Forsmo–Hoting

Forsmo–Hotingbanan är den sydligaste och i sin helhet först öppnade av tre tvärförbindelser mellan Stambanan genom övre Norrland och Inlandsbanan som byggdes under främst 1920-talet. Den 121 kilometer långa banan öppnades för allmän trafik den 3 december 1925 efter sju års byggarbete och sammanlagt 16 trafikplatser anlades. Persontrafik bedrevs på banan fram till juni 1985 varefter banan nu endast används av godståg, företrädelsevis timmertåg. Banan är oelektrifierad, saknar ATC och trafikeras inom system M.

Banan följer från Forsmo i söder Ångermanälvens sydvästra sida i kraftigt kuperad terräng upp till Ådalsliden och sedan vidare upp till Tågsjöberg i höjd med Junsele. Banan lämnar Ångermanälven och fortsätter i nordväslig riktning över länsgränsen till Jämtlands län fram till Backe och Rossön vid Fjällsjöälven varefter biflödet Hotingsån följs fram till Hoting. Av de tre kvarvarande driftplatserna Ådalsliden, Tågsjöberg och Rossön är det endast Tågsjöberg som regelbundet bevakas och kan användas för tågmöten.

Geografisk översikt