Forsmo (Fsm)

Forsmo blev station 1923 i samband med bygget av banan mot Hoting, före detta var platsen klassad som håll- och lastplats sedan 1918. Stationen ligger i södra delen av byn Västerås vars jordbrukslandskap man än idag finner vid norra infarten till driftplatsen. Forsmo by ligger egentligen på östra sidan av älven vid Forsmobrons östra brofäste. Förhållandena på stationens plats före 1918 är för mig ännu något oklara, vissa källor talar om en förberedd militärmötesplats och andra om ett sidospår, från början under namnet Västerås, vid nuvarande norra bangårdsänden. Persontrafik hade Forsmo fram till 1985 då den trafiken lades ned på Forsmo–Hotingbanan. Godshanteringen vid stationen lades ned fyra år senare.

På östra sidan av bangården vid stationen växte ett mindre stationssamhälle upp på den flacka heden högt ovanför älven i öster. Orten har idag omkring 170 invånare och bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad kring landsvägen i nord-sydlig riktning. Bangården i Forsmo ligger i nordnordost-sydsydvästlig riktning med endast en svag kurva på mitten, den är i princip horisontell. På västra sidan av bangården finns några mindre industribyggnader, dessutom finns i södra delen sex förvaringsbyggnader som uppfördes för förvaring av en reservbro för Forsmobron, samma typ av byggnader finns i Selsjön längre norrut för den andra halvan av reservbron.

Bangården i Forsmo har idag tre huvudspår (nummer 2, 3 och 4) med normalhuvudspåret i mitten. På östra sidan finns ett längre stickspår från stationshuset till norra bangårdsänden där det avslutas med en stoppbock, detta var tidigare genomgående med växel även i norr. Driftplaten har ett ställverk modell 59 som inte tillåter samtidig infart. Banan från Hoting ansluter idag till stambanan i en växel norr om norra bangårdsänden och inte som tidigare inne på bangården. På så vis kan alla spår på bangården tjäna som mötesspår för båda banorna, tidigare kunde inte det västliagste spåret på bangården nås från stambanan norrifrån. Nackdelen är att infart inte kan ske samtidgt från de båda banorna, detta är dock samma utförande som numera också finns i exempelvis Mellansel och Långsele. Mellan skiljeväxeln och norra bangårdsänden finns dessutom en bevakad plankorsning med landsvägen genom Forsmo som följer Ångermanälvens västra sida.

Stationshuset i Forsmo är av en modell som inte har funnits vid någon annan av stambanans stationer men väl på andra platser i Norrland, närmast i Ådalsliden längs banan mot Hoting. Det är ett medelstort trähus i två våningar som ligger på bangårdens östra sida. Ett större godsmagasin är sammanbyggt med stationshuset på norra gaveln. Byggnaderna används idag av Infranord, f.d. Banverket produktion, för deras verksamhet finns också en garagebyggnad i form av ett modernt plåtskjul söder om stationshuset. Teknikhuset i Forsmo finns en bit norr om godsmagasinet även det på östra sidan av bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (66)

