Hösten 2015

Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Bilder och filmer (191)
Bild 1–30

Onsdag 19 augusti 2015

Från vägen är det nu enkelt för arbetsfordon att köra ut på taket och nå fram till arbetena i tunnelns norra ände.  8 år
ID-nummer:  19449
Direktlänk: /bild/00019449/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från vägen, här syns södra änden av den nordligaste av tre färdiggjutna tunnelavsnitt och den spont som tidigare skiljde tunnelgropen från vägen bortom den.  8 år
ID-nummer:  19451
Direktlänk: /bild/00019451/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska nu en grop schaktas ur för att kunna bygga klart tunneln, detta är nu den enda del i tunnelsträckningen där schaktning inte påbörjats.  8 år
ID-nummer:  19452
Direktlänk: /bild/00019452/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln utanför den gamla skolbyggnaden, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  19453
Direktlänk: /bild/00019453/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägens nya tillfälliga sträckning över tunneltaket sedd från sydost.  8 år
ID-nummer:  19454
Direktlänk: /bild/00019454/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om vägen syns södra änden av det nordligaste färdigställda tunnelavsnittet. Vägen gick tidigare bortom och till vänster om gropen.  8 år
ID-nummer:  19455
Direktlänk: /bild/00019455/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den oschaktade delen sedd mot sydväst.  8 år
ID-nummer:  19456
Direktlänk: /bild/00019456/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blick ner i underjorden där tågen kommer att gå i framtiden.  8 år
ID-nummer:  19457
Direktlänk: /bild/00019457/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har påbörjat arbetet med att gräva ur även detta avsnitt.  8 år
ID-nummer:  19459
Direktlänk: /bild/00019459/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre söderut öppnar sig gropen där den mellersta tunnelarbetsplatsen avancerar norrut.  8 år
ID-nummer:  19460
Direktlänk: /bild/00019460/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats mot Vattholmavägens nya sträckning, den gamla sträckningen kan anas till vänster.  8 år
ID-nummer:  19461
Direktlänk: /bild/00019461/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en trång passage för vägen, men nu finns plats för att gräva för tunneln även mellan Groaplan och Gamla Uppsala skola.  8 år
ID-nummer:  19462
Direktlänk: /bild/00019462/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Groaplan syns många steg i arbetet med tunneln samtidigt. Längst till höger skymtar den ännu inte urgrävda delen, sedan en spontgrop där bygget av betongtunneln pågår, och sist en del där tunneln är klar och marknivån återställd ovanpå den.  8 år
ID-nummer:  19463
Direktlänk: /bild/00019463/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny del av tunneln ska armeras vid den mellersta tunnelarbetsplatsen.  8 år
ID-nummer:  19464
Direktlänk: /bild/00019464/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid den mellersta tunnelarbetsplatsen där gropen nu ska utvidgas norrut.  8 år
ID-nummer:  19465
Direktlänk: /bild/00019465/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdigbyggda mellersta delen av tunneln sedd mot sydväst mot den ombyggda Storgården, framför byggnaden har infarten till Groaplan återställts på tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19466
Direktlänk: /bild/00019466/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen följer tunnelarbetsplatsens östra sida.  8 år
ID-nummer:  19467
Direktlänk: /bild/00019467/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd norrut vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  19468
Direktlänk: /bild/00019468/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut öppnar sig hålrummet mellan tunnelväggen och spontgropens sida.  8 år
ID-nummer:  19469
Direktlänk: /bild/00019469/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genmom en tillfällig spång når man tunneltaket intill den mellersta tunnelarbetsplatsen, vy norrut vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  19470
Direktlänk: /bild/00019470/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten från Groaplan till Vattholmavägen över tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19495
Direktlänk: /bild/00019495/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över tunneln sedd från norr.  8 år
ID-nummer:  19494
Direktlänk: /bild/00019494/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta tunnelarbetsplatsen sedd från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19493
Direktlänk: /bild/00019493/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbanan norrut mot Storvreta följer gropens västra sida.  8 år
ID-nummer:  19492
Direktlänk: /bild/00019492/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spången över till tunneltaket på den mellersta färdigställda delen vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  19491
Direktlänk: /bild/00019491/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionen som ska armeras sedd från gropens västra sida.  8 år
ID-nummer:  19490
Direktlänk: /bild/00019490/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är korta etapper som gjuts varefter den underliggande formen flyttas vidare norrut.  8 år
ID-nummer:  19489
Direktlänk: /bild/00019489/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra änden av den mellersta delen av tunneln sedd från nordväst.  8 år
ID-nummer:  19488
Direktlänk: /bild/00019488/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta tunnelarbetsplatsen sedd från norr, lite mer plats återstår för att bygga i botten av gropen innan utvidgningen norrut måste vara klar.  8 år
ID-nummer:  19487
Direktlänk: /bild/00019487/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka söderut till vägöverfarten vid Groaplan, här en vy norrut från den gång- och cykelväg som byggts på tunneltaket söder om vägen.  8 år
ID-nummer:  19471
Direktlänk: /bild/00019471/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90