Hösten 2015

Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Bilder och filmer (191)
Bild 61–90

Onsdag 19 augusti 2015

Tunneln smiter förbi bebyggelsen i norra änden av Sigyns väg.  8 år
ID-nummer:  19511
Direktlänk: /bild/00019511/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplag på taket i väntan på fortsatt gjutning.  8 år
ID-nummer:  19512
Direktlänk: /bild/00019512/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg passerar på det tillfälliga spår som snart ersätts av ännu ett provisorium i järnvägens gamla sträckning.  8 år
ID-nummer:  19513
Direktlänk: /bild/00019513/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning sker allt eftersom runt den färdiggjutna tunneln.  8 år
ID-nummer:  19514
Direktlänk: /bild/00019514/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bansträckningen på den tidigare bangården i Gamla Uppsala återuppstår när spåret läggs upp på tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19515
Direktlänk: /bild/00019515/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret går in på tunneltaket alldeles intill mynningen.  8 år
ID-nummer:  19516
Direktlänk: /bild/00019516/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra provisoriska såret vid södra tunnelmynningen tar form.  8 år
ID-nummer:  19517
Direktlänk: /bild/00019517/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från taket på södra tunnelmynningen, här måste det första provisoriska spåret till höger nu tas bort för att bygget ska kunna fortsätta.  8 år
ID-nummer:  19518
Direktlänk: /bild/00019518/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisorium som är i vägen, vy söderut från golvet i södra tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  19519
Direktlänk: /bild/00019519/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra tunnelmynningen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  19520
Direktlänk: /bild/00019520/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det anslutande trågets västra mur ligger alldeles intill sponten för det provisoriska spåret.  8 år
ID-nummer:  19521
Direktlänk: /bild/00019521/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra muren som nu snart får det andra provisoriska spåret som närmsta granne.  8 år
ID-nummer:  19522
Direktlänk: /bild/00019522/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra mynningen med det första provisoriska spåret till vänster och det blivande andra provisoriska spåret till höger.  8 år
ID-nummer:  19523
Direktlänk: /bild/00019523/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första provisoriska spåret korsar gropen på en bro. Här pågår också bygget av den permanenta stödmuren på östra sidan.  8 år
ID-nummer:  19524
Direktlänk: /bild/00019524/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen sedd från den något högre marknivån under den provisoriska bron.  8 år
ID-nummer:  19525
Direktlänk: /bild/00019525/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den provisoriska bron leder vägen upp till markytan.  8 år
ID-nummer:  19526
Direktlänk: /bild/00019526/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den provisoriska brons södra brofäste.  8 år
ID-nummer:  19527
Direktlänk: /bild/00019527/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst, tunnelmynningen döljer sig bakom sponten till vänster.  8 år
ID-nummer:  19528
Direktlänk: /bild/00019528/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra brofästet.  8 år
ID-nummer:  19529
Direktlänk: /bild/00019529/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av stödmuren omedelbart söder om tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  19530
Direktlänk: /bild/00019530/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Muren består av spont som förankrats i berg på vilken man gjuter en mur i överkant.  8 år
ID-nummer:  19531
Direktlänk: /bild/00019531/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergförankringarna skyddas av stålhöljen som fylls med fett och gjuts in i muren.  8 år
ID-nummer:  19532
Direktlänk: /bild/00019532/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast tunneln är gjutformen färdig, när gjutningen är färdig schaktas marken ur till rätt nivå.  8 år
ID-nummer:  19533
Direktlänk: /bild/00019533/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hylsorna kring bergförankringarna av muren före gjutning.  8 år
ID-nummer:  19534
Direktlänk: /bild/00019534/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen närmast tunneln.  8 år
ID-nummer:  19535
Direktlänk: /bild/00019535/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gäst på byggarbetsplatsen, dock utan fullgod kamouflagedräkt för byggnadsställningar.  8 år
ID-nummer:  19536
Direktlänk: /bild/00019536/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från taket vid mynningen med nuvarande provisoriska spår till vänster och blivande till höger.  8 år
ID-nummer:  19537
Direktlänk: /bild/00019537/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår i nygammal sträckning på tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19538
Direktlänk: /bild/00019538/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På tunnelns östra sida pågick arbeten med avloppsledningar.  8 år
ID-nummer:  19539
Direktlänk: /bild/00019539/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många rör måste läggas om när en stor järnvägstunnel byggs på det här viset genom tättbebyggt område.  8 år
ID-nummer:  19540
Direktlänk: /bild/00019540/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150