Våren 2014

Arbeten påbörjas längs hela den nya järnvägssträckningen från Vittulsbergsvägen i norr till Bärbyleden i söder och arbetsområdet blir därmed ett allt mer tydligt inslag i landskapet och vid passagen genom tättbebyggt område. I januari pågår huvudsakligen spontning som förberedelse för schaktning och borrning av kalkcementpelare som förstärkning av lerjordarna inför det fortsatta bygget. Längst i norr ska en vägport för Vittulsbergsvägen byggas och för att det ska kunna göras med pågående tågtrafik byggs ett tillfälligt förbigångsspår. Vid Storgården spontas för att påbörja den stora schaktgropen i vilken den nya tunneln ska byggas.

Bilder och filmer (282)

Tisdag 21 januari 2014

Plankorsningen med Vittulsbergsvägen sedd från väster. 4 år
ID-nummer:  22338
Direktlänk: /bild/00022338/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår öster om spåret som förberedelser inför bygget av vägporten norr om nuvarande plankorsning. 4 år
ID-nummer:  22339
Direktlänk: /bild/00022339/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, några större åtgärder i den blivande nya järnvägssträckningen till vänster har inte påbörjats här. 4 år
ID-nummer:  22340
Direktlänk: /bild/00022340/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, här pågår spontning och förstärkning för det tillfälliga spår som ska användas medan vägporten byggs. 4 år
ID-nummer:  22341
Direktlänk: /bild/00022341/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borrning av kalkcementpelare intill spåret norr om plankorsningen med Vittulsbergsvägen. 4 år
ID-nummer:  22342
Direktlänk: /bild/00022342/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort från korsningen slås spont ned med en grävmaskin. 4 år
ID-nummer:  22343
Direktlänk: /bild/00022343/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten plockas upp och placeras intill föregående. 4 år
ID-nummer:  22344
Direktlänk: /bild/00022344/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slås sedan ned med hjälp av aggregatet på grävarmen. 4 år
ID-nummer:  22345
Direktlänk: /bild/00022345/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner det stora stålstycket ned i backen. 4 år
ID-nummer:  22346
Direktlänk: /bild/00022346/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen sätts aggregatet på spontens övre ände och bankas ned den sista biten. 4 år
ID-nummer:  22347
Direktlänk: /bild/00022347/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en spont har slagits ned. 4 år
ID-nummer:  22348
Direktlänk: /bild/00022348/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borraggregatet intill spåret. 4 år
ID-nummer:  22349
Direktlänk: /bild/00022349/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster. 4 år
ID-nummer:  22350
Direktlänk: /bild/00022350/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr. 4 år
ID-nummer:  22351
Direktlänk: /bild/00022351/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna öster om plankorsningen som rivs för att ge plats för den nya järnvägen. 4 år
ID-nummer:  22352
Direktlänk: /bild/00022352/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Vittulsbergsvägen sedd från Vattholmavägen, i förgrunden syns ån Samnans lilla skärning genom åkerlandskapet. 4 år
ID-nummer:  22353
Direktlänk: /bild/00022353/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr. 4 år
ID-nummer:  22354
Direktlänk: /bild/00022354/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den snedvinkliga plankorsningen sedd från gång- och cykelvägen intill. 4 år
ID-nummer:  22355
Direktlänk: /bild/00022355/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande enkelspår med Gamla Uppsala kyrka i bakgrunden. 4 år
ID-nummer:  22356
Direktlänk: /bild/00022356/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg rullar in mot Uppsala och har spärrat trafiken på Vattholmavägen en stund. 4 år
ID-nummer:  22357
Direktlänk: /bild/00022357/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Gamla Uppsala norrifrån där Vattholmavägen flyttats västerut för att ge plats för den nya banan. 4 år
ID-nummer:  22358
Direktlänk: /bild/00022358/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd norrut från ungefär samma plats som ovan. 4 år
ID-nummer:  22359
Direktlänk: /bild/00022359/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny arbetsplats har etablerats på åkermarken mellan Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola och järnvägen. 4 år
ID-nummer:  22360
Direktlänk: /bild/00022360/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplats i den speciella miljön i Gamla Uppsala. 4 år
ID-nummer:  22361
