Våren 2013

Under 2013 fortsatte de arkeologiska utgrävningarna i stor omfattning i och i anslutning till den nya järnvägens sträckning. Dessutom byggdes en ny sträckning av Vattholmavägen mellan Gamla Uppsala skola och plankorsningen med befintlig järnväg, den nya järnvägen ska här använda vägens gamla sträckning. Nu togs också åkermark inom byggområdet i anspråk.

Bilder och filmer (58)

Måndag 27 maj 2013

Marken väster om bebyggelsen vid Banvallsvägen, vy söderut mot centrala Uppsala från den gamla banvallen mot tegelbruket. Här är det inte sått på det blivande byggområdet.  10 år
ID-nummer:  16607
Direktlänk: /bild/00016607/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätpunkter finns lite här och där.  10 år
ID-nummer:  16608
Direktlänk: /bild/00016608/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd västerut. När den nya banan byggs på fotoplatsen dras den om något och läggs på bro över spåren.  10 år
ID-nummer:  16609
Direktlänk: /bild/00016609/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området där den nya järnvägen ska svänga in mot den gamla och gå ner i tunnel.  10 år
ID-nummer:  16610
Direktlänk: /bild/00016610/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom käpparna och det osådda området kan man få en aning om hur banan ska dras in mot tunneln vid höger bildkant.  10 år
ID-nummer:  16611
Direktlänk: /bild/00016611/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningsområdet i norra änden av Sigyns väg där den södra delen av tunneln ska byggas, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  16612
Direktlänk: /bild/00016612/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot järnvägen från ungefär samma plats som ovan,  10 år
ID-nummer:  16613
Direktlänk: /bild/00016613/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i samma riktning men från Vattholmavägen.  10 år
ID-nummer:  16614
Direktlänk: /bild/00016614/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs Vattholmavägen från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16615
Direktlänk: /bild/00016615/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningsområdet mellan Sigyns väg och Sivs väg med stationsbyggnaderna i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16616
Direktlänk: /bild/00016616/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Storgården från korsningen mellan Vattholmavägen och Sivs väg, Tunneln ska stryka förbi nära byggnaden.  10 år
ID-nummer:  16617
Direktlänk: /bild/00016617/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot väst från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16618
Direktlänk: /bild/00016618/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet med arkeologiska undersökningar sträcker sig liksom den blivande tunneln snett ut mot den gamla bangården i Gamla Uppsala.  10 år
ID-nummer:  16619
Direktlänk: /bild/00016619/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen upp mot Vattholmavägen sedd från Sivs väg norrut.  10 år
ID-nummer:  16620
Direktlänk: /bild/00016620/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med uthus alldeles intill undersökningsområdet.  10 år
ID-nummer:  16621
Direktlänk: /bild/00016621/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är till synes ett virrvarr av jordhögar och kablar på området, förhoppningsvis är det ordning på allt.  10 år
ID-nummer:  16622
Direktlänk: /bild/00016622/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla lekplatsen intill Storgården är borta och grus har lagts ut för en kommande vägomläggning.  10 år
ID-nummer:  16623
Direktlänk: /bild/00016623/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i den blivande tunnelns riktning söderut från den tidigare lekplatsen vid Storgården.  10 år
ID-nummer:  16624
Direktlänk: /bild/00016624/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid DIsavägens korsning med Vattholmavägen är ett hål grävt.  10 år
ID-nummer:  16625
Direktlänk: /bild/00016625/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen har lagts om något österut.  10 år
ID-nummer:  16627
Direktlänk: /bild/00016627/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den i nytt ostligare läge placerade Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola.  10 år
ID-nummer:  16628
Direktlänk: /bild/00016628/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16629
Direktlänk: /bild/00016629/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den trånga passagen vid skolan, här pågick dessutom ett arbete som upptog det ena körfältet.  10 år
ID-nummer:  16630
Direktlänk: /bild/00016630/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I vägens gamla sträckning pågår utgrävningar, här ska sedan grävas ur för den nya tunneln.  10 år
ID-nummer:  16631
Direktlänk: /bild/00016631/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningarna i den gamla vägsträckningen sedda från norr.  10 år
ID-nummer:  16632
Direktlänk: /bild/00016632/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avstängningar och omledningar som ständigt förändras är nödvändiga när trafiken måste flyta även under byggtiden.  10 år
ID-nummer:  16633
Direktlänk: /bild/00016633/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykeltrafik hänvisas för tillfället till västra sidan av avspärrningarna, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  16634
Direktlänk: /bild/00016634/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stenmaterial läggs ut för ännu en vägomläggning när marken under korsningen mellan Disavägen och Vattholmavägen ska undersökas.  10 år
ID-nummer:  16635
Direktlänk: /bild/00016635/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande tillfälliga lösningen sedd från söder, detta måste sedan bort när tunneln ska grävas.  10 år
ID-nummer:  16636
Direktlänk: /bild/00016636/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut syns bygget av nya Vattholmavägen i västligare läge.  10 år
ID-nummer:  16637
Direktlänk: /bild/00016637/
Fotodatum: den 27 maj 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–58