Löten–Samnan

Enkelspårslinjen Löten–Samnan existerade signaltekniskt mellan februari 2004 och maj 2017. Mellan Uppsala och Storvreta fanns ursprungligen också en station i Gamla Uppsala som lades ned i maj 1994. Dubbelspårsutbyggnad på sträckan skedde i ett första steg mellan den samtidigt för ändamålet inrättade driftplatsen Samnan drygt en kilomter norr om den tidigare stationen i Gamla Uppsala och Storvreta. Nästa steg togs 2002–2004 då dubbelspåret byggdes från Uppsala till den nya driftplatsen Löten två kilometer norrut. Återstoden av enkelspåret blev kvar fram till 2017 då ett nytt dubbelspår öppnades till största delen i ny sträckning varefter det gamla enkelspåret revs.

Bilder och filmer (118)

Måndag 13 september 2021

Banvallspromenad på den gamla linjen mellan Löten och Samnan drygt fyra år efter att trafiken flyttades till ny sträckning. Vid Groaplan där vandringen startade har den gamla namnskylten från Gamla Uppsala station getts en mer framhävd position än tidigare.  2 år
ID-nummer:  34616
Direktlänk: /bild/00034616/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Groaplan har också parkeringen och området kring kyrkan, muséet och Kungshögarna knutits ihop mer naturligt sedan plankorsningen med de ofta fällda bommarna försvunnit. Här indikeras spårets tidigare position i stensättningen, enda felet är väl att det är rakspår och att plankorsningen låg mitt i linjens skarpaste kurva.  2 år
ID-nummer:  34617
Direktlänk: /bild/00034617/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd norrut vid Groaplan, en banvall som nu har blivit promenadstråk.  2 år
ID-nummer:  34618
Direktlänk: /bild/00034618/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut i kurvan går banvallen ut i det öppna jordbrukslandskapet norr om tätortsbebyggelsen i Gamla Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34619
Direktlänk: /bild/00034619/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan vrider av mot nordost fram mot driftplatsen Samnan och det nya dubbelspåret.  2 år
ID-nummer:  34620
Direktlänk: /bild/00034620/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långt bort till höger syns det nya dubbelspåret som här kommer upp från norra tunnelmynningen och här ligger öster om den gamla banvallen.  2 år
ID-nummer:  34621
Direktlänk: /bild/00034621/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kurvan är slut tar banvallen klart sikte på dubbelspåret vidare norrut vid Samnans driftplats.  2 år
ID-nummer:  34622
Direktlänk: /bild/00034622/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare bestämt ligger siktet mot det västra av dubbelspårets två spår, den ursprungliga sträckningen för det tidigare enkelspåret norrut.  2 år
ID-nummer:  34623
Direktlänk: /bild/00034623/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den skarpa kurvan in mot Gamla Uppsala sedd från norr.  2 år
ID-nummer:  34624
Direktlänk: /bild/00034624/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd söderut i sydligaste delen av raklinjen norr om Gamla Uppsala, kyrkan skymtar till höger i bild.  2 år
ID-nummer:  34625
Direktlänk: /bild/00034625/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från den gamla banvallen mot det nya dubbelspåret som kommer upp från tunneln.  2 år
ID-nummer:  34626
Direktlänk: /bild/00034626/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd söderut på raklinjen norr om Gamla Uppsala med kyrkan i fonden till höger.  2 år
ID-nummer:  34627
Direktlänk: /bild/00034627/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg är på ingång norrifrån, men det måste nu ta en annan väg in mot Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34628
Direktlänk: /bild/00034628/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget viker av söderut fram mot tunneln och lämnar den gamla banvallen fortsatt otrafikerad.  2 år
ID-nummer:  34629
Direktlänk: /bild/00034629/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovanpå den kvarvarande makadamen på banvallen har ett lager finare grus lagts ut som är lätt att gå på.  2 år
ID-nummer:  34630
Direktlänk: /bild/00034630/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallspromenad norr om Gamla Uppsala, vy söderut.  2 år
ID-nummer:  34631
Direktlänk: /bild/00034631/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När banvallen kommer fram till den vid järnvägsbygget något västerut flyttade Vattholmavägen är delen som fungerar som vandringsstråk slut.  2 år
ID-nummer:  34632
Direktlänk: /bild/00034632/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst vid mötet mellan den gamla banvallen och Vattholmavägen med tillhörande gång- och cykelväg.  2 år
ID-nummer:  34633
Direktlänk: /bild/00034633/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd i riktning mot Gamla Uppsala med Gamla Uppsala kyrka i fonden.  2 år
ID-nummer:  34634
Direktlänk: /bild/00034634/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen flyttades västerut under dubbelspårsbygget, och den sista delen att flyttas var denna som kunde byggas klart först sedan det gamla spåret tagits ur drift.  2 år
ID-nummer:  34635
Direktlänk: /bild/00034635/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst nära platsen för den tidigare plankorsningen med Vattholmavägen.  2 år
ID-nummer:  34636
Direktlänk: /bild/00034636/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen ligger kvar även nordost om Vattholmavägen, här dock utan promenadvänligt gruslager överst.  2 år
ID-nummer:  34637
Direktlänk: /bild/00034637/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före gammal och ny sträckning sammanstrålar är den gamla banvallen dock bortgrävd för att släppa förbi ån Samnan.  2 år
ID-nummer:  34638
Direktlänk: /bild/00034638/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den norra änden av den gamla banvallen med det nya dubbelspåret till vänster.  2 år
ID-nummer:  34639
Direktlänk: /bild/00034639/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägen vrider svagt av mot söder fram mot tunneln medan den gamla banan var rak fram till kurvan vid Gamla Uppsala kyrka.  2 år
ID-nummer:  34640
Direktlänk: /bild/00034640/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På avstånd syns norra tunnelmynningen längst till vänster och den gamla banvallen med kurvan vid kyrkan längst till höger.  2 år
ID-nummer:  34641
Direktlänk: /bild/00034641/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd mot sydväst vid korsningen med Vattholmavägen.  2 år
ID-nummer:  34642
Direktlänk: /bild/00034642/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan den gamla banvallen och Vattholmavägen norr om den tidigare plankorsningen anlades en dagvattendamm vid dubbelspårsbygget.  2 år
ID-nummer:  34643
Direktlänk: /bild/00034643/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Valmöjligheter för färden in mot Uppsala för gångtrafikanter och cyklister, antingen på asfalt längs med Vattholmavägen eller på grus på gamla banvallen.  2 år
ID-nummer:  34644
Direktlänk: /bild/00034644/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den tidigare plankorsningen med Vattholmavägen sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34645
Direktlänk: /bild/00034645/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60