Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (210)
Bild 101–150

Lördag 18 april 2015

Gropen sedd från sydväst med Vattholmavägen vid husen i bildens övre del.  7 år
ID-nummer:  19256
Direktlänk: /bild/00019256/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den längsta sammanhängande delen av tunneln hittills.  7 år
ID-nummer:  19258
Direktlänk: /bild/00019258/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 24 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra gropen sedd från Sivs väg när ett tåg passerade på det tillfälliga spåret vid arbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  19259
Direktlänk: /bild/00019259/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i den södra gropen avancerar tunnelbygget norrut och har snart fyllt upp den helt.  7 år
ID-nummer:  19260
Direktlänk: /bild/00019260/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot tunnelbygget i södra gropen från nordost med det tillfälliga spåret i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19261
Direktlänk: /bild/00019261/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget i södra gropen sett på närmare håll vid norra änden av Sigyns väg.  7 år
ID-nummer:  19262
Direktlänk: /bild/00019262/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första tredjedelen av ännu en tunnelsektion är färdiggjuten, dags att flytta gjutformarna norrut och påbörja nästa.  7 år
ID-nummer:  19263
Direktlänk: /bild/00019263/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiggjutna tunneln i södra gropen, arbeten pågår längst bort med södra tunnelmynningen och tråget söder om den men i övrigt byggs tunneln från söder till norr.  7 år
ID-nummer:  19264
Direktlänk: /bild/00019264/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av gjutformen samt skydden som lagts ut under betongens härdningsprocess ska nu tas bort.  7 år
ID-nummer:  19265
Direktlänk: /bild/00019265/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två tredjedelar av sektionens bottenplatta återstår att gjuta väggar och tak på. Därefter behöver gropen utvidgas norrut för att kunna bygga nästa bottenplatta.  7 år
ID-nummer:  19266
Direktlänk: /bild/00019266/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brädan genom vilken armeringen stuckit ut genom gjutformen avlägsnas, en inte alldeles enkel uppgift.  7 år
ID-nummer:  19267
Direktlänk: /bild/00019267/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett upptåg rullar norrut förbi den södra tunnelgropen.  7 år
ID-nummer:  19268
Direktlänk: /bild/00019268/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationsområdet i Gamla Uppsala påverkas av bygget dock inte direkt det gamla stationshuset.  7 år
ID-nummer:  19269
Direktlänk: /bild/00019269/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbigångsspåret runt den södra gropen leder trafiken förbi arbetet i väntan på att spåret som ännu ett provisorium kan placeras på den nya tunnelns tak vid södra mynningen.  7 år
ID-nummer:  19270
Direktlänk: /bild/00019270/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och den norra delen av gamla bangården, ett lugnare läge om några år.  7 år
ID-nummer:  19271
Direktlänk: /bild/00019271/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan spåret och bebyggelsen pågår tunnelbygget i den södra gropen, vy från väster.  7 år
ID-nummer:  19272
Direktlänk: /bild/00019272/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående regionaltåg rundar den södra tunnelarbetsplatsen.  7 år
ID-nummer:  19273
Direktlänk: /bild/00019273/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Banvallsvägens norra ände byggs en gång- och cykelbro över den nya banan. Brofundamenten har nu gjutits, det östra syns till höger och det västra skymtar bakom de höga sponterna.  7 år
ID-nummer:  19274
Direktlänk: /bild/00019274/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det östra brofundamentet.  7 år
ID-nummer:  19275
Direktlänk: /bild/00019275/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons mellanstöd blir av enklare typ.  7 år
ID-nummer:  19276
Direktlänk: /bild/00019276/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut på andra sidan av det blivande spårområdet, brons västra mellanstöd till höger och kyrkan och högarna i fonden till vänster.  7 år
ID-nummer:  19277
Direktlänk: /bild/00019277/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västra brofundamentet delvis dolt bakom ett stillastående arbetsfordon.  7 år
ID-nummer:  19278
Direktlänk: /bild/00019278/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid platsen pågår också arbete med den permanentspont som ska begränsa spårdiket mot bebyggelsen på Banvallsvägen. Gång- och cykelvägen hålls öppen under byggtiden med hjälp av olika provisorier.  7 år
ID-nummer:  19279
