Luleälven

Stambanans järnvägsbro över Luleälven vid Boden är idag en trespanns lådbalksbro av stål med total längd 174 meter och längsta spann 62 meter, byggd 1972. Den ursprungliga bron, en fackverksbro i tre spann låg strax nedströms nuvarande bro. På dess extra breda brostöd byggdes också en vägbro över älven parallelt med järnvägen. När den nya järnvägsbron togs i bruk byggdes en ny vägbro på den gamla dubbelbrons brostöd.

Bron vid Boden är av samma typ som stambanans bro över Umeälven söder om Vännäs som byggdes 1965. Lådbalken på båda dessa broar är smalare upptill än nedtill för att passa till sliprarna upptill men samtidigt inte bli så smal att risken för vippning blir för stor.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Lördag 21 april 2012

Järnvägsbron ligger strax norr om landsvägsbron för väg 356 mot Älvsbyn, vägbron som i sin tur ligger i den gamla banans sträckning.  4 år
ID-nummer:  31127
Direktlänk: /bild/00031127/
Fotodatum: den 21 april 2012
Publicerad: den 21 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från nordöstra stranden.  4 år
ID-nummer:  31128
Direktlänk: /bild/00031128/
Fotodatum: den 21 april 2012
Publicerad: den 21 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brobalken från nordöstra landfästet.  4 år
ID-nummer:  31129
Direktlänk: /bild/00031129/
Fotodatum: den 21 april 2012
Publicerad: den 21 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lådbalken har en tydligt avsmalnande profil upptill.  4 år
ID-nummer:  31130
Direktlänk: /bild/00031130/
Fotodatum: den 21 april 2012
Publicerad: den 21 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juni 2010

Järnvägsbron över Lule älv vid Boden sedd från västra landfästet.  12 år
ID-nummer:  12308
Direktlänk: /bild/00012308/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron strax nedströms järnvägsbron sedd från den senares västra landfäste, järnvägsbron skymtar till vänster. Bron vilar på brostöd som tidigare burit den ursprungliga järnvägsbron över älven.  12 år
ID-nummer:  12309
Direktlänk: /bild/00012309/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den karakteristiska inåtlutande stålbalken som järnvägens sliprar vilar direkt på.  12 år
ID-nummer:  12310
Direktlänk: /bild/00012310/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av rullagret vid västra landfästet, överst syns några sliprar vila på stålbalken.  12 år
ID-nummer:  12311
Direktlänk: /bild/00012311/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brobalken sedd från västra landfästets norra sida med landsvägsbron i järnvägens ursprungliga sträckning i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12312
Direktlänk: /bild/00012312/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons norra sida sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  12313
Direktlänk: /bild/00012313/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från västra landfästet.  12 år
ID-nummer:  12314
Direktlänk: /bild/00012314/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 13 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Nattåget 91 mot Stockholm och Göteborg passerar över Luleälven denna höstkväll.  15 år
ID-nummer:  03684
Direktlänk: /bild/00003684/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut över Luleälven med västra brofästet på järnvägsbron i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  03685
Direktlänk: /bild/00003685/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan älven finns den gamla banvallen fram till nuvarande vägbro kvar, här ser vi den ansluta till dagens järnväg. Man ser att i den gamla sträckningen var raksträckan mot Hednoret ännu längre än idag.  15 år
ID-nummer:  03686
Direktlänk: /bild/00003686/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal hastighetstavla finns kvarlämnad längs den gamla banvallen väster om bron över Luleälven.  15 år
ID-nummer:  03687
Direktlänk: /bild/00003687/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Järnvägsbron över Luleälven vid Boden sedd från öster.  15 år
ID-nummer:  03682
Direktlänk: /bild/00003682/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av östra brofästet.  15 år
ID-nummer:  03679
Direktlänk: /bild/00003679/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med sin speciella upptill avsmalnande balk.  15 år
ID-nummer:  03680
Direktlänk: /bild/00003680/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Luleälven, vy mot västra brofästet.  15 år
ID-nummer:  03681
Direktlänk: /bild/00003681/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbron för väg 356 strax nedströms järnvägsbron. På de väl tilltagna brostöden samsades tidigare den gamla järnvägsbron och en vägbro sida vid sida.  15 år
ID-nummer:  03683
Direktlänk: /bild/00003683/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 15 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Järnvägsbron över Luleälven sedd från öster.  15 år
ID-nummer:  01458
Direktlänk: /bild/00001458/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brolandskapet vid västra utfarten från Boden. Närmast vägbron för väg 356 med tillhörande gångbro på den gamla dubbelbrons stöd, bakom denna skymtar järnvägsbron.  15 år
ID-nummer:  01459
Direktlänk: /bild/00001459/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)