Andra kvartalet 2016

Tiden går och dubbelspårsbygget i Gamla Uppsala går framåt med raska steg. Den 610 meter långa betongtunneln har gjutits färdigt liksom bron över ån Samnan, vägporten över Vittulsbergsvägen är klar sedan tidigare. Längst i söder byggs järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Banunderbyggnaden är nu i det närmaste klar på långa sträckor och de riktiga järnvägsarbetena närmar sig. Ovanpå tunneln återfylls nu marken till tidigare nivå och gatorna som korsar tunneln kan återställas till sitt permanenta läge.

Bilder och filmer (111)
Bild 1–30

Tisdag 31 maj 2016

Vy mot gång- och cykelbron och tunnelmynningen ytterligare något längre norrut.  7 år
ID-nummer:  20802
Direktlänk: /bild/00020802/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med Bågspännarvägen placeras teknikhus infällt i en specialbyggd de l av spontmuren.  7 år
ID-nummer:  20803
Direktlänk: /bild/00020803/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett svart hål öppnar sig under bron.  7 år
ID-nummer:  20804
Direktlänk: /bild/00020804/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från västra sidan av den nya gång- och cykelbron över den nya banan vid Yrsaparken.  7 år
ID-nummer:  20805
Direktlänk: /bild/00020805/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddsskärmen, kabelkanaler och stängsel är snart på plats, och de nyanlagda slänterna i skärningen grönskar.  7 år
ID-nummer:  20806
Direktlänk: /bild/00020806/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning söderut har man domkyrkan och slottet i fonden på den nya banan.  7 år
ID-nummer:  20807
Direktlänk: /bild/00020807/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom bullerskyddsskärmen ligger marken kvar i ursprunglig nivå.  7 år
ID-nummer:  20808
Direktlänk: /bild/00020808/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut från östra delen av bron har man denna vy mot tunnelmynningen och Gamla Uppsala kyrka längre bort.  7 år
ID-nummer:  20809
Direktlänk: /bild/00020809/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett snabbtåg rullar över tunnelmynningen på det andra provisoriska spåret på platsen under byggtiden, detta ligger dock i den ursprungliga sträckningen.  7 år
ID-nummer:  20810
Direktlänk: /bild/00020810/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I det blivande spårområdet står lastbilar med makadam som nu läggs ut i tunneln.  7 år
ID-nummer:  20811
Direktlänk: /bild/00020811/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot den södra tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  20812
Direktlänk: /bild/00020812/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från västra sidan av gång- och cykelbron.  7 år
ID-nummer:  20813
Direktlänk: /bild/00020813/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även slänterna närmast mynningen har nu färdigställts.  7 år
ID-nummer:  20814
Direktlänk: /bild/00020814/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam på väg in i tunneln för att bli en del av banvallen där. I bakgrunden syns den gamla banan intill villabebyggelsen.  7 år
ID-nummer:  20815
Direktlänk: /bild/00020815/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen sedd från sydväst.  7 år
ID-nummer:  20816
Direktlänk: /bild/00020816/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan mot gång- och cykelbron.  7 år
ID-nummer:  20817
Direktlänk: /bild/00020817/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilar nere i skärningen, bullerskyddsplank och den gamla banan vid villabebyggelsen, vy från väster strax söder om tunneln.  7 år
ID-nummer:  20818
Direktlänk: /bild/00020818/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen, på östra sidan går det tillfälliga spåret så nära att vissa arbeten återstår att göra när trafiken flyttats ner i tunneln.  7 år
ID-nummer:  20819
Direktlänk: /bild/00020819/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De byggvägar som löpt längs hela arbetsplatsen tas nu bort allt eftersom och marken återställs.  7 år
ID-nummer:  20820
Direktlänk: /bild/00020820/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett upptåg passerar den södra tunnelmynningen på nuvarande bana.  7 år
ID-nummer:  20821
Direktlänk: /bild/00020821/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen som löpt längs det tillfälliga staketet har tagits bort och ny jord ska planeras ut.  7 år
ID-nummer:  20822
Direktlänk: /bild/00020822/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns det grävjobb kvar intill södra tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  20823
Direktlänk: /bild/00020823/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från norr går en tillfällig väg ner mot tunnelmynningen via den gamla bangården.  7 år
ID-nummer:  20825
Direktlänk: /bild/00020825/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen har försetts med skyddsportal då den går in under kontaktledningsbryggorna som ännu används.  7 år
ID-nummer:  20824
Direktlänk: /bild/00020824/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett upptåg rullar förbi det gamla stationshuset på sin väg mot Uppsala.  7 år
ID-nummer:  20826
Direktlänk: /bild/00020826/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen går in på bangården strax söder om plankorsningen i Gamla Uppsala.  7 år
ID-nummer:  20827
Direktlänk: /bild/00020827/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sivs väg som först var omlagd och sedan avstängd en längre tid håller på att återställas i ursprunglig sträckning.  7 år
ID-nummer:  20828
Direktlänk: /bild/00020828/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långsmala gropen som löpt genom Gamla Uppsala en längre tid har nu fyllts igen och marken återställs. Vy söderut med Sivs väg i förgrunden.  7 år
ID-nummer:  20829
Direktlänk: /bild/00020829/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  7 år
ID-nummer:  20830
Direktlänk: /bild/00020830/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sivs väg är klar för asfaltering, vilket också skedde senare samma dag.  7 år
ID-nummer:  20831
Direktlänk: /bild/00020831/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90