Direktlänk: /bild/00022361/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd söderut i närheten av skolan med Storgården i fonden. 4 år
ID-nummer:  22362
Direktlänk: /bild/00022362/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont i högar vittnar om vad som ska komma att ske här framöver. 4 år
ID-nummer:  22363
Direktlänk: /bild/00022363/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Groaplan intill den blivande tunnelsträckningen. 4 år
ID-nummer:  22364
Direktlänk: /bild/00022364/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför Storgården har staket nu satts upp kring det område som först ska schaktas ur. 4 år
ID-nummer:  22365
Direktlänk: /bild/00022365/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen har påbörjats så smått utanför Storgården, vy mot sydväst. 4 år
ID-nummer:  22366
Direktlänk: /bild/00022366/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen med stationshuset i bakgrunden till höger. 4 år
ID-nummer:  22367
Direktlänk: /bild/00022367/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena påbörjas alldeles intill Storgården. 4 år
ID-nummer:  22368
Direktlänk: /bild/00022368/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan Storgården och Vattholmavägen där tunnelbygget ska starta sett från söder. 4 år
ID-nummer:  22369
Direktlänk: /bild/00022369/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från Sivs väg, tunneln ska dras fram i bildens högra del. 4 år
ID-nummer:  22370
Direktlänk: /bild/00022370/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området där tunneln ska byggas mellan Sivs väg och Sigyns väg. 4 år
ID-nummer:  22371
Direktlänk: /bild/00022371/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelsträckningen sedd norrut förbi Storgården från Sivs väg. 4 år
ID-nummer:  22372
Direktlänk: /bild/00022372/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont går åt i stora mängder. 4 år
ID-nummer:  22373
Direktlänk: /bild/00022373/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla bangårdsområdet i Gamla Uppsala sett från norr, när bygget av dubbelspåret är klart försvinner även det sista spåret här. 4 år
ID-nummer:  22374
Direktlänk: /bild/00022374/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten på slätten väster om Gamla Uppsala, vy från norr. 4 år
ID-nummer:  22375
Direktlänk: /bild/00022375/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande enkelspår strax söder om stationshuset, här kommer tunnelsträckningen att möta den gamla bansträckningen. 4 år
ID-nummer:  22376
Direktlänk: /bild/00022376/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln ska sträcka sig ut förbi nuvarande spår snett ut på slätten till höger vidare söderut. 4 år
ID-nummer:  22377
Direktlänk: /bild/00022377/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den blivande tunnelmynningen pågår också spontningsarbete. 4 år
ID-nummer:  22378
Direktlänk: /bild/00022378/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom sponten rullar tågtrafiken ännu som vanligt. 4 år
ID-nummer:  22379
Direktlänk: /bild/00022379/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit bankas stålet ner i marken. 4 år
ID-nummer:  22380
Direktlänk: /bild/00022380/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart hålls leran på plats av denna mur så att schaktarbetet kan påbörjas. 4 år
ID-nummer:  22381
Direktlänk: /bild/00022381/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena strax söder om den blivande södra tunnelmynningen. 4 år
ID-nummer:  22382
Direktlänk: /bild/00022382/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen syns som ett tomt stråk genom bebyggelsen och korsar befintlig järnväg här mellan Yrsaparken och stationshuset. 4 år
ID-nummer:  22383
Direktlänk: /bild/00022383/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre söderut sätts nya fundament för kontaktledningsstolpar till det tillfälliga förbigångsspår som ska byggas vid södra tunnelmynningen. 4 år
ID-nummer:  22384
Direktlänk: /bild/00022384/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i den nya banans sträckning i höjd med Yrsaparken. 4 år
ID-nummer:  22385
Direktlänk: /bild/00022385/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsarbeten intill den gamla järnvägen vid den tidigare södra bangårdsänden i Gamla Uppsala intill Yrsaparken. 4 år
ID-nummer:  22386
Direktlänk: /bild/00022386/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även längre söderut där banan mjukt ska runda bebyggelsen på Banvallsvägen har olika markarbeten påbörjats. 4 år
ID-nummer:  22387
Direktlänk: /bild/00022387/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100