Löten (Ltn)

Driftplatsen Löten utgorde den norra ändpunkten på Ostkustbanans korta dubbelspår genom Svartbäcken vid utfarten norrut från Uppsala. Sträckan byggdes ut till dubbelspår 2002–2004 och driftplatsen Löten driftsattes i februari 2004 i samband med detta byggprojekt. När det första spåret på det nya dubbelspåret mellan Löten och Samnan kopplades in i maj 2017 slopades driftplatsen helt.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Söndag 30 juli 2006

Spårläggning på den nya bron över nya Bärbyleden vid norra utfarten från Löten, vy norrut med det tillfälliga förbigångsspåret i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13988
Direktlänk: /bild/00013988/
Fotodatum: den 30 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av det nylagda spåret på den nya bron.  11 år
ID-nummer:  13989
Direktlänk: /bild/00013989/
Fotodatum: den 30 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot växeln och utfarten söderut på dubbelspåret in mot Uppsala.  11 år
ID-nummer:  13990
Direktlänk: /bild/00013990/
Fotodatum: den 30 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 22 maj 2005

Det tillfälliga spåret vid norra driftplatsgränsen håller på att kopplas in under ett pågående trafikavbrott.  2 år
ID-nummer:  34597
Direktlänk: /bild/00034597/
Fotodatum: den 22 maj 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med kontaktledning pågår på omledningsspåret.  2 år
ID-nummer:  34598
Direktlänk: /bild/00034598/
Fotodatum: den 22 maj 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt spår sida vid sida, i bakgrunden syns stakning för den nya vägen som ska passera under järnvägen här.  2 år
ID-nummer:  34599
Direktlänk: /bild/00034599/
Fotodatum: den 22 maj 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret har lagts om och svetsats ihop med det tillfälliga spåret.  2 år
ID-nummer:  34600
Direktlänk: /bild/00034600/
Fotodatum: den 22 maj 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 23 april 2005

Ett av Upptågets tåg passerar den blivande broplatsen över nya Bärbyleden som nu stakats ut vid norra utfarten från Löten.  3 år
ID-nummer:  31131
Direktlänk: /bild/00031131/
Fotodatum: den 23 april 2005
Publicerad: den 23 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omläggningen vid norra driftplatsgränsen närmar sig, här har spåret kommit på plats.  2 år
ID-nummer:  34595
Direktlänk: /bild/00034595/
Fotodatum: den 23 april 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret läggs i en kurva runt den blivande byggarbetsplatsen.  2 år
ID-nummer:  34596
Direktlänk: /bild/00034596/
Fotodatum: den 23 april 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 6 mars 2005

Den tillfälliga banvallen vid norra utfarten från driftplatsen tar form inför bygget av en ny bro.  2 år
ID-nummer:  34594
Direktlänk: /bild/00034594/
Fotodatum: den 6 mars 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggning och kontaktledning återstår innan trafiken kan läggas över i tillfällig sträckning.  2 år
ID-nummer:  34593
Direktlänk: /bild/00034593/
Fotodatum: den 6 mars 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 februari 2005

Vid norra utfarten förbereds för en tillfällig omläggning av spåret inför bygget av en ny bro över den blivande Bärbyleden.  2 år
ID-nummer:  34580
Direktlänk: /bild/00034580/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen läggs om ut i området där Vattholmavägen tidigare gick, den har också lagts om tillfälligt.  2 år
ID-nummer:  34581
Direktlänk: /bild/00034581/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundförstärkande arbeten pågår som en del av bygget av den nya banvallen.  2 år
ID-nummer:  34582
Direktlänk: /bild/00034582/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 januari 2005

Infarten till Löten söderifrån, växeln som avslutar dubbelspåret syns i bakgrunden till höger.  2 år
ID-nummer:  34601
Direktlänk: /bild/00034601/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infartssignalen för uppspåret finn kilometertavla 2.  2 år
ID-nummer:  34602
Direktlänk: /bild/00034602/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot dubbelspåret i riktning mot Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34603
Direktlänk: /bild/00034603/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enda växeln inom driftplatsen Löten som förenar dubbelspårets båda spår till ett enkelspår ligger omedelbart söder om bron över Tycho Hedéns väg.  12 år
ID-nummer:  10929
Direktlänk: /bild/00010929/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 20 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid Löten, vy söderut. Utrymme är förberett intill bullerskyddet för att kunna fortsätta dubbelspåret norrut.  12 år
ID-nummer:  10930
Direktlänk: /bild/00010930/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 20 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enkelspåret norrut vid utfartsblocksignalen mot linjen i riktning mot Samnan, driftplatsgränsen finns vid den motriktade signalen som skymtar allra längst till höger i bild.  2 år
ID-nummer:  34564
Direktlänk: /bild/00034564/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan utfartsblocksignalen norrut och infartssignalen söderut finns en obevakad plankorsning för vägen till Lötens gård.  2 år
ID-nummer:  34565
Direktlänk: /bild/00034565/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 12 januari 2005

Vy söderut vid växeln i Lötens driftplats mot Uppsalas landmärken.  9 år
ID-nummer:  19033
Direktlänk: /bild/00019033/
Fotodatum: den 12 januari 2005
Publicerad: den 11 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 5 september 2004

Norra änden av prjektet med dubbelspår genom Svartbäcken. Det nya spåret viker här av från det gamla spårets sträckning för att gå över den nya bron över Tycho Hedéns väg för att sedan växlas ut till dubbelspår direkt efter bropassagen. Den gamla bron används nu endast för kabeltrumman.  15 år
ID-nummer:  03497
Direktlänk: /bild/00003497/
Fotodatum: den 5 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya bullerplanket håller på att monteras, här i norra Svartbäcken.  15 år
ID-nummer:  03498
Direktlänk: /bild/00003498/
Fotodatum: den 5 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 februari 2004

Det nya spåret har kopplats in i den norra ändan av byggområdet, här vid infarten till Lötens gård från Vattholmavägen. Här utförs kontaktledningsarbeten.  15 år
ID-nummer:  03485
Direktlänk: /bild/00003485/
Fotodatum: den 15 februari 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 november 2003

Arbeten med hjälpkraftledningen på det nya spåret utefter Vattholmavägen i höjd med Anders Diös-hallen.  15 år
ID-nummer:  03479
Direktlänk: /bild/00003479/
Fotodatum: den 21 november 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 juni 2003

Den nya järnvägsbron över Tycho Hedéns väg har nu gjutits.  15 år
ID-nummer:  03476
Direktlänk: /bild/00003476/
Fotodatum: den 10 juni 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 november 2002

Maskin vid Vattholmavägen på södra sidan om Tycho Hedéns väg.  15 år
ID-nummer:  03468
Direktlänk: /bild/00003468/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tycho Hedéns väg går under vattholmavägen och nuvarande järnvägsbro.  15 år
ID-nummer:  03467
Direktlänk: /bild/00003467/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsfordon utefter Vattholmavägen vid bron över Tycho Hedéns väg där en ny järnvägsbro skall byggas.  15 år
ID-nummer:  03466
Direktlänk: /bild/00003466/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (10)