Hösten 2015

Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Bilder och filmer (191)
Bild 51–100

Onsdag 19 augusti 2015

Det anslutande trågets västra mur ligger alldeles intill sponten för det provisoriska spåret.  6 år
ID-nummer:  19521
Direktlänk: /bild/00019521/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra muren som nu snart får det andra provisoriska spåret som närmsta granne.  6 år
ID-nummer:  19522
Direktlänk: /bild/00019522/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra mynningen med det första provisoriska spåret till vänster och det blivande andra provisoriska spåret till höger.  6 år
ID-nummer:  19523
Direktlänk: /bild/00019523/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första provisoriska spåret korsar gropen på en bro. Här pågår också bygget av den permanenta stödmuren på östra sidan.  6 år
ID-nummer:  19524
Direktlänk: /bild/00019524/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen sedd från den något högre marknivån under den provisoriska bron.  6 år
ID-nummer:  19525
Direktlänk: /bild/00019525/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den provisoriska bron leder vägen upp till markytan.  6 år
ID-nummer:  19526
Direktlänk: /bild/00019526/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den provisoriska brons södra brofäste.  6 år
ID-nummer:  19527
Direktlänk: /bild/00019527/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst, tunnelmynningen döljer sig bakom sponten till vänster.  6 år
ID-nummer:  19528
Direktlänk: /bild/00019528/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra brofästet.  6 år
ID-nummer:  19529
Direktlänk: /bild/00019529/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av stödmuren omedelbart söder om tunnelmynningen.  6 år
ID-nummer:  19530
Direktlänk: /bild/00019530/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Muren består av spont som förankrats i berg på vilken man gjuter en mur i överkant.  6 år
ID-nummer:  19531
Direktlänk: /bild/00019531/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergförankringarna skyddas av stålhöljen som fylls med fett och gjuts in i muren.  6 år
ID-nummer:  19532
Direktlänk: /bild/00019532/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast tunneln är gjutformen färdig, när gjutningen är färdig schaktas marken ur till rätt nivå.  6 år
ID-nummer:  19533
Direktlänk: /bild/00019533/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hylsorna kring bergförankringarna av muren före gjutning.  6 år
ID-nummer:  19534
Direktlänk: /bild/00019534/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen närmast tunneln.  6 år
ID-nummer:  19535
Direktlänk: /bild/00019535/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gäst på byggarbetsplatsen, dock utan fullgod kamouflagedräkt för byggnadsställningar.  6 år
ID-nummer:  19536
Direktlänk: /bild/00019536/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från taket vid mynningen med nuvarande provisoriska spår till vänster och blivande till höger.  6 år
ID-nummer:  19537
Direktlänk: /bild/00019537/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår i nygammal sträckning på tunneltaket.  6 år
ID-nummer:  19538
Direktlänk: /bild/00019538/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På tunnelns östra sida pågick arbeten med avloppsledningar.  6 år
ID-nummer:  19539
Direktlänk: /bild/00019539/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många rör måste läggas om när en stor järnvägstunnel byggs på det här viset genom tättbebyggt område.  6 år
ID-nummer:  19540
Direktlänk: /bild/00019540/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut på tunneltaket i sydligaste delen.  6 år
ID-nummer:  19541
Direktlänk: /bild/00019541/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borrning i gropen.  6 år
ID-nummer:  19542
Direktlänk: /bild/00019542/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mattorna är snart på plats för ännu en sprängning.  6 år
ID-nummer:  19543
Direktlänk: /bild/00019543/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg tillbaka till projektkontoret på Gamla Uppsala skola sågs denna maskin för spontnedslagning flyttas till platsen där Vattholmavägen förut korsade arbetsplatsen, den enda där det ännu saknas spontning vid sidan av tunnelsträckningen.  6 år
ID-nummer:  19544
Direktlänk: /bild/00019544/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen på plats för att slå spont, tids nog kan även den mellersta och norra delen av tunneln bindas samman.  6 år
ID-nummer:  19545
