Hösten 2013

I september 2013 var det byggstart för dubbelspåret i Gamla Uppsala och därmed avslutades också de mest omfattande arkologiska utgrävningarna i området medan de ändå fortsatte ytterligare en tid på vissa delar av området. Eftersom byggområdet till stor del redan var påverkat av utgrävningarna genom avverkningar, vägomläggningar och schaktning skedde ingen dramatisk förändring av miljöerna längs den blivande järnvägssträckningen när bygget kom igång på riktigt. De stora schaktarbetena för tunneln dröjde ytterligare en tid.

Bilder och filmer (121)
Bild 1–50

Måndag 21 oktober 2013

Den omlagda Vattholmavägen sedd från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16676
Direktlänk: /bild/00016676/
Fotodatum: den 21 oktober 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den blivande norra tunnelmynningen vid Gamla Uppsala skola.  10 år
ID-nummer:  16673
Direktlänk: /bild/00016673/
Fotodatum: den 21 oktober 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla Uppsala stationshus sett från söder.  10 år
ID-nummer:  16674
Direktlänk: /bild/00016674/
Fotodatum: den 21 oktober 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggområdet intill den tidigare stationen i Gamla Uppsala, vy mot nordost.  10 år
ID-nummer:  16675
Direktlänk: /bild/00016675/
Fotodatum: den 21 oktober 2013
Publicerad: den 27 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 9 december 2013

