Våren 2015

Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Bilder och filmer (211)

Tisdag 13 januari 2015

Sprängning utanför Gamla Uppsala skola klockan 11.00.  8 år
ID-nummer:  19354
Direktlänk: /bild/00019354/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 2 juni 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutning pågår i den djupa schaktgropen.  6 år
ID-nummer:  22717
Direktlänk: /bild/00022717/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 13 januari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutning av en del av tunnelns bottenplatta.  4 år
ID-nummer:  28151
Direktlänk: /bild/00028151/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 13 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutningen av en sektion av bottenplattan fortskrider, här vy söderut med den färdigställda korta delen av tunneln i bakgrunden.  1 år
ID-nummer:  35799
Direktlänk: /bild/00035799/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 13 januari 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan gjutformen för tunnelväggen och bergväggen i schaktets sida finns det lite plats för att ta sig förbi.  4 mån
ID-nummer:  36066
Direktlänk: /bild/00036066/
Fotodatum: den 13 januari 2015
Publicerad: den 13 januari 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 februari 2015

Arbetsområdet sett söderut från stigen som tidigare anslöt till Banvallsvägens södra ände. Här i projektets södra del har inte så mycket hänt sedan bullerskyddsvallen i bakgrunden och det nya spårets skärning intill den byggdes.  9 år
ID-nummer:  19056
Direktlänk: /bild/00019056/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut är det däremot mer verksamhet, vy från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  19057
Direktlänk: /bild/00019057/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsmaskiner i den blivande järnvägssträckningen utanför Banvallsvägen, det nya dubbelspåret kommer ligga i skärning här.  9 år
ID-nummer:  19058
Direktlänk: /bild/00019058/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sträckan söder om tunneln arbetas det med att slå ner och förankra en permanent spont på östra sidan mot bebyggelsen.  9 år
ID-nummer:  19059
Direktlänk: /bild/00019059/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När sponten är nedslagen ska den förankras.  9 år
ID-nummer:  19060
Direktlänk: /bild/00019060/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jord grävs bort för att komma åt att borra in stagen.  9 år
ID-nummer:  19061
Direktlänk: /bild/00019061/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En portabel verkstad ute på Uppsalaslätten.  9 år
ID-nummer:  19062
Direktlänk: /bild/00019062/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen väster om banvallsvägen sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  19063
Direktlänk: /bild/00019063/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  19064
Direktlänk: /bild/00019064/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut från den gamla banvallen mot tegelbruket.  9 år
ID-nummer:  19065
Direktlänk: /bild/00019065/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  19066
Direktlänk: /bild/00019066/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den permanenta sponten norr om gångvägen på banvallen i norra änden av Banvallsvägen.  9 år
ID-nummer:  19067
Direktlänk: /bild/00019067/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spntningen sedd söderut från samma plats.  9 år
ID-nummer:  19069
Direktlänk: /bild/00019069/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den permanenta sponten i detalj.  9 år
ID-nummer:  19070
Direktlänk: /bild/00019070/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen hamnar strax väster om bebyggelsen på banvallsvägen, vy söderut.  9 år
ID-nummer:  19071
Direktlänk: /bild/00019071/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelvägen vid Banvallsvägen sedd västerut, den ska sedan läggas på bro över den nya banan.  9 år
ID-nummer:  19072
Direktlänk: /bild/00019072/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg passerar söderut parallellt med Banvallsvägen i Gamla Uppsala, en järnvägs som försvinner om några år.  9 år
ID-nummer:  19073
Direktlänk: /bild/00019073/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården i Gamla Uppsala sedd från Yrsaparkens fotbollsplaner med bygget av nytt dubbelspår i bakgrunden, de gamla gravhögarna har fått konkurrens i den här vyn.  9 år
ID-nummer:  19074
Direktlänk: /bild/00019074/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bättre sikt mot högarna är det längre norrut där det tillfälliga förbigångsspåret viker av. Det gamla spåret ska användas igen i ett senare skede av bygget och flera spårspann ligger upplagda i väntan på det.  9 år
ID-nummer:  19075
Direktlänk: /bild/00019075/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spåret slutar nu vid den tillfälliga bron över arbetsområdet som syns i bakgrunden. När södra tunnelmynningen är färdig ska spåret läggas tillbaka ovanpå den för att kunna slutföra de nya spåren söder om tunneln.  9 år
ID-nummer:  19076
Direktlänk: /bild/00019076/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spont på väg ner mellan södra tunnelmynningen och Banvallsvägen, vy österut.  9 år
ID-nummer:  19082
Direktlänk: /bild/00019082/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Upptåg har passerat det gamla stationshuset och rullar ut på det tillfälliga spåret där arbetsområdet korsar järnvägen vid södra tunnelmynningen.  9 år
ID-nummer:  19080
Direktlänk: /bild/00019080/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar över den tillfälliga bron på förbifartsspåret.  9 år
ID-nummer:  19081
Direktlänk: /bild/00019081/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den permanenta spontningen söder om tunneln sedd söderut, det nya dubbelspåret läggs nedsänkt omedelbart till höger om denna.  9 år
ID-nummer:  19079
Direktlänk: /bild/00019079/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående Upptåg passerar på det tillfälliga spåret vid blivande södra tunnelmynningen.  9 år
ID-nummer:  19077
Direktlänk: /bild/00019077/
Fotodatum: den 23 februari 2015
Publicerad: den 3 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60