Löten–Samnan

Enkelspårslinjen Löten–Samnan existerade signaltekniskt mellan februari 2004 och maj 2017. Mellan Uppsala och Storvreta fanns ursprungligen också en station i Gamla Uppsala som lades ned i maj 1994. Dubbelspårsutbyggnad på sträckan skedde i ett första steg mellan den samtidigt för ändamålet inrättade driftplatsen Samnan drygt en kilomter norr om den tidigare stationen i Gamla Uppsala och Storvreta. Nästa steg togs 2002–2004 då dubbelspåret byggdes från Uppsala till den nya driftplatsen Löten två kilometer norrut. Återstoden av enkelspåret blev kvar fram till 2017 då ett nytt dubbelspår öppnades till största delen i ny sträckning varefter det gamla enkelspåret revs.

Bilder och filmer (118)
Bild 51–100

Lördag 12 februari 2005

Linjen sedd mot sydväst vid plankorsningen med Vattholmavägen.  2 år
ID-nummer:  34588
Direktlänk: /bild/00034588/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut intill samma plankorsning där den sträcker sig över åkermarken fram mot kurvan vid Gamla Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34589
Direktlänk: /bild/00034589/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot infarten till Samnan där ett tillfälligt spår byggts under bygget av en bro över den blivande motorvägen.  2 år
ID-nummer:  34590
Direktlänk: /bild/00034590/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd söderut från plankorsningen med Vittulsbergsvägen strax innanför driftplatsgränsen i Samnan, infartssignalen syns till höger närmast.  2 år
ID-nummer:  34592
Direktlänk: /bild/00034592/
Fotodatum: den 12 februari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 januari 2005

Linjen sedd norrut strax intill driftplatsgränsen i Löten från den parallellgående Vatholmavägen.  2 år
ID-nummer:  34566
Direktlänk: /bild/00034566/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Bågspännarvägen sedd från söder på Banvallsvägen.  2 år
ID-nummer:  34567
Direktlänk: /bild/00034567/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Bågspännarvägen utgör enda väganslutningen för bebyggelsen väster om järnvägen här.  2 år
ID-nummer:  34568
Direktlänk: /bild/00034568/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med Bågspännarvägen.  2 år
ID-nummer:  34569
Direktlänk: /bild/00034569/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den raka linjen mot Löten och vidare ner mot Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34570
Direktlänk: /bild/00034570/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut från plankorsningen med Banvallsvägen parallellt till vänster.  2 år
ID-nummer:  34571
Direktlänk: /bild/00034571/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen är fortsatt rak fram till plankorsningen vid Groaplan, här mellan låg också den tidigare bangården i Gamla Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34572
Direktlänk: /bild/00034572/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från Banvallsvägen norr om plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34573
Direktlänk: /bild/00034573/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Löten norrifrån står strax söder om Yrsaparken.  2 år
ID-nummer:  34574
Direktlänk: /bild/00034574/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd söderut strax norr om Yrsaparken, bryggorna härrör från Gamla Uppsala bangård men nu finns bara ett spår kvar här.  2 år
ID-nummer:  34575
Direktlänk: /bild/00034575/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den forna bangården sedd norrut.  2 år
ID-nummer:  34576
Direktlänk: /bild/00034576/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla bangårdsområdet sett söderut nära plankorsningen vid Groaplan.  2 år
ID-nummer:  34577
Direktlänk: /bild/00034577/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan norr om Groaplan sedd norrut.  2 år
ID-nummer:  34578
Direktlänk: /bild/00034578/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan lämnar banan det tättbebyggda området och fortsätter ut i jordbrukslandskapet norr om Gamla Uppsala.  2 år
ID-nummer:  34579
Direktlänk: /bild/00034579/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 28 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!