Forsmo (Fsm)

Forsmo blev station 1923 i samband med bygget av banan mot Hoting, före detta var platsen klassad som håll- och lastplats sedan 1918. Stationen ligger i södra delen av byn Västerås vars jordbrukslandskap man än idag finner vid norra infarten till driftplatsen. Forsmo by ligger egentligen på östra sidan av älven vid Forsmobrons östra brofäste. Förhållandena på stationens plats före 1918 är för mig ännu något oklara, vissa källor talar om en förberedd militärmötesplats och andra om ett sidospår, från början under namnet Västerås, vid nuvarande norra bangårdsänden. Persontrafik hade Forsmo fram till 1985 då den trafiken lades ned på Forsmo–Hotingbanan. Godshanteringen vid stationen lades ned fyra år senare.

På östra sidan av bangården vid stationen växte ett mindre stationssamhälle upp på den flacka heden högt ovanför älven i öster. Orten har idag omkring 170 invånare och bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad kring landsvägen i nord-sydlig riktning. Bangården i Forsmo ligger i nordnordost-sydsydvästlig riktning med endast en svag kurva på mitten, den är i princip horisontell. På västra sidan av bangården finns några mindre industribyggnader, dessutom finns i södra delen sex förvaringsbyggnader som uppfördes för förvaring av en reservbro för Forsmobron, samma typ av byggnader finns i Selsjön längre norrut för den andra halvan av reservbron.

Bangården i Forsmo har idag tre huvudspår (nummer 2, 3 och 4) med normalhuvudspåret i mitten. På östra sidan finns ett längre stickspår från stationshuset till norra bangårdsänden där det avslutas med en stoppbock, detta var tidigare genomgående med växel även i norr. Driftplaten har ett ställverk modell 59 som inte tillåter samtidig infart. Banan från Hoting ansluter idag till stambanan i en växel norr om norra bangårdsänden och inte som tidigare inne på bangården. På så vis kan alla spår på bangården tjäna som mötesspår för båda banorna, tidigare kunde inte det västliagste spåret på bangården nås från stambanan norrifrån. Nackdelen är att infart inte kan ske samtidgt från de båda banorna, detta är dock samma utförande som numera också finns i exempelvis Mellansel och Långsele. Mellan skiljeväxeln och norra bangårdsänden finns dessutom en bevakad plankorsning med landsvägen genom Forsmo som följer Ångermanälvens västra sida.

Stationshuset i Forsmo är av en modell som inte har funnits vid någon annan av stambanans stationer men väl på andra platser i Norrland, närmast i Ådalsliden längs banan mot Hoting. Det är ett medelstort trähus i två våningar som ligger på bangårdens östra sida. Ett större godsmagasin är sammanbyggt med stationshuset på norra gaveln. Byggnaderna används idag av Infranord, f.d. Banverket produktion, för deras verksamhet finns också en garagebyggnad i form av ett modernt plåtskjul söder om stationshuset. Teknikhuset i Forsmo finns en bit norr om godsmagasinet även det på östra sidan av bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (66)
Bild 1–50

Tisdag 19 juni 2007

Vy söderut från plankorsningen vid södra infarten till Forsmo.  14 år
ID-nummer:  00758
Direktlänk: /bild/00000758/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen söderifrån till Forsmo.  14 år
ID-nummer:  00759
Direktlänk: /bild/00000759/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Forsmo, längre bort kan man skymta stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  00760
Direktlänk: /bild/00000760/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Forsmo stationshus sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  00761
Direktlänk: /bild/00000761/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshuset västra fasad mot spåren.  14 år
ID-nummer:  00762
Direktlänk: /bild/00000762/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast stationshuset finns ett spår utöver stationens tre genomgående spår som skymtar till vänster.  14 år
ID-nummer:  00763
Direktlänk: /bild/00000763/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00764
Direktlänk: /bild/00000764/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från stationshuset, här finns ett litet "lokstall" av modernt snitt.  14 år
ID-nummer:  00765
Direktlänk: /bild/00000765/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Forsmo stationshus sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  00766
Direktlänk: /bild/00000766/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Forsmo stationshus med godsmagasin sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  00767
Direktlänk: /bild/00000767/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret närmast stationshuset slutar med en stoppbock i bangårdens norra ände.  14 år
ID-nummer:  00768
Direktlänk: /bild/00000768/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände sedd från den plankorsning som ligger mellan bangården och skiljeväxeln mellan stambanan och banan mot Hoting.  14 år
ID-nummer:  00769
Direktlänk: /bild/00000769/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände.  14 år
ID-nummer:  00770
Direktlänk: /bild/00000770/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banskillnaden mellan den oelektrifierade banan mot Hoting till vänster och stambanan till höger.  14 år
ID-nummer:  00771
Direktlänk: /bild/00000771/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Hoting till vänster, stambanan mot Selsjön och Mellansel till höger. Vid utfartssignalen som syns längre bort informeras om att fjärblockering slutar.  14 år
ID-nummer:  00772
Direktlänk: /bild/00000772/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om bangården i Forsmo viker stambanan norrut av i högerkurva nerför sluttningen mot Ångermanälvens djupa dal för att komma till Forsmobron.  14 år
ID-nummer:  00773
Direktlänk: /bild/00000773/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!