Norr om plankorsningen med Vittulsbergsvägen har markarbeten för den nya vägporten och nedfarten till den påbörjats.  6 år
ID-nummer:  22270
Direktlänk: /bild/00022270/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vittulsbergsvägens blivande sträckning sedd från åkerkanten vid Vattholmavägen.  6 år
ID-nummer:  22271
Direktlänk: /bild/00022271/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande Vittulsbergsvägen sedd i riktning mot plankorsningen, sträckningen stängs när vägporten är klar.  6 år
ID-nummer:  22272
Direktlänk: /bild/00022272/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vittulsbergsvägen sedd från väster.  6 år
ID-nummer:  22273
Direktlänk: /bild/00022273/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från Vittulsbergsvägen i korsningen. Här kommer den nya banan att påbörja en kurva söderut fram mot den blivande tunneln och markarbeten har påbörjats.  6 år
ID-nummer:  22274
Direktlänk: /bild/00022274/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till höger bortom den motriktade utfartsblocksignalen syns början på den nya banvallen för dubbelspåret.  6 år
ID-nummer:  22275
Direktlänk: /bild/00022275/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Vittulsbergsvägen vid plankorsningen.  6 år
ID-nummer:  22276
Direktlänk: /bild/00022276/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan kommer att vika av mot vänster mellan V-försignalen till vänster och den äldre röda byggnaden något längre bort i bild fram mot den röda GUSK-ladan längst bort i bild.  6 år
ID-nummer:  22277
Direktlänk: /bild/00022277/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen och den byggarbetsplats som håller på att etableras sydost om den.  6 år
ID-nummer:  22278
Direktlänk: /bild/00022278/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norr om Vittulsbergsvägen finns nu såväl maskiner som upplag inför fortsatt bygge.  6 år
ID-nummer:  22279
Direktlänk: /bild/00022279/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen fram mot nuvarande plankorsning från norr, vägen kommer när korsningen rivs att påbörja högersvängen som nu följer efter korsningen redan före densamma.  6 år
ID-nummer:  22280
Direktlänk: /bild/00022280/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från Vattjolmavägen nära plankorsningen, här framför etableringsområdet ska en bro över ån Samnan byggas.  6 år
ID-nummer:  22281
Direktlänk: /bild/00022281/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Vattholmavägen, en av de fyra plankorsningar som försvinner.  6 år
ID-nummer:  22282
Direktlänk: /bild/00022282/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plankorsningen med Gamla Uppsala kyrka i fonden.  6 år
ID-nummer:  22283
Direktlänk: /bild/00022283/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen har flyttat västerut söder om plankorsningen och ska rätas helt när korsningen försvinner.  6 år
ID-nummer:  22284
Direktlänk: /bild/00022284/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enkelspåret över åkrarna intill kyrkan.  6 år
ID-nummer:  22285
Direktlänk: /bild/00022285/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen sedd från sydväst, byggnaderna till höger rivs för att ge plats för den nya järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22286
Direktlänk: /bild/00022286/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken söder om korsningen är förberedd för Vattholmavägens blivande raka sträckning förbi nuvarande plankorsning.  6 år
ID-nummer:  22287
Direktlänk: /bild/00022287/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost vid Vattholmavägen, den nya järnvägen hamnar i svag högerkurva till höger om vägen.  6 år
ID-nummer:  22288
Direktlänk: /bild/00022288/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I området mellan den nya vägen och skolbyggnaderna hamnar den norra tunnelmynningen för den nya järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22289
Direktlänk: /bild/00022289/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det översta jordlagret är bortschaktat i den nya järnvägens sträckning.  6 år
ID-nummer:  22290
Direktlänk: /bild/00022290/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Vattholmavägen nära skolan.  6 år
ID-nummer:  22291
Direktlänk: /bild/00022291/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen hamnar alldeles utanför den ena av skolbyggnaderna, vy från söder.  6 år
ID-nummer:  22292
Direktlänk: /bild/00022292/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen har återfått en något rakare sträckning mellan skolan och Storgården efter sommarens arkeologiska undersökningar.  6 år
ID-nummer:  22293
Direktlänk: /bild/00022293/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen korsar den blivande tunnelns sträckning nära skolan i en tillfällig sträckning.  6 år
ID-nummer:  22294
Direktlänk: /bild/00022294/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett mot nordost från Vattholmavägen.  6 år
ID-nummer:  22295
Direktlänk: /bild/00022295/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett mot sydväst från samma plats.  6 år
ID-nummer:  22296
Direktlänk: /bild/00022296/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget som ska bedrivas från markytan går nära förbi flera hus, här vy mot nordost vid Groaplan.  6 år
ID-nummer:  22297
Direktlänk: /bild/00022297/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till kyrkan och kungshögarna blir enklare när järnvägen försvinner under jord men svårare under byggtiden.  6 år
ID-nummer:  22298
Direktlänk: /bild/00022298/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området där tunnelbygget snart ska påbörjas sett mot sydväst från Vattholmavägen nära Groaplan.  6 år
ID-nummer:  22299
Direktlänk: /bild/00022299/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EN arbetsplats har etablerats omkring den enda villa som lösts in för rivning inne i tättbebyggt område.  6 år
ID-nummer:  22300
Direktlänk: /bild/00022300/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här mellan Storgården och Vattholmavägen till höger ska en djup grop schaktas.  6 år
ID-nummer:  22301
Direktlänk: /bild/00022301/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen med stationshuset, Kungshögarna och kyrkan i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  22302
Direktlänk: /bild/00022302/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett mot nordost vid änden av Sigyns väg.  6 år
ID-nummer:  22303
Direktlänk: /bild/00022303/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här något till vänster om bildmitt ska den nya tunneln byggas.  6 år
ID-nummer:  22304
Direktlänk: /bild/00022304/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande tunnelsträckningen sedd mot nordost med sidobyggnaden till stationshuset till vänster.  6 år
ID-nummer:  22305
Direktlänk: /bild/00022305/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen flyttar från den ena sidan av stationshuset till den andra, dock samtidigt ner under jord.  6 år
ID-nummer:  22306
Direktlänk: /bild/00022306/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här söder om stationshuset kommer gammal och ny sträckning att korsa varandra medan det nya spåret ännu ligger i tunnel.  6 år
ID-nummer:  22307
Direktlänk: /bild/00022307/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med byggnaden närmast arbetsområdet i förgrunden.  6 år
ID-nummer:  22308
Direktlänk: /bild/00022308/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i den blivande tunnelsträckningen fram mot gamla bangården i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  22309
Direktlänk: /bild/00022309/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan Sivs väg och Sigyns väg med den inlösta villan mitt i bild.  6 år
ID-nummer:  22310
Direktlänk: /bild/00022310/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från ungefär samma plats, tunneln hamnar omedelbart till höger om Storgården.  6 år
ID-nummer:  22311
Direktlänk: /bild/00022311/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Groaplan är än så länge en flaskhals för trafiken till kulturmiljöerna väster om järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22312
Direktlänk: /bild/00022312/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen vid Groaplan mot den gamla bangården.  6 år
ID-nummer:  22313
Direktlänk: /bild/00022313/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nära plankorsningen finns denna stationsskylt kvar.  6 år
ID-nummer:  22314
Direktlänk: /bild/00022314/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder med den skarpa kurva som försvinner i och med den nya sträckningen i bild.  6 år
ID-nummer:  22315
Direktlänk: /bild/00022315/
Fotodatum: den 9 december 2013
Publicerad: den 11 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–121