Direktlänk: /bild/00019545/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka till det blivande andra provisoriska spåret vid södra tunnelmynningen, här sett norrut från östra sidan.  6 år
ID-nummer:  19546
Direktlänk: /bild/00019546/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av spåret har aldrig rivits upp sedan det ersattes av det första provisoriet, vy söderut från samma plats.  6 år
ID-nummer:  19547
Direktlänk: /bild/00019547/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret vid tunnelmynningen, här behövs lite stoppning!  6 år
ID-nummer:  19548
Direktlänk: /bild/00019548/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under en kvarvarande kontaktledningsbrygga från bangården i Gamla Uppsala rullar tågen ännu i en båge ut västerut men ska snart återgå till det raka ostligare läget.  6 år
ID-nummer:  19549
Direktlänk: /bild/00019549/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av provisorierna vid södra tunnelmynningen, vy norrut.  6 år
ID-nummer:  19550
Direktlänk: /bild/00019550/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från sydväst ute från fälten väster om bygget upp mot tunnelbygget som är dolt bakom den tillfälliga bron till vänster i bild.  6 år
ID-nummer:  19551
Direktlänk: /bild/00019551/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödmuren på den nya banans östra sida börjar ta form, vy söderut.  6 år
ID-nummer:  19552
Direktlänk: /bild/00019552/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg rullar förbi platsen där det provisoriska spåret ansluter till gamla sträckningen, detta med den nya stödmuren framför vilken tågen sedan ska gå i förgrunden.  6 år
ID-nummer:  19553
Direktlänk: /bild/00019553/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett tåg passerar samma plats som ovan.  6 år
ID-nummer:  19554
Direktlänk: /bild/00019554/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med Yrsaparken har den nya bron över den nya banan nu kommit på plats, vy söderut.  6 år
ID-nummer:  19555
Direktlänk: /bild/00019555/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fotgängare och cyklister som önskar korsa arbetslatsen får nu svänga upp på bron i stället för att fortsätta rakt fram som tidigare.  6 år
ID-nummer:  19556
Direktlänk: /bild/00019556/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya gång- och cykelbron sedd från sydväst.  6 år
ID-nummer:  19557
Direktlänk: /bild/00019557/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut tar nu den nya bansträckningen form, endast lite schaktning kvarstår här strax söder om bron.  6 år
ID-nummer:  19558
Direktlänk: /bild/00019558/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enkla bron tar ett lätt kliv över den nedsänkta blivande järnvägen.  6 år
ID-nummer:  19559
Direktlänk: /bild/00019559/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från brons västra brofäste när ett Upptåg rullar förbi på det provisoriska spåret.  6 år
ID-nummer:  19560
Direktlänk: /bild/00019560/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norrut börjar den nya järnvägen ta form, om än ännu utan spår.  6 år
ID-nummer:  19561
Direktlänk: /bild/00019561/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallens underbyggnad är klar och slänter planeras.  6 år
ID-nummer:  19562
Direktlänk: /bild/00019562/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena söder om bron pågår på flera fronter.  6 år
ID-nummer:  19563
Direktlänk: /bild/00019563/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste leran schaktas bort ner till rätt nivå för att kunna bygga banvallen.  6 år
ID-nummer:  19565
Direktlänk: /bild/00019565/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart lermassorna är bortschaktade byggs banvallen upp med dränering och stolpfundament.  6 år
ID-nummer:  19564
Direktlänk: /bild/00019564/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från gång- och cykelbron, när den gamla banan rivs är det nära till bebyggelsen och fotbollsplanerna på andra sidan.  6 år
ID-nummer:  19566
Direktlänk: /bild/00019566/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilen mellan gammal och ny bana städas upp allt mer.  6 år
ID-nummer:  19567
Direktlänk: /bild/00019567/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer i det gamla kulturlandskapet vid Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  19568
Direktlänk: /bild/00019568/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron sedd från öster.  6 år
ID-nummer:  19569
Direktlänk: /bild/00019569/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron där den tar klivet över den blivande banan.  6 år
ID-nummer:  19570
Direktlänk: /bild/00019570/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–191