Första kvartalet 2016

Bygget av den 610 meter långa betongtunneln börjar närma sig sitt slut och de boende och de som passerar byggarbetsplatsen kanske snart kan börja se de fördelar som en järnväg under marken genom Gamla Uppsala kan ge. Längst i norr anpassas Samnans driftplats och en bro över ån Samnan byggs. Banunderbyggnaden på övriga sträckor börjar också allt mer närma sig färdigställande. Längst i söder pågår också bygget av en ny dubbelspårsbro över Tycho Hedéns väg.

Bilder och filmer (193)

Tisdag 26 januari 2016

Den nya vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  20408
Direktlänk: /bild/00020408/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående Upptåg med två motorvagnar passerar den färdigbyggda vägporten på det ännu enda spåret över den.  8 år
ID-nummer:  20409
Direktlänk: /bild/00020409/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid ån Samnan byggs en bro för att det lilla vattendraget ska kunna passera under det nya dubbelspåret.  8 år
ID-nummer:  20410
Direktlänk: /bild/00020410/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan ligger alldeles intill arbetsplatsen varför man också har fått sponta mot den banvallen.  8 år
ID-nummer:  20411
Direktlänk: /bild/00020411/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron utförs som en större platsgjuten trumma vars bottenplatta här håller på att armeras.  8 år
ID-nummer:  20412
Direktlänk: /bild/00020412/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armering av bottenplattan vid ån Samnan.  8 år
ID-nummer:  20413
Direktlänk: /bild/00020413/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot tunneln från norr nära nuvarande plankorsning med Vattholmavägen.  8 år
ID-nummer:  20414
Direktlänk: /bild/00020414/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten till tunneln från norr med stödmur på östra sidan till vänster och därefter tunneltråg fram till tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  20415
Direktlänk: /bild/00020415/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödmuren på östra sidan norr om tunneltråget.  8 år
ID-nummer:  20416
Direktlänk: /bild/00020416/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltråget ger övergången in mot tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  20417
Direktlänk: /bild/00020417/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Markplanering pågår vid trågets norra ände, här ser man också tydligt bottenplattans slut.  8 år
ID-nummer:  20418
Direktlänk: /bild/00020418/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tråget är assymetriskt med olika höjd på väggarna på respektive sida.  8 år
ID-nummer:  20419
Direktlänk: /bild/00020419/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten till tunneln sedd norrut intill Vattholmavägen som flyttades västerut från den blivande järnvägssträckningen i ett tidigt skede.  8 år
ID-nummer:  20420
Direktlänk: /bild/00020420/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen strax norr om Gamla Uppsala skola.  8 år
ID-nummer:  20421
Direktlänk: /bild/00020421/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tråget och uppfarten norrut från tunneln sedd mot nordost vid norra tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  20422
Direktlänk: /bild/00020422/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen sedd från sidan.  8 år
ID-nummer:  20423
Direktlänk: /bild/00020423/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns norra del sedd från söder vid Vattholmavägens tillfälliga sträckning över tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  20424
Direktlänk: /bild/00020424/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln ligger i ett mycket grunt läge utanför den gamla skolbyggnaden.  8 år
ID-nummer:  20425
Direktlänk: /bild/00020425/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan Vattholmavägen pågår arbetet med tunneln fortfarande.  8 år
ID-nummer:  20426
Direktlänk: /bild/00020426/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här arbetar man sig nu åter söderut på den nordligaste delen av tunneln som i övrigt göts från söder till norr.  8 år
ID-nummer:  20427
Direktlänk: /bild/00020427/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en sektion armeras.  8 år
ID-nummer:  20428
Direktlänk: /bild/00020428/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett virrvarr av armeringsjärn kan det tyckas, men personalen ser ut att ha koll.  8 år
ID-nummer:  20429
Direktlänk: /bild/00020429/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av tunneln har också byggts från söder mot norr, men här pågår för tillfället inget avancemang norrut. Bottenplattan är dock klar i hela den kvarvarande gropen.  8 år
ID-nummer:  20430
Direktlänk: /bild/00020430/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan Groaplan och Gamla Uppsala skola är en enda stor byggarbetsplats med en djup grop mitt i. Snart blir det bättring även här.  8 år
ID-nummer:  20431
Direktlänk: /bild/00020431/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där tunneln fortsätter söderut vid Groaplan ser vi änden av en av de 16 monoliter, fristående tunneldelar, som tunneln består av. Varje monolit gjuts i flera etapper, men armeras då ändå med järn som överbryggar dessa etapper.  8 år
ID-nummer:  20432
Direktlänk: /bild/00020432/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Groaplan sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  20433
Direktlänk: /bild/00020433/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiggjutna tunneln närmar sig, men först måste denna klyfta överbryggas.  8 år
ID-nummer:  20434
Direktlänk: /bild/00020434/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armerings- och gjutformsbygge i norra änden av gropen, något slags tvätt eller isborttagning pågick inne i tunneln under formen.  8 år
ID-nummer:  20435
Direktlänk: /bild/00020435/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armeringsarbetet utanför skolan sett från väster.  8 år
ID-nummer:  20436
Direktlänk: /bild/00020436/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här ligger tunneln grunt i jämförelse med nuvarande marknivå, en nivå som samtidigt kan justeras vid återfyllningen över tunneln.  8 år
ID-nummer:  20437
Direktlänk: /bild/00020437/
Fotodatum: den 26 januari 2016
Publicerad: den 15 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60