Löten–Samnan

Enkelspårslinjen Löten–Samnan existerade signaltekniskt mellan februari 2004 och maj 2017. Mellan Uppsala och Storvreta fanns ursprungligen också en station i Gamla Uppsala som lades ned i maj 1994. Dubbelspårsutbyggnad på sträckan skedde i ett första steg mellan den samtidigt för ändamålet inrättade driftplatsen Samnan drygt en kilomter norr om den tidigare stationen i Gamla Uppsala och Storvreta. Nästa steg togs 2002–2004 då dubbelspåret byggdes från Uppsala till den nya driftplatsen Löten två kilometer norrut. Återstoden av enkelspåret blev kvar fram till 2017 då ett nytt dubbelspår öppnades till största delen i ny sträckning varefter det gamla enkelspåret revs.

Bilder och filmer (118)
Bild 1–50

Måndag 13 september 2021

Från den gamla bangården i Gamla Uppsala var den gamla järnvägen rak ända till centrala Uppsala. Här vy söderut från det gamla bangårdsområdet med Yrsaparken till vänster.  2 år
ID-nummer:  34666
Direktlänk: /bild/00034666/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats med den nya banan i skärning till vänster fram mot tunneln.  2 år
ID-nummer:  34667
Direktlänk: /bild/00034667/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kabel sticker upp ut banvallen i höjd med Yrsaparken.  2 år
ID-nummer:  34668
Direktlänk: /bild/00034668/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Yrsaparken med Kungshögarna i bakgrunden till vänster ovanför det nya dubbelspåret.  2 år
ID-nummer:  34669
Direktlänk: /bild/00034669/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot gång- och cykelbron över dubbelspåret vid norra änden av Banvallsvägen.  2 år
ID-nummer:  34670
Direktlänk: /bild/00034670/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om Yrsaparken gick den gamla järnvägen genom det tättbebyggda området med villor på både östra och västra sidan.  2 år
ID-nummer:  34671
Direktlänk: /bild/00034671/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två av Uppsalas märkesbyggnader syns ofta vid horisonten i söder.  2 år
ID-nummer:  34672
Direktlänk: /bild/00034672/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Yrsaparken skapades en genväg för gång- och cykeltrafik västerut när spåret försvann och en ny passage kunde anläggas till Banvallsvägens norra ände.  2 år
ID-nummer:  34673
Direktlänk: /bild/00034673/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen går här parallellt med Banvallsvägen.  2 år
ID-nummer:  34674
Direktlänk: /bild/00034674/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare plankorsningen med Bågspännarvägen sedd från norr, den enda passagen för biltrafik till Banvallsvägen över den gamla järnvägen.  2 år
ID-nummer:  34675
Direktlänk: /bild/00034675/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd norrut intill den tidigare plankorsningen, någon breddning av den smala gatan har inte gjorts sedan nedläggningen av järnvägen.  2 år
ID-nummer:  34676
Direktlänk: /bild/00034676/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd norrut från den gamla plankorsningen, bangården i Gamla Uppsala började strax norr om villabebyggelsen till vänster.  2 år
ID-nummer:  34677
Direktlänk: /bild/00034677/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den tidigare plankorsningen sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34678
Direktlänk: /bild/00034678/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen och Banvallsvägen fortsätter parallellt som tidigare även söder om Bågspännarvägen och den tidigare plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34679
Direktlänk: /bild/00034679/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallsvägen sida vid sida med banvallen, vy norrut.  2 år
ID-nummer:  34680
Direktlänk: /bild/00034680/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lugnet har sedan några år lagt sig i detta villaområde, åtminstone har de bullrande tågen flyttats något längre västerut.  2 år
ID-nummer:  34681
Direktlänk: /bild/00034681/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret kan nu på håll ses ansluta från väster efter att ha rundat villabebyggelsen på Banvallsvägen på västra sidan.  2 år
ID-nummer:  34682
Direktlänk: /bild/00034682/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret ligger bakom en bullerskyddsvall där det här syns ansluta från väster vid södra änden av Banvallsvägen.  2 år
ID-nummer:  34683
Direktlänk: /bild/00034683/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från banvallsvägens södra ände fanns ett populärt gångstråk västerut mot Röbo som permanent stängdes genom dubbelspårsbygget.  2 år
ID-nummer:  34684
Direktlänk: /bild/00034684/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen parallellt med Banvallsvägen sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34685
Direktlänk: /bild/00034685/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här längre söderut dyker Brynjevägen upp på banvallens östra sida.  2 år
ID-nummer:  34686
Direktlänk: /bild/00034686/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Promenadstråket på banvallen tar sedan slut där Vattholmavägen når fram på östra sidan och dess gång- och cykelbana ger möjlighet att fortsätta in mot Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34687
Direktlänk: /bild/00034687/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen fortsatte ursprungligen vidare rakt söderut alldeles intill Vattholmavägen, men vid bygget av Bärbyleden lades den om något då den nya bron anpassades inför det kommande nya dubbelspårets sträckning.  2 år
