Våren 2014

Arbeten påbörjas längs hela den nya järnvägssträckningen från Vittulsbergsvägen i norr till Bärbyleden i söder och arbetsområdet blir därmed ett allt mer tydligt inslag i landskapet och vid passagen genom tättbebyggt område. I januari pågår huvudsakligen spontning som förberedelse för schaktning och borrning av kalkcementpelare som förstärkning av lerjordarna inför det fortsatta bygget. Längst i norr ska en vägport för Vittulsbergsvägen byggas och för att det ska kunna göras med pågående tågtrafik byggs ett tillfälligt förbigångsspår. Vid Storgården spontas för att påbörja den stora schaktgropen i vilken den nya tunneln ska byggas.

Bilder och filmer (282)

Tisdag 21 januari 2014

Plankorsningen med Vittulsbergsvägen sedd från väster.  6 år
ID-nummer:  22338
Direktlänk: /bild/00022338/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår öster om spåret som förberedelser inför bygget av vägporten norr om nuvarande plankorsning.  6 år
ID-nummer:  22339
Direktlänk: /bild/00022339/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, några större åtgärder i den blivande nya järnvägssträckningen till vänster har inte påbörjats här.  6 år
ID-nummer:  22340
Direktlänk: /bild/00022340/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, här pågår spontning och förstärkning för det tillfälliga spår som ska användas medan vägporten byggs.  6 år
ID-nummer:  22341
Direktlänk: /bild/00022341/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borrning av kalkcementpelare intill spåret norr om plankorsningen med Vittulsbergsvägen.  6 år
ID-nummer:  22342
Direktlänk: /bild/00022342/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort från korsningen slås spont ned med en grävmaskin.  6 år
ID-nummer:  22343
Direktlänk: /bild/00022343/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten plockas upp och placeras intill föregående.  6 år
ID-nummer:  22344
Direktlänk: /bild/00022344/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slås sedan ned med hjälp av aggregatet på grävarmen.  6 år
ID-nummer:  22345
Direktlänk: /bild/00022345/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner det stora stålstycket ned i backen.  6 år
ID-nummer:  22346
Direktlänk: /bild/00022346/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen sätts aggregatet på spontens övre ände och bankas ned den sista biten.  6 år
ID-nummer:  22347
Direktlänk: /bild/00022347/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en spont har slagits ned.  6 år
ID-nummer:  22348
Direktlänk: /bild/00022348/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borraggregatet intill spåret.  6 år
ID-nummer:  22349
Direktlänk: /bild/00022349/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster.  6 år
ID-nummer:  22350
Direktlänk: /bild/00022350/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr.  6 år
ID-nummer:  22351
Direktlänk: /bild/00022351/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna öster om plankorsningen som rivs för att ge plats för den nya järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22352
Direktlänk: /bild/00022352/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Vittulsbergsvägen sedd från Vattholmavägen, i förgrunden syns ån Samnans lilla skärning genom åkerlandskapet.  6 år
ID-nummer:  22353
Direktlänk: /bild/00022353/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr.  6 år
ID-nummer:  22354
Direktlänk: /bild/00022354/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den snedvinkliga plankorsningen sedd från gång- och cykelvägen intill.  6 år
ID-nummer:  22355
Direktlänk: /bild/00022355/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande enkelspår med Gamla Uppsala kyrka i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  22356
Direktlänk: /bild/00022356/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg rullar in mot Uppsala och har spärrat trafiken på Vattholmavägen en stund.  6 år
ID-nummer:  22357
Direktlänk: /bild/00022357/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Gamla Uppsala norrifrån där Vattholmavägen flyttats västerut för att ge plats för den nya banan.  6 år
ID-nummer:  22358
Direktlänk: /bild/00022358/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd norrut från ungefär samma plats som ovan.  6 år
ID-nummer:  22359
Direktlänk: /bild/00022359/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny arbetsplats har etablerats på åkermarken mellan Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola och järnvägen.  6 år
ID-nummer:  22360
Direktlänk: /bild/00022360/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplats i den speciella miljön i Gamla Uppsala.  6 år
ID-nummer:  22361
Direktlänk: /bild/00022361/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd söderut i närheten av skolan med Storgården i fonden.  6 år
ID-nummer:  22362
Direktlänk: /bild/00022362/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont i högar vittnar om vad som ska komma att ske här framöver.  6 år
ID-nummer:  22363
Direktlänk: /bild/00022363/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Groaplan intill den blivande tunnelsträckningen.  6 år
ID-nummer:  22364
Direktlänk: /bild/00022364/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför Storgården har staket nu satts upp kring det område som först ska schaktas ur.  6 år
ID-nummer:  22365
Direktlänk: /bild/00022365/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen har påbörjats så smått utanför Storgården, vy mot sydväst.  6 år
ID-nummer:  22366
Direktlänk: /bild/00022366/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen med stationshuset i bakgrunden till höger.  6 år
ID-nummer:  22367
Direktlänk: /bild/00022367/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60