Hösten 2015

Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Bilder och filmer (191)
Bild 101–150

Onsdag 19 augusti 2015

Utsikt norrut under bron. 4 år
ID-nummer:  19571
Direktlänk: /bild/00019571/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från öster. 4 år
ID-nummer:  19572
Direktlänk: /bild/00019572/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron. 4 år
ID-nummer:  19573
Direktlänk: /bild/00019573/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Leran som schaktas bort fraktas till den gamla lertäkten för Röbo tegelbruk vid dammolnet i bakgrunden till höger, på så vis ska marknivån i täkten återställas. 4 år
ID-nummer:  19574
Direktlänk: /bild/00019574/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödmuren ska senare kompletteras med gabioner, stenfyllda nät som kommer att skymma stålsponten. 4 år
ID-nummer:  19575
Direktlänk: /bild/00019575/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen byggs omedelbart efter att leran schaktats bort för att förhindra oavsiktlig upptryckning i schakten. 4 år
ID-nummer:  19576
Direktlänk: /bild/00019576/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut kan arbetena med banvallen fortsätta så snart järnvägen lagts om och det första provisoriska spåret har rivits. 4 år
ID-nummer:  19577
Direktlänk: /bild/00019577/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan kommer att ligga i svag kurva runt bebyggelsen på Banvallsvägen. 4 år
ID-nummer:  19578
Direktlänk: /bild/00019578/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron sedd från sydväst. 4 år
ID-nummer:  19579
Direktlänk: /bild/00019579/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning av lermassor söder om bron. 4 år
ID-nummer:  19580
Direktlänk: /bild/00019580/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs den nya bansträckningen från den ännu inte färdigschaktade delen. 4 år
ID-nummer:  19581
Direktlänk: /bild/00019581/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats. 4 år
ID-nummer:  19582
Direktlänk: /bild/00019582/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lerans väg till ny plats. 4 år
ID-nummer:  19583
Direktlänk: /bild/00019583/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopa efter skopa och flak efter flak försvinner leran och ger plats för den nya järnvägen. 4 år
ID-nummer:  19584
Direktlänk: /bild/00019584/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer utanför bebyggelsen på Banvallsvägen. 4 år
ID-nummer:  19586
Direktlänk: /bild/00019586/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En återstående lerschakten sedd från söder, söder om den är banvallen färdig. 4 år
ID-nummer:  19587
Direktlänk: /bild/00019587/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stödmuren och skärningen för den nya banan, till höger syns också ett utökat grundvattenskydd. 4 år
ID-nummer:  19588
Direktlänk: /bild/00019588/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Murens sydligaste del, på denna placeras sedan en bullerskyddskärm. 4 år
ID-nummer:  19589
Direktlänk: /bild/00019589/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av muren, med bullerskyddsskärmen förändras vyerna ytterligare. 4 år
ID-nummer:  19590
Direktlänk: /bild/00019590/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den nya bansträckningen. 4 år
ID-nummer:  19591
Direktlänk: /bild/00019591/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den södra änden av bebyggelsen på Banvallsvägen övergår också stödmuren i en bullerskyddsvall. 4 år
ID-nummer:  19593
Direktlänk: /bild/00019593/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tar också den tillfälliga vägen längs med banan som nu används för transport av schaktmassor slut, vy söderut. 4 år
ID-nummer:  19594
Direktlänk: /bild/00019594/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken i den nya banans sidoområden har här återställts. 4 år
ID-nummer:  19595
Direktlänk: /bild/00019595/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen sedd söderut mot anslutningen till den gamla vid bron över Bärbyleden. 4 år
ID-nummer:  19597
Direktlänk: /bild/00019597/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. 4 år
ID-nummer:  19596
Direktlänk: /bild/00019596/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst arbete med planering av marken på västra sidan återstod längst i söder. 4 år
ID-nummer:  19598
Direktlänk: /bild/00019598/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen, bullerskyddsvallen och den gamla banan bakom den, vy norrut. 4 år
ID-nummer:  19599
Direktlänk: /bild/00019599/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppstädning och återställning pågår. 4 år
ID-nummer:  19600
Direktlänk: /bild/00019600/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bron över Bärbyleden byggs ett nytt tillfälligt förbigångsspår som ska användas medan en ny dubbelspårsbro byggs över Tycho Hedéns väg. 4 år
ID-nummer:  19601
Direktlänk: /bild/00019601/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar har satts upp och banvall byggts för den förestående banomläggningen vid Tycho Hédens väg. 4 år
ID-nummer:  19602
Direktlänk: /bild/00019602/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det provisoriska spåret ligger på västra sidan av nuvarande och blivande spår, på östra sidan går Vattholmavägen parallellt på nära håll. 4 år
ID-nummer:  19603
Direktlänk: /bild/00019603/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron sedd från nordväst. 4 år
ID-nummer:  19604
Direktlänk: /bild/00019604/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron sedd från den avstängda Tycho Hedéns väg. 4 år
ID-nummer:  19605
Direktlänk: /bild/00019605/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra brofästet, inklämt bland befintlig växtlighet. 4 år
ID-nummer:  19606
Direktlänk: /bild/00019606/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron med södra brofästet till höger, i bakgrunden nuvarande järnvägsbro och bakom den bron för Vattholmavägen. 4 år
ID-nummer:  19607
Direktlänk: /bild/00019607/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet på den tillfälliga bron. 4 år
ID-nummer:  19608
Direktlänk: /bild/00019608/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga bron är byggd på den plats där järnvägsbron som användes före dubbelspårsbygget genom Svartbäcken 2002–2004 stod fram tills den revs i våras, en del av brofästet står ännu kvar. 4 år
ID-nummer:  19609
Direktlänk: /bild/00019609/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av det gamla brofästet finns kvar även på norra sidan. Nuvarande bro från 2002 ska alltså rivas och ge plats för en ny dubbelspårsbro. 4 år
ID-nummer:  19610
Direktlänk: /bild/00019610/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontmur vid södra brofästet på provisoriet, en del av det gamla brofästet syns till vänster. 4 år
ID-nummer:  19611
Direktlänk: /bild/00019611/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den provisoriska bron sedd under den nuvarande bron som ska rivas. 4 år
ID-nummer:  19612
Direktlänk: /bild/00019612/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blivande provisorisk järnvägsbro och en snart rivningsfärdig järnvägsbro sedd under bron för Vattholmavägen. 4 år
ID-nummer:  19614
Direktlänk: /bild/00019614/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!