Direktlänk: /bild/00019279/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Permanentsponten intill brons mellanstöd.  7 år
ID-nummer:  19280
Direktlänk: /bild/00019280/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten förankras i överkant med stag som borras in snett ner i marken.  7 år
ID-nummer:  19281
Direktlänk: /bild/00019281/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinerna som borrar in stagen stod redo för fortsatt arbete alldeles intill gångvägen.  7 år
ID-nummer:  19282
Direktlänk: /bild/00019282/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinerna och sponten, vy söderut.  7 år
ID-nummer:  19283
Direktlänk: /bild/00019283/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten står i en lång båge utanför bebyggelsen på Banvallsvägen bortom vänster bildkant.  7 år
ID-nummer:  19284
Direktlänk: /bild/00019284/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Permanentspont med förankring i en lång rad.  7 år
ID-nummer:  19285
Direktlänk: /bild/00019285/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spontningens västra sida till höger i bild skall det nya dubbelspåret schaktas ned.  7 år
ID-nummer:  19286
Direktlänk: /bild/00019286/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid Banvallsvägens norra ände sedda från sydväst.  7 år
ID-nummer:  19287
Direktlänk: /bild/00019287/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den permanenta sponten med bebyggelsen på Banvallsvägen i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19288
Direktlänk: /bild/00019288/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut har det monterats stålhylsor kring förankringsbultarna.  7 år
ID-nummer:  19290
Direktlänk: /bild/00019290/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av hylsorna kring bultarna, notera också de snedställda balkar som är en viktig del av stödkonstruktionen samt också de hål som har borrats i överkant på sponten.  7 år
ID-nummer:  19291
Direktlänk: /bild/00019291/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det väntar nya vyer för de boende på Banvallsvägen.  7 år
ID-nummer:  19292
Direktlänk: /bild/00019292/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har hylsorna fått lock också.  7 år
ID-nummer:  19293
Direktlänk: /bild/00019293/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart börjar det dyka upp armeringsjärn också.  7 år
ID-nummer:  19294
Direktlänk: /bild/00019294/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och jodå, då återstår bara lite betong också.  7 år
ID-nummer:  19295
Direktlänk: /bild/00019295/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 25 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom grävmaskinen växer en ny stödmur och fundament för bullerskyddsskärm fram.  7 år
ID-nummer:  19297
Direktlänk: /bild/00019297/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av spontmuren med den gamla järnvägen i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  19299
Direktlänk: /bild/00019299/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Muren tar slut omedelbart söder om bebyggelsen på Banvallsvägen.  7 år
ID-nummer:  19300
Direktlänk: /bild/00019300/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av södra änden, här ser det ut att återstå en del gjutarbete.  7 år
ID-nummer:  19301
Direktlänk: /bild/00019301/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Muren växer fram på arbetsområdets östra sida, vy norrut.  7 år
ID-nummer:  19302
Direktlänk: /bild/00019302/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill muren ska det nya dubbelspåret passera i nedschaktat läge.  7 år
ID-nummer:  19303
Direktlänk: /bild/00019303/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Banvallsvägen har redan tidigare en bullerskyddsvall byggts upp som nu omformas något.  7 år
ID-nummer:  19304
Direktlänk: /bild/00019304/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, trots att en hel del omflyttning av massor återstår framträder det nya spårets konturer.  7 år
ID-nummer:  19305
Direktlänk: /bild/00019305/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När muren färdigställs kan schaktarbetena och bygget av den nya banvallen fortsätta norrut.  7 år
ID-nummer:  19306
Direktlänk: /bild/00019306/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nya sträckningens södra del, här finns stolpfundament för kontaktledningen utplacerade sedan en längre tid.  7 år
ID-nummer:  19307
Direktlänk: /bild/00019307/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägen växer fram medan den gamla ligger kvar bakom bullerskyddsvallen.  7 år
ID-nummer:  19308
Direktlänk: /bild/00019308/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den blivande järnvägssträckningen.  7 år
ID-nummer:  19309
Direktlänk: /bild/00019309/
Fotodatum: den 18 april 2015
Publicerad: den 26 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–210