Boden S (Bds)

Boden södra är driftplatsen närmast söder om Boden C längs Stambanan genom övre Norrland. Den ligger i stadens västra delar och bangårdsmiljön domineras av de stora militära magasinsbyggnader som ligger söder om bangården nära spåren. Den största av dessa är det gamla havremagasinet ett landmärke för både hela bangården. Stationshuset stod strax väster om detta på bangårdens södra sida men är numera rivet, kvar på platsen finns endast teknikhuset.

Infarten söderifrån sker i kurvan norr om bron över Luleälven och strax därefter följer en bevakad plankorsning. Här låg tidigare bangårdens västra ände, något som idag kan ses på kontaktledningsbryggorna. Idag nås inte västra bangårdsänden förrän den långa kurvan är slut och dagens bangård ligger helt och hållet på en raklinje. Normalhuvudspåret ligger i söder och norr om det finns två avvikande huvudspår. På södra sidan av normalhuvudspåret ligger ett sidospår vid en lång lastkaj som används för makadamlastning. Spåret har växel till huvudspår i östra änden och sträcker sig västerut längs normalhuvudspåret nästan ända fram till plankorsningen nära södra driftplatsgränsen.

Före bangårds­ombyggnaden 1996 låg östra bangårds­änden i höjd med teknikhuset och havre­magasinet. Från denna plats utvidgas en separat bangård västerut på norra sidan som sedan vrider av mot nordost från stambanans nuvarande utfartskurva söderut och fortsätter ytterligare några hundra meter västerut. Denna säck­bangård nås idag genom en växelförbindelse från det nordligaste huvudspåret strax väster om teknikhuset. Härifrån och österut löper dessutom ett stickspår på bangårdens norra sida ända fram till nuvarande östra bangårdsänden vid plankorsningen med Intendenturvägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (61)

