Stationshuset

Stationshuset vid Boden C är stationens tredje stations­hus och byggdes i mitten av 1890-talet. 1887 köpte det engelska järnvägs­bolaget den Ekbeckska gården för att ha huvud­bygg­naden som stationshus. Redan två år senare byggdes emeller­tid ett nytt stations­hus. När dagens stations­hus stod klart i samband med att Boden blev knutpunkt mellan malm­banan och stam­banan fick det tidigare stations­huset till­fälligt fungera som järnvägs­hotell. 1897 uppfördes ett nytt järnvägs­hotell norr om stations­huset och därefter kunde det gamla stations­huset rivas. Stations­huset byggdes till 1917 och 1925 då det fick sin norra respektive södra flygel. Bodens järnvägs­hotell totalförstördes i en brand 1975.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Fredag 5 februari 2016

Stationshuset sett från plattformen i eftermiddagsmörkret.  8 år
ID-nummer:  20516
Direktlänk: /bild/00020516/
Fotodatum: den 5 februari 2016
Publicerad: den 26 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 5 december 2013

Stationshuset vid Boden C på sena decembereftermiddagen.  4 mån
ID-nummer:  36050
Direktlänk: /bild/00036050/
Fotodatum: den 5 december 2013
Publicerad: den 5 december 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 27 februari 2012

Bodens resecentrum och järnvägsstation sett från sydväst i låg eftermiddagssol.  12 år
ID-nummer:  12243
Direktlänk: /bild/00012243/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad på gatusidan.  12 år
ID-nummer:  12244
Direktlänk: /bild/00012244/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från stamplattformen vid spår 1.  12 år
ID-nummer:  12245
Direktlänk: /bild/00012245/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juni 2010

Bodens stationshus sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  12239
Direktlänk: /bild/00012239/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad, gatusidan.  12 år
ID-nummer:  12240
Direktlänk: /bild/00012240/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västra fasad.  12 år
ID-nummer:  12241
Direktlänk: /bild/00012241/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12242
Direktlänk: /bild/00012242/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Stationshuset sett från plattformen mellan spår 3 och 4.  15 år
ID-nummer:  03591
Direktlänk: /bild/00003591/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra flygel, västfasaden.  15 år
ID-nummer:  03616
Direktlänk: /bild/00003616/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets västfasad.  15 år
ID-nummer:  03617
Direktlänk: /bild/00003617/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad med entrén till vänthallen.  15 år
ID-nummer:  03618
Direktlänk: /bild/00003618/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  03619
Direktlänk: /bild/00003619/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra flygel sedd från sydost.  15 år
ID-nummer:  03620
Direktlänk: /bild/00003620/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  03621
Direktlänk: /bild/00003621/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  03622
Direktlänk: /bild/00003622/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  03623
Direktlänk: /bild/00003623/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med norra flygeln i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  03624
Direktlänk: /bild/00003624/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets huvuddel i tre våningar sett från den östra plattformen.  15 år
ID-nummer:  03625
Direktlänk: /bild/00003625/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör, utgången mot spåren.  15 år
ID-nummer:  03626
Direktlänk: /bild/00003626/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör vänthallen.  15 år
ID-nummer:  03627
Direktlänk: /bild/00003627/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 juni 2007

Det stora stationshuset i Boden en regnig sommarmorgon.  15 år
ID-nummer:  00551
Direktlänk: /bild/00000551/
Fotodatum: den 26 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00552
Direktlänk: /bild/00000552/
Fotodatum: den 26 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Det stora stationshuset vid Boden C sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  00557
Direktlänk: /bild/00000557/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  00558
Direktlänk: /bild/00000558/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 december 2006

Stationshuset i vinterskrud denna decemberkväll.  15 år
ID-nummer:  00570
Direktlänk: /bild/00000570/
Fotodatum: den 17 december 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!