Lördag 21 augusti 2010

Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  09071
Direktlänk: /bild/00009071/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Forsmo stationshus sett från sydost.  12 år
ID-nummer:  09070
Direktlänk: /bild/00009070/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut nära stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09073
Direktlänk: /bild/00009073/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från planen vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09072
Direktlänk: /bild/00009072/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Banskiljet mellan stambanan och Forsmo-Hotingbanan i augusti 2009. Vid utfartssignalen längst bort i bild har tavlan ”Fjb slutar” bytts ut mot en systemgränstavla sedan järnvägens nya regelverk JTF tagits i bruk.  12 år
ID-nummer:  09063
Direktlänk: /bild/00009063/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Södra infarten till Forsmo.  12 år
ID-nummer:  09101
Direktlänk: /bild/00009101/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid södra bangårdsänden, terrängen på västra sidan är här betydligt lägre än på östra sidan.  12 år
ID-nummer:  09100
Direktlänk: /bild/00009100/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av södra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09099
Direktlänk: /bild/00009099/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från västra sidan.  12 år
ID-nummer:  09098
Direktlänk: /bild/00009098/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax söder om kilometer 660, stationshuset är dolt bakom den röda byggnaden till höger.  12 år
ID-nummer:  09096
Direktlänk: /bild/00009096/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09097
Direktlänk: /bild/00009097/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra bangårdsänden. I skogen till vänster skymtar några av de sex gamla förrådsbyggnader för en reservbro för Forsmobron av samma modell som de som finns i Selsjön.  12 år
ID-nummer:  09095
Direktlänk: /bild/00009095/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från södra bangårdsänden mot södra driftplatsgränsen, utfartsblocksignalen skymtar bortom kurvan.  12 år
ID-nummer:  09094
Direktlänk: /bild/00009094/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från östra sidan.  12 år
ID-nummer:  09093
Direktlänk: /bild/00009093/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan nära södra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09092
Direktlänk: /bild/00009092/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från bullerskyddsvallen längs bangårdens östra sida.  12 år
ID-nummer:  09091
Direktlänk: /bild/00009091/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut intill skjulet för arbetsfordon söder om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09089
Direktlänk: /bild/00009089/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09090
Direktlänk: /bild/00009090/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordost med stationshuset i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  09087
Direktlänk: /bild/00009087/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  12 år
ID-nummer:  09086
Direktlänk: /bild/00009086/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshus och godsmagasin sett från väginfarten till stationen.  12 år
ID-nummer:  09085
Direktlänk: /bild/00009085/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  12 år
ID-nummer:  09084
Direktlänk: /bild/00009084/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  09083
Direktlänk: /bild/00009083/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  12 år
ID-nummer:  09082
Direktlänk: /bild/00009082/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och stationshuset, vy från norr.  12 år
ID-nummer:  09081
Direktlänk: /bild/00009081/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med det sammanbyggda godsmagasinet ligger på järnvägens östra sida, vy från nordost.  12 år
ID-nummer:  09080
Direktlänk: /bild/00009080/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna skylt från en svunnen tid vid parkeringen utanför stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09088
Direktlänk: /bild/00009088/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med stickspårets växel i det avvikande huvudspåret i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  09079
Direktlänk: /bild/00009079/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från stickspåret utanför stationshuset finns även spåranslutning till ett mindre skjul för arbetsfordon.  12 år
ID-nummer:  09078
Direktlänk: /bild/00009078/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut utanför stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09077
Direktlänk: /bild/00009077/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret ansluter till det östra avvikande huvudspåret strax söder om stationshuset utanför vilket denna bild är tagen mot sydväst.  12 år
ID-nummer:  09076
Direktlänk: /bild/00009076/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på östra sidan av bangården en bit norr om det med stationshuset sammanbyggda godsmagasinet.  12 år
ID-nummer:  09075
Direktlänk: /bild/00009075/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret öster om övriga spår sett norrut, teknikhuset skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  09074
Direktlänk: /bild/00009074/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid norra änden av det östra avvikande huvudspåret 2 omgiven av sommarblommor.  12 år
ID-nummer:  09069
Direktlänk: /bild/00009069/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut, till höger skymtar stickspåret.  12 år
ID-nummer:  09068
Direktlänk: /bild/00009068/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bangårdens östra sida vid norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09067
Direktlänk: /bild/00009067/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret på östra sidan tycks ha varierande användningsområden, här stod denna dag vagnar som kan lasta räls.  12 år
ID-nummer:  09066
Direktlänk: /bild/00009066/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste växel följer omedelbart söder om plankorsningen. Till vänster syns också norra änden av det stickspår som löper utefter bangårdens östra sida norr om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  09064
Direktlänk: /bild/00009064/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr, den har tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten.  12 år
ID-nummer:  09065
Direktlänk: /bild/00009065/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljeväxeln mellan banorna sedd från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09062
Direktlänk: /bild/00009062/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger mellan norra bangårdsände och skiljeväxeln mellan stambanan och Forsmo–Hotingbanan.  12 år
ID-nummer:  09061
Direktlänk: /bild/00009061/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En norrgående stålpendel rullar över bangården i Forsmo.  12 år
ID-nummer:  09060
Direktlänk: /bild/00009060/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banorna mot Hoting till vänster och Mellansel till höger sedda från landsvägen väster om plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09059
Direktlänk: /bild/00009059/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om norra bangårdsänden finns denna plankorsning med landsvägen genom Forsmo stationssamhälle och norrut på Ångermanälvens västra sida. Vy från öster.  12 år
ID-nummer:  09058
Direktlänk: /bild/00009058/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax innanför driftplatsgränsen möts de båda banorna.  12 år
ID-nummer:  09056
Direktlänk: /bild/00009056/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans utfart norrut i kurvan mot Forsmobron.  12 år
ID-nummer:  09055
Direktlänk: /bild/00009055/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra driftplatsgränsen sedd från öster. I förgrunden stambanans infarts- och utfartssignal på en stolpe, i bakgrunden syns infarts- och utfartssignalerna för Forsmo–Hotingbanan på två skilda stolpar.  12 år
ID-nummer:  09054
Direktlänk: /bild/00009054/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från Forsmo–Hotingbanan norrifrån, i bakgrunden till vänster syns stambanans infart. Endast de tre översta lamphålen i femskenssignalen används idag.  12 år
ID-nummer:  09057
Direktlänk: /bild/00009057/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två banor sammanstrålar norr om Forsmo, i förgrunden den oelektrifierade banan från Hoting och i bakgrunden stambanan i backen upp från Forsmobron.  12 år
ID-nummer:  09053
Direktlänk: /bild/00009053/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Vid södra infarten till Forsmo finns en mindre plankorsning.  15 år
ID-nummer:  00757
Direktlänk: /bild/00000757/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–66