ID-nummer:  34688
Direktlänk: /bild/00034688/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd norrut från södra änden av den som gångstråk iordningställda delen.  2 år
ID-nummer:  34689
Direktlänk: /bild/00034689/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen med det nya dubbelspårets bullerskyddsvall och dito plank på andra sidan strax norr om Bärbyleden. Detta byggdes klart efter omläggningen till ny sträckning.  2 år
ID-nummer:  34690
Direktlänk: /bild/00034690/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddsvallen ligger här på den ursprungliga järnvägssträckningen intill Vattholmavägen.  2 år
ID-nummer:  34691
Direktlänk: /bild/00034691/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya dubbelspåret till vänster sett från toppen av bullerskyddsvallen, längst till höger syns den gamla banvallen fortsätta in i tätortsbebyggelsen som den nya banan rundar.  2 år
ID-nummer:  34692
Direktlänk: /bild/00034692/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan ny och gammal bana finns det ett område med gammal jordbruksmark som numera inte används.  2 år
ID-nummer:  34693
Direktlänk: /bild/00034693/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd i teleperspektiv från sydligaste delen av gångstråket upp mot Gamla Uppsala tidigare station och södra tunnelmynningen.  2 år
ID-nummer:  34694
Direktlänk: /bild/00034694/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den tidigare plankorsningen med Bågspännarvägen sedd från öster.  2 år
ID-nummer:  34696
Direktlänk: /bild/00034696/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smala Banvallsvägen parallellt med den ungefär lika breda numera före detta järnvägen, vy norrut vid den tidigare plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34695
Direktlänk: /bild/00034695/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norr om Banvallsvägens bebyggelse finns ett område med mark som nu inte används till något särskilt.  2 år
ID-nummer:  34697
Direktlänk: /bild/00034697/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen intill den gamla banvallen sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34698
Direktlänk: /bild/00034698/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räddningsplatsen med sin växtvänliga stensättning.  2 år
ID-nummer:  34699
Direktlänk: /bild/00034699/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räddningsplatsen vid södra tunnelmynningen sedd från norr.  2 år
ID-nummer:  34700
Direktlänk: /bild/00034700/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om räddningsplatsen är banvallen räddningsväg och något bredare, detta var också en del av bangården i Gamla Uppsala och inte en enkel banvall.  2 år
ID-nummer:  34701
Direktlänk: /bild/00034701/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla Uppsala tidigare station sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34702
Direktlänk: /bild/00034702/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen förbi den gamla lastkajen till höger mot slutet av denna banvallspromenad.  2 år
ID-nummer:  34703
Direktlänk: /bild/00034703/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På räddningsvägen begränsas trafiken med dessa forcerbara bommar från gatan vid Groaplan.  2 år
ID-nummer:  34704
Direktlänk: /bild/00034704/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka vid den helt ombyggda miljön vid Groaplan där det har blivit enklare för alla besökare att ta sig in till sevärdheterna väster om den gamla banan.  2 år
ID-nummer:  34705
Direktlänk: /bild/00034705/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här kunde man tidigare lätt bli fast bakom fällda bommar på väg in mot muséet, högarna och kyrkan, men numera är det alltid fritt fram.  2 år
ID-nummer:  34706
Direktlänk: /bild/00034706/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka vid namnskylten för den gamla stationen, en skylt som påminner om den järnväg som en gång passerade här förbi.  2 år
ID-nummer:  34707
Direktlänk: /bild/00034707/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2007

Linjen sedd söderut vid den gamla bangården i Gamla Uppsala, Yrsaparken till vänster.  2 år
ID-nummer:  34604
Direktlänk: /bild/00034604/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Bågspännarvägen sedd från öster.  2 år
ID-nummer:  34605
Direktlänk: /bild/00034605/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och Banvallsvägen går parallellt genom villabebyggelsen på båda sidor om plankorsningen, vy norrut.  2 år
ID-nummer:  34606
Direktlänk: /bild/00034606/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 februari 2005

Linjen sedd söderut från plankorsningen med Bågspännarvägen.  2 år
ID-nummer:  34583
Direktlänk: /bild/00034583/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från samma plankorsning.  2 år
ID-nummer:  34584
Direktlänk: /bild/00034584/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fram mot den gamla bangården i Gamla Uppsala, till höger syns den motriktade försignalen till Löten.  2 år
ID-nummer:  34585
Direktlänk: /bild/00034585/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen vid Groaplan i den enda större kurvan på linjen.  2 år
ID-nummer:  34586
Direktlänk: /bild/00034586/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut där den lämnar bebyggelsen i Gamla Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34587
Direktlänk: /bild/00034587/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–118