Tisdag 22 juni 2010

Västra driftplatsgränsen vid Boden södra med utfarten söderut mot Älvsbyn sedd från plankorsningen alldeles innanför densamma, längre fram skymtar bron över Luleälven.  12 år
ID-nummer:  12246
Direktlänk: /bild/00012246/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid samma plankorsning, här låg västra bangårdsänden innan hela bangården flyttades österut.  12 år
ID-nummer:  12247
Direktlänk: /bild/00012247/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av den gamla bangården innehåller numera bara stambanans spår och ett stickspår på södra sidan, vy västerut mot driftplatsgränsen.  12 år
ID-nummer:  12248
Direktlänk: /bild/00012248/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckbangården mot nordväst sedd vid stambanans infartskurva söderifrån.  12 år
ID-nummer:  12249
Direktlänk: /bild/00012249/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsbryggorna för de båda bangårdsdelarna möts något längre österut.  12 år
ID-nummer:  12250
Direktlänk: /bild/00012250/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande bangård vid Boden södra börjar först några kontaktledningsbryggor bort vid den gula stoppbocken.  12 år
ID-nummer:  12252
Direktlänk: /bild/00012252/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans numera enda spår under bryggorna i västra delen av den gamla bangården, säckbangården till höger, vy västerut.  12 år
ID-nummer:  12251
Direktlänk: /bild/00012251/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesspåren vid Boden södra sedda från väster, till höger syns lastkajen för makadamlastning.  12 år
ID-nummer:  12253
Direktlänk: /bild/00012253/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckbangården med uppställda vagnar sedda från väster, till höger skymtar stambanans södra infart.  12 år
ID-nummer:  12254
Direktlänk: /bild/00012254/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid änden finns en lastkaj som också utgör stoppbock för spåren.  12 år
ID-nummer:  12255
Direktlänk: /bild/00012255/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckbangården sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  12256
Direktlänk: /bild/00012256/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från lastkajen vid västra änden.  12 år
ID-nummer:  12257
Direktlänk: /bild/00012257/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De långa raderna av uppställda vagnar sedda från lastkajen vid bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  12258
Direktlänk: /bild/00012258/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdens främsta landmärke, det gamla havremagasinet, från bangårdens norra sida. Till höger skymtar teknikhuset vid platsen där stationshuset tidigare stod och i förgrunden syns växelförbindelsen mellan säckbangården och huvudspår.  12 år
ID-nummer:  12259
Direktlänk: /bild/00012259/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid växlarna som grenar ut säckbangårdens spår på bangårdens norra sida, huvudspåren följer på andra sidan stolpen som delar kontaktledningsbryggorna.  12 år
ID-nummer:  12260
Direktlänk: /bild/00012260/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckbangårdens infart från öster, mellan växeln och makadamvagnarna syns de tre huvudspåren.  12 år
ID-nummer:  12261
Direktlänk: /bild/00012261/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Boden södra ligger vid kilometer 1141. Till höger syns teknikhuset vid platsen där stationshuset tidigare stod, till vänster havremagasinet.  12 år
ID-nummer:  12262
Direktlänk: /bild/00012262/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bangårdens norra sida mitt emot teknikhuset. Här finns en växel mellan det nordligaste huvudspåret och det sidospår, stickspår österut, som löper längs bangårdens norra sida och som också utgör infart till säckbangården.  12 år
ID-nummer:  12263
Direktlänk: /bild/00012263/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid kilometer 1141.  12 år
ID-nummer:  12264
Direktlänk: /bild/00012264/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut med det gamla havremagasinet på södra sidan.  12 år
ID-nummer:  12265
Direktlänk: /bild/00012265/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare militära byggnader finns vid östra bangårdsänden som numera ligger längre österut än den ursprungliga. Närmast dessa byggnader fanns tidigare ett lastspår.  12 år
ID-nummer:  12266
Direktlänk: /bild/00012266/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot östra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  12267
Direktlänk: /bild/00012267/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från öster vid plankorsningen med Intendenturvägen.  12 år
ID-nummer:  12268
Direktlänk: /bild/00012268/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Intendenturvägen sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  12269
Direktlänk: /bild/00012269/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plankorsningen, vagnen till höger står på stickspåret i norr.  12 år
ID-nummer:  12270
Direktlänk: /bild/00012270/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens tre huvudspår sedda från öster, hormalhuvudspåret syns längst till vänster.  12 år
ID-nummer:  12271
Direktlänk: /bild/00012271/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten österut mot Boden C sedd från samma plankorsning.  12 år
ID-nummer:  12272
Direktlänk: /bild/00012272/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12273
Direktlänk: /bild/00012273/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid teknikhuset på bangårdens södra sida med havremagasinet till höger.  12 år
ID-nummer:  12274
Direktlänk: /bild/00012274/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12275
Direktlänk: /bild/00012275/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst i kraftigt motljus vid östra änden av sidospåret vid lastkajen på bangårdens södra sida.  12 år
ID-nummer:  12276
Direktlänk: /bild/00012276/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastplatsen för makadam sträcker sig längs bangårdens södra sida väster om teknikhuset.  12 år
ID-nummer:  12277
Direktlänk: /bild/00012277/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Stationen Boden södra sedd västerut från östra bangårdsänden. De militära magasinsbyggnaderna dominerar miljön kring stationen.  15 år
ID-nummer:  03665
Direktlänk: /bild/00003665/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till sidotågspåren på Boden södra ligger öster om plankorsningen med Intendenturvägen.  15 år
ID-nummer:  03666
Direktlänk: /bild/00003666/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra änden vid plankorsningen med Intendenturvägen. Till vänster om huvudtågspår 2 låg tidigare spår 1 närmast magasinsbyggnaderna.  15 år
ID-nummer:  03667
Direktlänk: /bild/00003667/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens östra ände dold bakom vagnar uppställda på sidospår 5.  15 år
ID-nummer:  03668
Direktlänk: /bild/00003668/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och magasinsbyggnaderna söder om denna sedda från öster.  15 år
ID-nummer:  03669
Direktlänk: /bild/00003669/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det väldiga havremagasinet dominerar vyn.  15 år
ID-nummer:  03670
Direktlänk: /bild/00003670/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren vid Boden södra, intill låg stationshuset, ett trähus i två plan. 1  15 år
ID-nummer:  03671
Direktlänk: /bild/00003671/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
#1 Marion Häggström (Bergendorff), 9 oktober 2010, 19:22
Hej, jag heter Marion född Bergendorff och bodde i Boden Södra mellan 1946-1955. Min far var järnvägare och min mor brukade sköta om att fälla bommarna. Vi bodde i ett 2-familjshus som SJ rådde om. Vi tyckte om att leka i det långa valvade skyddsrummet som fanns där på den tiden.
Det finns så många minnen därifrån som jag alltid tänker på och blir glad av.
Vi flyttade till Umeå 1955 där min far tjänstgjorde som motorvagns-förare. Min tid i Boden är som den längsta i mitt 65 åriga liv. Jag far upp varje år numera bara för att gå runt i den vilda naturen som är det enda som återstår av mitt forna boende.
Hoppas det finns några gamla bilder av det hus som fanns där då.
Jag minns när jag som liten gick till Järnvägsstationen och skulle köpa i automaten lite godis. Jag stoppade i en 25-öring och fick en låda godis, men så hittade jag en 25-öring till och handlade och så fortsatte det tills staionsmannen Kurt Johansson tror jag han hette öppnade fönstret och talade om att det inte fanns någon kassalåda under så det var inga hittade pengar och slutet blev endast 1 ask. Tråkigt då men ett roligt minne.
Vy västerut från bangårdens norra sida vid km 1141. Vid lastkajen på andra sidan bangården finns spår 1 kvar som sidospår, här lastar banverket makadam.  15 år
ID-nummer:  03672
Direktlänk: /bild/00003672/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsvagnar uppställda på de tre långa stickspåren vid Boden södra. Denna del av bangården utgår mot nordväst i höjd med lastkajen för makadam.  15 år
ID-nummer:  03673
Direktlänk: /bild/00003673/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där de tre långa stickspåren tar slut finns en lastkaj som stoppbock. I bagrunden skymtar väg 97 och utfarten mot Jokkmokk.  15 år
ID-nummer:  03674
Direktlänk: /bild/00003674/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans infartskurva söderifrån till Boden södra, säckbangården med vagnarna vi såg ovan skymtar till vänster.  15 år
ID-nummer:  03675
Direktlänk: /bild/00003675/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen strax innanför södra stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  03676
Direktlänk: /bild/00003676/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan söderut från Boden södra med utfartsblocksignalen till höger.  15 år
ID-nummer:  03677
Direktlänk: /bild/00003677/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 13 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Infartssignalen till Boden södra står strax norr om bron över Luleälven.  15 år
ID-nummer:  00580
Direktlänk: /bild/00000580/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen från Boden södra vid utfarten mot Hednoret och Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  00581
Direktlänk: /bild/00000581/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans infart söderifrån till bangården, till vänster skymtar den den västligaste bangårdsdelen utformad som en "säck".  15 år
ID-nummer:  00582
Direktlänk: /bild/00000582/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från norra sidan, de tre mellersta spåren är tågspår genom stationen.  15 år
ID-nummer:  00583
Direktlänk: /bild/00000583/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens södra sida finns en lång lastkaj.  15 år
ID-nummer:  00584
Direktlänk: /bild/00000584/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–61
Andra bilder från platsen (5)