Hösten 2013

I september 2013 var det byggstart för dubbelspåret i Gamla Uppsala och därmed avslutades också de mest omfattande arkologiska utgrävningarna i området medan de ändå fortsatte ytterligare en tid på vissa delar av området. Eftersom byggområdet till stor del redan var påverkat av utgrävningarna genom avverkningar, vägomläggningar och schaktning skedde ingen dramatisk förändring av miljöerna längs den blivande järnvägssträckningen när bygget kom igång på riktigt. De stora schaktarbetena för tunneln dröjde ytterligare en tid.

Bilder och filmer (121)

Tisdag 27 augusti 2013

Byggområdet sett mot sydväst från korsningen mellan Vattholmavägen och Sivs väg.  10 år
ID-nummer:  16560
Direktlänk: /bild/00016560/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd norrut från samma plats,  10 år
ID-nummer:  16561
Direktlänk: /bild/00016561/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande tunnelns sträckning sedd söderut utanför Storgården.  10 år
ID-nummer:  16562
Direktlänk: /bild/00016562/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen är åter omlagd för att utgrävningarna ska kunna färdigställas, det blir dock inte den sista omläggningen.  10 år
ID-nummer:  16563
Direktlänk: /bild/00016563/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut med Storgården till höger.  10 år
ID-nummer:  16564
Direktlänk: /bild/00016564/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen slingrar sig fram över den blivande tunnelns sträckning.  10 år
ID-nummer:  16565
Direktlänk: /bild/00016565/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut nära skolan.  10 år
ID-nummer:  16566
Direktlänk: /bild/00016566/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid skolan svänger Vattholmavägen slutligen ut ur byggområdet och ut på den nya sträckningen norrut.  10 år
ID-nummer:  16567
Direktlänk: /bild/00016567/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla sträckningen av Vattholmavägen intill skolbyggnaden används nu endast för byggtrafik.  10 år
ID-nummer:  16568
Direktlänk: /bild/00016568/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut intill skolan.  10 år
ID-nummer:  16569
Direktlänk: /bild/00016569/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägens nya sträckning norrut med den gamla, den blivande järnvägssträckningen, under upprivning i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16570
Direktlänk: /bild/00016570/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vägens överbyggnad grävs varsamt bort.  10 år
ID-nummer:  16571
Direktlänk: /bild/00016571/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya Vattholmavägen norrut blir kvar när järnvägen tar över den gamla.  10 år
ID-nummer:  16572
Direktlänk: /bild/00016572/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg på väg norrut rullar förbi nedanför Gamla Uppsala kyrka.  10 år
ID-nummer:  16573
Direktlänk: /bild/00016573/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående tåg passerar över slätten nära kyrkan.  10 år
ID-nummer:  16574
Direktlänk: /bild/00016574/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya infarten till Gamla Uppsala norrifrån, järnvägstunnelns norra mynning kommer att hamna nära lastbilen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16575
Direktlänk: /bild/00016575/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vattholmavägen norrut fram mot plankorsningen med nuvarande järnväg med den gamla vägsträckningen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16576
Direktlänk: /bild/00016576/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägen fram mot plankorsningen som efter färdigställandet av dubbelspåret kan tas bort.  10 år
ID-nummer:  16577
Direktlänk: /bild/00016577/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att plankorsningen inte blir kvar efter färdigställande illustreras också genom de skarpa kurvor som vägen har byggts med.  10 år
ID-nummer:  16578
Direktlänk: /bild/00016578/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägen sedd söderut nära plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16579
Direktlänk: /bild/00016579/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före plankorsningen kommer man åter in på gamla sträckningen.  10 år
ID-nummer:  16580
Direktlänk: /bild/00016580/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen korsar järnvägen i sned vinkel, vy norrut mot infarten till Samnan.  10 år
ID-nummer:  16581
Direktlänk: /bild/00016581/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett söderut från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16582
Direktlänk: /bild/00016582/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med vägen sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  16583
Direktlänk: /bild/00016583/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen har en dagvattendamm byggts mellan väg och järnväg.  10 år
ID-nummer:  16584
Direktlänk: /bild/00016584/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg lämnar Samnan söderut.  10 år
ID-nummer:  16585
Direktlänk: /bild/00016585/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med Vittulsbergsvägen där den nya banan ska vika av åt vänster.  10 år
ID-nummer:  16586
Direktlänk: /bild/00016586/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morådet nordost om plankorsningen där en ny vägport ska byggas.  10 år
ID-nummer:  16587
Direktlänk: /bild/00016587/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid platsen där vägbron ska ligga och där den nya banan kommer att avvika från den gamla.  10 år
ID-nummer:  16588
Direktlänk: /bild/00016588/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående Snabbtåg äntrar enkelspårssträckan och passerar den första av fyra bevakade plankorsningar.  10 år
ID-nummer:  16590
Direktlänk: /bild/00016590/
Fotodatum: den 27 augusti 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60