Hösten 2012

Den stora arkeologiska utgrävningen som föregick järnvägsbygget genom Gamla Uppsala påbörjades 2012 och påverkade då de ytor som senare skulle tas i anspråk under byggtiden. Det blev på så sätt en första föraning om vad som skulle komma. Åkermark i den blivande järnvägssträckningen hade då ännu inte påverkats nämnvärt.

Bilder och filmer (49)

Torsdag 23 augusti 2012

Åkermarken väster om bebyggelsen på Banvallsvägen sedd norrut, här kommer dubbelspåret att byggas.  10 år
ID-nummer:  16512
Direktlänk: /bild/00016512/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, banan ska här vrida tillbaka in mot befintlig järnväg och ansluta vid Bärbyleden, vid skogsdungen till vänster om den mer avlägsna byggkranen i bildens högra del.  10 år
ID-nummer:  16511
Direktlänk: /bild/00016511/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu växer säden här, men vissa mätningar har gjorts och käppar har satts ut i åkern.  10 år
ID-nummer:  16510
Direktlänk: /bild/00016510/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Gamla Uppsala högar från det tättbebygda områdets sydöstra hörn.  10 år
ID-nummer:  16513
Direktlänk: /bild/00016513/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Banvallsvägens norra ände vid den gamla bangården i Gamla Uppsala. Järnvägen ska byggas längre västerut, men även här finns käppar utsatta.  10 år
ID-nummer:  16514
Direktlänk: /bild/00016514/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut något längre västerut än ovan, den nya järnvägen ska svänga in mot den gamla banan och ner i tunnel före bebyggelsen framför kyrkan längst bort i bild.  10 år
ID-nummer:  16515
Direktlänk: /bild/00016515/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med bebyggelsen på Banvallsvägen till vänster, det nya dubbelspåret ska stryka förbi strax utanför denna.  10 år
ID-nummer:  16516
Direktlänk: /bild/00016516/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen från tegelbruket syns ännu svänga in mot den tidigare bangården i Gamla Uppsala.  10 år
ID-nummer:  16517
Direktlänk: /bild/00016517/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sädesåker med spår av förberedelser för järnvägsbygget.  10 år
ID-nummer:  16518
Direktlänk: /bild/00016518/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I anslutning till den gamla bangården kommer en gång- och cykelbro över spåren att byggas.  10 år
ID-nummer:  16519
Direktlänk: /bild/00016519/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd västerut där den nu fungerar som gång- och cykelväg.  10 år
ID-nummer:  16520
Direktlänk: /bild/00016520/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd från väster, järnvägen går intill husen bortom åkern till vänster.  10 år
ID-nummer:  16521
Direktlänk: /bild/00016521/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra änden av Sigyns väg, alldeles intill platsen där den nya banan ska korsa den gamlas sträckning, är arkeologiska utgrävningar i full gång.  10 år
ID-nummer:  16522
Direktlänk: /bild/00016522/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg passerar söderut förbi arbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  16523
Direktlänk: /bild/00016523/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Villan på Vattholmavägen 82 har utrymts och används som platskontor under projektets tid.  10 år
ID-nummer:  16524
Direktlänk: /bild/00016524/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trädgården på vilken det tidigare växte stora träd har helt rensats och jorden skalats av.  10 år
ID-nummer:  16525
Direktlänk: /bild/00016525/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetsplatsen och nuvarande järnväg från Vattholmavägen.  10 år
ID-nummer:  16526
Direktlänk: /bild/00016526/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inlösta villan med uthuset vid Gamla Uppsala station i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16527
Direktlänk: /bild/00016527/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med Vattholmavägen från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16528
Direktlänk: /bild/00016528/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetsorådet från Vattholmavägen med de gamla stationsbyggnaderna i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16529
Direktlänk: /bild/00016529/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Villan och den gamla järnvägen vid den blivande södra tunnelmynningen, vy från Vattholmavägen.  10 år
ID-nummer:  16530
Direktlänk: /bild/00016530/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående tåg passerar strax platsen där den södra tunnelmynningen kommer att ligga.  10 år
ID-nummer:  16531
Direktlänk: /bild/00016531/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaderna på andra sidan utgrävningsområdet sett från Vattholmavägen.  10 år
ID-nummer:  16532
Direktlänk: /bild/00016532/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även intill Storgården pågår utgrävningar, vy från Vattholmavägen.  10 år
ID-nummer:  16533
Direktlänk: /bild/00016533/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16534
Direktlänk: /bild/00016534/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningarna vid Storgården sedda från söder.  10 år
ID-nummer:  16535
Direktlänk: /bild/00016535/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningarna sedda söderut från Sivs väg.  10 år
ID-nummer:  16536
Direktlänk: /bild/00016536/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningar med uthuset vid det gamla stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16537
Direktlänk: /bild/00016537/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningarna sedda söderut.  10 år
ID-nummer:  16538
Direktlänk: /bild/00016538/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset vid Gamla Uppsala station.  10 år
ID-nummer:  16539
Direktlänk: /bild/00016539/
Fotodatum: den 23 augusti 2012
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–49