Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (211)
Bild 91–120

Lördag 18 april 2015

Vid gamla Uppsala skola pågår tunnelbygget, här syns en sektion bottenplatta som det ännu inte byggts väggar och tak på.  9 år
ID-nummer:  19224
Direktlänk: /bild/00019224/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nästa tunnelsektion pågår bygge av väggar och tak.  9 år
ID-nummer:  19225
Direktlänk: /bild/00019225/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av sektionen har redan gjutits.  9 år
ID-nummer:  19226
Direktlänk: /bild/00019226/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen för tunneltaket står redo att kompletteras med sidoväggar inför armering och gjutning.  9 år
ID-nummer:  19227
Direktlänk: /bild/00019227/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdiggjutna taket används som tillfällig upplagsplats.  9 år
ID-nummer:  19228
Direktlänk: /bild/00019228/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den södra delen av sektionen pågår armering.  9 år
ID-nummer:  19229
Direktlänk: /bild/00019229/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett rör byggs in i tunneltaket. Tunneln ligger i ett grunt läge här med takets ovansida ungefär i ursprunglig marknivå.  9 år
ID-nummer:  19230
Direktlänk: /bild/00019230/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionens södra ände ligger strax intill den norra spontgropens södra ände.  9 år
ID-nummer:  19231
Direktlänk: /bild/00019231/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armering pågår.  9 år
ID-nummer:  19232
Direktlänk: /bild/00019232/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget i den norra schaktgropen sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  19233
Direktlänk: /bild/00019233/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, på andra sidan Vattholmavägens tillfälliga sträckning öppnar sig nästa schaktgrop.  9 år
ID-nummer:  19234
Direktlänk: /bild/00019234/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen begränsar ännu tunnelbyggets framfart strax sydväst om skolbyggnaderna, men kommer senare att läggas ovanpå tunneltaket så att bygget kan fortsätta även här.  9 år
ID-nummer:  19235
Direktlänk: /bild/00019235/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Gamla Uppsala skola sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  19236
Direktlänk: /bild/00019236/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken söder om gropen används för tillfället som upplagsplats.  9 år
ID-nummer:  19237
Direktlänk: /bild/00019237/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägens krokiga passage över den blivande tunnelsträckningen sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  19238
Direktlänk: /bild/00019238/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta gropen sedd från norr, här pågår utvidgning norrut mot Vattholmavägens tillfälliga sträckning.  9 år
ID-nummer:  19239
Direktlänk: /bild/00019239/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet har utökats norrut, sponten likaså. Nu återstår att gräva och spränga sig ner till rätt nivå.  9 år
ID-nummer:  19240
Direktlänk: /bild/00019240/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga tunneln där den hamnar som djupast under marknivån.  9 år
ID-nummer:  19241
Direktlänk: /bild/00019241/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av den mellersta gropen sedd norrut. här syns det att gropen grävs vidare norrut medan de nedslagna stålrören förankras och nya plåtar svetsas fast mellan dem.  9 år
ID-nummer:  19242
Direktlänk: /bild/00019242/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen vid Groaplan sedd mot sydvät, Vattholmavägen till vänster.  9 år
ID-nummer:  19243
Direktlänk: /bild/00019243/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln avancerar norrut.  9 år
ID-nummer:  19244
Direktlänk: /bild/00019244/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner i gropen från samma plats som de båda tidigare bilderna samtidigt som flygbränsletåget passerar norrut på nuvarande järnväg i bakgrunden. Ännu en sektions bottenplatta förbereds här i botten på gropen.  9 år
ID-nummer:  19245
Direktlänk: /bild/00019245/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektion 9 är den nordligaste färdigställda i den mellersta gropen.  9 år
ID-nummer:  19246
Direktlänk: /bild/00019246/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På taket finns ett lager av armeringsjärn som sannolikt skall användas i taket på nästa sektion.  9 år
ID-nummer:  19248
Direktlänk: /bild/00019248/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget med Groaplan och Gamla Uppsala kyrka i bakgrunden, tunneln är färdig fram till och med den tidigare infarten till dessa från Vattholmavägen.  9 år
ID-nummer:  19249
Direktlänk: /bild/00019249/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tiden närmar sig antagligen då diverse rör och ledningar i området kan få en mer permanent plats i närheten av tunneln.  9 år
ID-nummer:  19250
Direktlänk: /bild/00019250/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan där tunneln också ligger som lägst under markytan.  9 år
ID-nummer:  19251
Direktlänk: /bild/00019251/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket ligger som en slät betongväg en bit ner i den tidigare så djupa gropen.  9 år
ID-nummer:  19252
Direktlänk: /bild/00019252/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två byggprojekt, om- och tillbyggnaden av Storgården tycks samordnad med tunnelbygget.  9 år
ID-nummer:  19253
Direktlänk: /bild/00019253/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den här gropen började arbetena med den sydligaste sektionen och har sedan endast gått norrut, här skyntar också det gamla stationshuset i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  19254
Direktlänk: /bild/00019254/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–180