som byggts för det nya spåret.  7 år
ID-nummer:  19312
Direktlänk: /bild/00019312/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående Upptåg svänger in på den östra sidan av bullerskyddsvallen för det nya spåret, den gamla sträckningen som försvinner om några år. Kurvorna här uppstod då bron över Bärbyleden anpassades för det nya dubbelspåret när den byggdes 2006.  7 år
ID-nummer:  19313
Direktlänk: /bild/00019313/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg har ännu en gång passerat enkelspåret genom Gamla Uppsala och når strax Löten och dubbelspåret in mot Uppsala.  7 år
ID-nummer:  19314
Direktlänk: /bild/00019314/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 11 maj 2015

Tunnelbyggets södra del sett från ett passerande tåg.  3 år
ID-nummer:  26483
Direktlänk: /bild/00026483/
Fotodatum: den 11 maj 2015
Publicerad: den 11 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen växer fram i gropen.  3 år
ID-nummer:  26484
Direktlänk: /bild/00026484/
Fotodatum: den 11 maj 2015
Publicerad: den 11 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här nere kommer tågen att rulla förbi när allt är klart.  3 år
ID-nummer:  26485
Direktlänk: /bild/00026485/
Fotodatum: den 11 maj 2015
Publicerad: den 11 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget passerar på det tillfälliga spåret som går i en båge runt den nya tunnelmynningen.  3 år
ID-nummer:  26486
Direktlänk: /bild/00026486/
Fotodatum: den 11 maj 2015
Publicerad: den 11 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spåret till höger ska tillfälligt återuppbyggas för att kunna färdigställa området söder om tunneln.  3 år
ID-nummer:  26487
Direktlänk: /bild/00026487/
Fotodatum: den 11 maj 2015
Publicerad: den 11 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!