Torpgärdan

Bilder och filmer (18)

Onsdag 4 juni 2008

Infartssignalen Bdn 108 i norra delen av den långa infartsraksträckan. 11 år
ID-nummer:  02525
Direktlänk: /bild/00002525/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen Bdn 108. 11 år
ID-nummer:  02526
Direktlänk: /bild/00002526/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åt andra hållet finner vi utfartsblocksignalen Bdn L1. 11 år
ID-nummer:  02527
Direktlänk: /bild/00002527/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax innanför stationsgränsen ansluter ett industrispår från industriområdet öster om banan. 11 år
ID-nummer:  02528
Direktlänk: /bild/00002528/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårets växel i tågspåret. 11 år
ID-nummer:  02529
Direktlänk: /bild/00002529/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 1146 finns en gångfålla från vilken man har följande vy söderut. 11 år
ID-nummer:  02530
Direktlänk: /bild/00002530/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma gångfålla. 11 år
ID-nummer:  02531
Direktlänk: /bild/00002531/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första kurvan på länge. Vy söderut från första kurvan innanför stationsgränsen. 11 år
ID-nummer:  02532
Direktlänk: /bild/00002532/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma kurva men in mot Boden C. 11 år
ID-nummer:  02533
Direktlänk: /bild/00002533/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter kurvan finner vi denna signal med en ovanlig skylt, medgivandetavlan. 11 år
ID-nummer:  02534
Direktlänk: /bild/00002534/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa plankorsning är den med Hermelinsgatan, här sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  02535
Direktlänk: /bild/00002535/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Hermelinsgatan. 11 år
ID-nummer:  02536
Direktlänk: /bild/00002536/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Hermelinsgatan. Ett kort industrispår finns parallellt med banan norr om plankorsningen på västra sidan banan. 11 år
ID-nummer:  02537
Direktlänk: /bild/00002537/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före industrispåret ansluter till tågspåret viker malmtågens förbifart av österut. 11 år
ID-nummer:  02538
Direktlänk: /bild/00002538/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa huvudsignal som nås på väg norrut är Bdn 148 som står strax före infarten på bangården. 11 år
ID-nummer:  02539
Direktlänk: /bild/00002539/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut, signalen Bdn 148 till höger. 11 år
ID-nummer:  02540
Direktlänk: /bild/00002540/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ansluter även stambanan söderifrån. 11 år
ID-nummer:  02541
Direktlänk: /bild/00002541/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med spåren från Luleå i förgrunden. 11 år
ID-nummer:  02542
Direktlänk: /bild/00002542/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)