Lillavan

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Måndag 27 februari 2012

Infarten till Boden från Älvsbyn.  3 år
ID-nummer:  25932
Direktlänk: /bild/00025932/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 27 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Älvsbyn.  3 år
ID-nummer:  25933
Direktlänk: /bild/00025933/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 27 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarterna från Älsvbyn och Luleå möts vid kilometer 1144.  3 år
ID-nummer:  25934
Direktlänk: /bild/00025934/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 27 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Garnisonsgatans passage under spåren där spåren från Älvsbyn och Luleå möts.  13 år
ID-nummer:  03640
Direktlänk: /bild/00003640/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens bro över Garnisonsgatan.  13 år
ID-nummer:  03641
Direktlänk: /bild/00003641/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans spår möter malmbanans vid kilometer 1144, i bakgrunden den gamla vagnverkstaden.  13 år
ID-nummer:  03642
Direktlänk: /bild/00003642/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans utfart söderut från Boden rundar Lillavan.  13 år
ID-nummer:  03643
Direktlänk: /bild/00003643/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut över vattnet från stambanans utfart.  13 år
ID-nummer:  03644
Direktlänk: /bild/00003644/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen för stambanan söderut betecknas L11. Här börjar också ringsträckan för plankorsningen med Drottninggatan.  13 år
ID-nummer:  03645
Direktlänk: /bild/00003645/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Boden C från stambanan.  13 år
ID-nummer:  03646
Direktlänk: /bild/00003646/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans infartskurva till Boden C.  13 år
ID-nummer:  03647
Direktlänk: /bild/00003647/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vid Lillavans strand finns också infartssignalen till Boden C för stambanan söderifrån.  14 år
ID-nummer:  00554
Direktlänk: /bild/00000554/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen från Boden C för stambanan söderut mot Boden södra och Älvsbyn.  14 år
ID-nummer:  00555
Direktlänk: /bild/00000555/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut från Boden C på Lillavans sydöstra sida.  14 år
ID-nummer:  00556
Direktlänk: /bild/00000556/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över Boden och Lillavan strax före midnatt på midsommaraftonen 2007. Mycket mörkare än så här blir det inte innan solen åter går upp vid tvåtiden på natten. 1  14 år
ID-nummer:  00559
Direktlänk: /bild/00000559/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
#1 Bjarne B Pedersen, 22 juni 2015, 07:48
Hej
Er det muligt at dele dette billede på FB?? Videre, kan man kopiere dette billede til USB ell lign
mvh Bjarne

Lördag 2 juni 2007

Bangården sedd söderifrån från ett tågs bakdörr.  14 år
ID-nummer:  00568
Direktlänk: /bild/00000568/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till höger kommer banan från Luleå in till bangården, fotografen reser på stambanan.  14 år
ID-nummer:  00569
Direktlänk: /bild/00000569/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!