Boden S (Bds)

Boden södra är driftplatsen närmast söder om Boden C längs Stambanan genom övre Norrland. Den ligger i stadens västra delar och bangårdsmiljön domineras av de stora militära magasinsbyggnader som ligger söder om bangården nära spåren. Den största av dessa är det gamla havremagasinet ett landmärke för både hela bangården. Stationshuset stod strax väster om detta på bangårdens södra sida men är numera rivet, kvar på platsen finns endast teknikhuset.

Infarten söderifrån sker i kurvan norr om bron över Luleälven och strax därefter följer en bevakad plankorsning. Här låg tidigare bangårdens västra ände, något som idag kan ses på kontaktledningsbryggorna. Idag nås inte västra bangårdsänden förrän den långa kurvan är slut och dagens bangård ligger helt och hållet på en raklinje. Normalhuvudspåret ligger i söder och norr om det finns två avvikande huvudspår. På södra sidan av normalhuvudspåret ligger ett sidospår vid en lång lastkaj som används för makadamlastning. Spåret har växel till huvudspår i östra änden och sträcker sig västerut längs normalhuvudspåret nästan ända fram till plankorsningen nära södra driftplatsgränsen.

Före bangårds­ombyggnaden 1996 låg östra bangårds­änden i höjd med teknikhuset och havre­magasinet. Från denna plats utvidgas en separat bangård västerut på norra sidan som sedan vrider av mot nordost från stambanans nuvarande utfartskurva söderut och fortsätter ytterligare några hundra meter västerut. Denna säck­bangård nås idag genom en växelförbindelse från det nordligaste huvudspåret strax väster om teknikhuset. Härifrån och österut löper dessutom ett stickspår på bangårdens norra sida ända fram till nuvarande östra bangårdsänden vid plankorsningen med Intendenturvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (61)
Bild 1–50

Fredag 22 juni 2007

Banverkets teknikhus står på södra sidan av bangården. 11 år
ID-nummer:  00585
Direktlänk: /bild/00000585/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsmiljön domineras helt av de mäktiga militära byggnaderna intill spåren på södra sidan. 11 år
ID-nummer:  00586
Direktlänk: /bild/00000586/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från den östra änden. 11 år
ID-nummer:  00587
Direktlänk: /bild/00000587/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden vid utfarten mot Boden C. 11 år
ID-nummer:  00588
Direktlänk: /bild/00000588/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid östra utfarten hänger i kontaktledningsbryggorna, här signalerna för de båda sidotågspåren. 11 år
ID-nummer:  00589
Direktlänk: /bild/00000589/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden vid utfarten mot Boden C. 11 år
ID-nummer:  00590
Direktlänk: /bild/00000590/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudtågspårets mellansignal vid östra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  00591
Direktlänk: /bild/00000591/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen vid östra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  00592
Direktlänk: /bild/00000592/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De militära byggnaderna söder om bangården med sin egen lastkaj intill det numera rivna spår 1. 11 år
ID-nummer:  00593
Direktlänk: /bild/00000593/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Boden södra en sen junikväll. 11 år
ID-nummer:  00594
Direktlänk: /bild/00000594/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Boden C. 11 år
ID-nummer:  00595
Direktlänk: /bild/00000595/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)