Hösten 2014

Hösten 2014 påbörjades gjutningen av betongtunneln i Gamla Uppsala. Den första etappen göts i gropen utanför Storgården som då på en kort sträcka hade grävts och sprängts ner till rätt nivå för tunnelns bottenplatta. Vid Vittulsbergsvägen pågick också bygget av den nya vägporten under den tillfälliga järnvägsbron. Vid banvallsvägen söder om tunneln påbörjades arbetet med den permanenta spont som ska bilda en stödmur mellan järnvägen och bebyggelsen.

Fler bilder från augusti 2014 finns men har inte publicerats.

Bilder och filmer (139)

Tisdag 26 augusti 2014

Arbetet i schaktgropens djupaste del sett från söder från den något omlagda Sivs väg.  9 år
ID-nummer:  18170
Direktlänk: /bild/00018170/
Fotodatum: den 26 augusti 2014
Publicerad: den 27 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutning av en första del av bottenplattan för tunneln nedanför den höga spont- och bergväggen.  9 år
ID-nummer:  18171
Direktlänk: /bild/00018171/
Fotodatum: den 26 augusti 2014
Publicerad: den 27 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tillräckligt mycket betong fyllts på jämnas ytan till på rätt nivå.  9 år
ID-nummer:  18172
Direktlänk: /bild/00018172/
Fotodatum: den 26 augusti 2014
Publicerad: den 27 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare finjusteringar av ytan sker med olika handverktyg.  9 år
ID-nummer:  18173
Direktlänk: /bild/00018173/
Fotodatum: den 26 augusti 2014
Publicerad: den 27 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från öster, det gamla stationshuset skymtar i bakgrunden strax till vänster om bildmitt och nuvarande järnväg passerar omedelbart bortom det.  9 år
ID-nummer:  18174
Direktlänk: /bild/00018174/
Fotodatum: den 26 augusti 2014
Publicerad: den 27 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 22 september 2014

Vittulsbergsvägen får en ny vägport under det nya dubbelspåret i stället för den befintliga plankorsningen i projektets nordligaste del, vy från öster.  9 år
ID-nummer:  18372
Direktlänk: /bild/00018372/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett djupt dike har grävts för vägen ner i den flacka jordbruksmarken norr om den befintliga plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18373
Direktlänk: /bild/00018373/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av stålspont och stålbalkar har järnvägen i tillfällig sträckning fått en bro över arbetsplatsen.  9 år
ID-nummer:  18374
Direktlänk: /bild/00018374/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående snabbtåg passerar över den tillfälliga bron.  9 år
ID-nummer:  18375
Direktlänk: /bild/00018375/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster, denna flyttades österut när det tillfälliga spåret byggdes.  9 år
ID-nummer:  18385
Direktlänk: /bild/00018385/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägporten byggs under den tillfälliga bron och bottenplatta och stödfundament har gjutits.  9 år
ID-nummer:  18376
Direktlänk: /bild/00018376/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga spåret över bron sett norrut från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18377
Direktlänk: /bild/00018377/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, det tillfälliga spåret viker tillbaka till ursprunglig sträckning till höger medan det nya dubbelspåret viker av svagt mot vänster.  9 år
ID-nummer:  18378
Direktlänk: /bild/00018378/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den gamla bansträckningen vid den något sidoförflyttade plankorsningen, stolpfundamenten visar tydligt hur det nya dubbelspåret viker av.  9 år
ID-nummer:  18379
Direktlänk: /bild/00018379/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av vägporten under den tillfälliga bron sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18380
Direktlänk: /bild/00018380/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett mot nordost, det tillfälliga spåret ligger snett över arbetsplatsen.  9 år
ID-nummer:  18382
Direktlänk: /bild/00018382/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten får också stödväggar med separata fundament.  9 år
ID-nummer:  18383
Direktlänk: /bild/00018383/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande vägsträckningen mot Vittulsberg sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18384
Direktlänk: /bild/00018384/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående Upptåg slingrar sig genom byggplatsen vid Vittulsbergsvägen.  9 år
ID-nummer:  18386
Direktlänk: /bild/00018386/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg passerar den tillfälliga bron, här sedd från väster från väganslutningen till Vattholmavägen.  9 år
ID-nummer:  18387
Direktlänk: /bild/00018387/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från plankorsningen med Vattholmavägen, den nya banan kommer in från höger.  9 år
ID-nummer:  18388
Direktlänk: /bild/00018388/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen utgår då dubbelspåret läggs i ostligare sträckning.  9 år
ID-nummer:  18389
Direktlänk: /bild/00018389/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den blivande banvallen pågår sortering av massor från bygget.  9 år
ID-nummer:  18390
Direktlänk: /bild/00018390/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen i Vattholmavägens gamla sträckning växer fram i backen söderut ner mot den blivande tunneln.  9 år
ID-nummer:  18391
Direktlänk: /bild/00018391/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett norrut något norr om Gamla Uppsala skola där den nya banvallen växer fram i norra delen av projektet. Den gamla banan och plankorsningen med Vattholmavägen syns till vänster.  9 år
ID-nummer:  18392
Direktlänk: /bild/00018392/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En typisk slänt i när det byggs i Uppsalaslättens lera.  9 år
ID-nummer:  18393
Direktlänk: /bild/00018393/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare den gamla skolbyggnaden är schaktningen inte färdig, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  18394
Direktlänk: /bild/00018394/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspårets sträckning sett norrut norr om skolan, Vattholmavägen till vänster låg tidigare där spåret byggs.  9 år
ID-nummer:  18395
Direktlänk: /bild/00018395/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När schaktdjupet blir större behöver spont slås ned på båda sidor.  9 år
ID-nummer:  18396
Direktlänk: /bild/00018396/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten pågår innanför spontningen, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  18397
Direktlänk: /bild/00018397/
Fotodatum: den 22 september 2014
Publicerad: den 3 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60