Andra kvartalet 2016

Tiden går och dubbelspårsbygget i Gamla Uppsala går framåt med raska steg. Den 610 meter långa betongtunneln har gjutits färdigt liksom bron över ån Samnan, vägporten över Vittulsbergsvägen är klar sedan tidigare. Längst i söder byggs järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Banunderbyggnaden är nu i det närmaste klar på långa sträckor och de riktiga järnvägsarbetena närmar sig. Ovanpå tunneln återfylls nu marken till tidigare nivå och gatorna som korsar tunneln kan återställas till sitt permanenta läge.

Bilder och filmer (111)

Tisdag 5 april 2016

Arbeten i tunneln, kabelkanaler och utrymningsvägar byggs längs tubbelväggarna.  8 år
ID-nummer:  20543
Direktlänk: /bild/00020543/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 16 april 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i södra tunnelmynningen.  3 mån
ID-nummer:  20551
Direktlänk: /bild/00020551/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 5 april 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg passerar förbi den södra tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  20554
Direktlänk: /bild/00020554/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 4 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i den ännu spårlösa tunneln nära södra mynningen.  6 år
ID-nummer:  22883
Direktlänk: /bild/00022883/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 4 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 31 maj 2016

Vy norrut vid dristplatsen Löten mot växeln mot enkelspåret norrut och brobygget vid Tycho Hedéns väg.  8 år
ID-nummer:  20886
Direktlänk: /bild/00020886/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brobygget över Tycho Hedéns väg sett från söder från Vattholmavägens bro intill.  8 år
ID-nummer:  20776
Direktlänk: /bild/00020776/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formsättning på tidigare gjutna delar av det södra brostödet.  8 år
ID-nummer:  20777
Direktlänk: /bild/00020777/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten söder om själva bron.  8 år
ID-nummer:  20778
Direktlänk: /bild/00020778/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya broarna blir kortare än den gamla järnvägsbron och vägbron intill.  8 år
ID-nummer:  20779
Direktlänk: /bild/00020779/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan brostöden påbörjas formsättning för själva brobalkarna.  8 år
ID-nummer:  20780
Direktlänk: /bild/00020780/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omfattande ställningar har bygts mellan brostöden och såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik är nu avstängda under järnvägen.  8 år
ID-nummer:  20781
Direktlänk: /bild/00020781/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armering från brostöden som ska fortsätta in i brobalken.  8 år
ID-nummer:  20782
Direktlänk: /bild/00020782/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De norra brostöden sedda från sydost.  8 år
ID-nummer:  20783
Direktlänk: /bild/00020783/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formsättningsarbetena sedda från nordväst.  8 år
ID-nummer:  20784
Direktlänk: /bild/00020784/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela broarbetsplatsen sedd från norra sidan.  8 år
ID-nummer:  20785
Direktlänk: /bild/00020785/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu spärrade Tycho Hedéns väg, gamla E4:an som med Bärbyledens öppnande blev enfilig under broarna.  8 år
ID-nummer:  20786
Direktlänk: /bild/00020786/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställningarna som ska bära upp formen för brobalken.  8 år
ID-nummer:  20787
Direktlänk: /bild/00020787/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg passerar arbetsplatsen på den tillfälliga bron på västra sidan.  8 år
ID-nummer:  20788
Direktlänk: /bild/00020788/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om Bärbyleden där den dubbelspåriga järnvägsbron är klar sedan tidigare viker den nya banan av mot nordväst från den gamla.  8 år
ID-nummer:  20789
Direktlänk: /bild/00020789/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötet mellan gammal och ny bana, vy mot sydost.  8 år
ID-nummer:  20791
Direktlänk: /bild/00020791/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Instängsling av det blivande spårområdet pågår.  8 år
ID-nummer:  20790
Direktlänk: /bild/00020790/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den nya banan går ner i skärning placeras staketet också på ungefär samma höjd som de blivande spåren.  8 år
ID-nummer:  20792
Direktlänk: /bild/00020792/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den nya sträckningen med spontväggen mot bebyggelsen på Banvallsvägen till höger, på spontväggen monteras nu också en bullerskyddsskärm.  8 år
ID-nummer:  20794
Direktlänk: /bild/00020794/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla Uppsala kyrka och högarna ligger i fonden när man åker norrut längs den nya banan.  8 år
ID-nummer:  20795
Direktlänk: /bild/00020795/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs den nya sträckningens sydligaste del skyddar en enklare bullerskyddsvall bebyggelsen i Nyby.  8 år
ID-nummer:  20797
Direktlänk: /bild/00020797/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. Ännu finns några ställen där gamla transportvägar tas bort och markarbetena i slänten ska färdigställas.  8 år
ID-nummer:  20796
Direktlänk: /bild/00020796/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en inledande raklinje söderifrån i skärningens södra ände påbörjas en lång kurva runt bebyggelsen på banvallsvägen, vy söderut.  8 år
ID-nummer:  20799
Direktlänk: /bild/00020799/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt Banvallsvägen fortsätter fram mot den nya gång- och cykelbron vid Yrsaparken.  8 år
ID-nummer:  20798
Direktlänk: /bild/00020798/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre fram börjar södra tunnelmynningen skymta under gång- och cykelbron.  8 år
ID-nummer:  20800
Direktlänk: /bild/00020800/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer utanför Banvallsvägen. Staket, ny banvall, gabionmur, spontmur och bullerkyddsplank.  8 år
ID-nummer:  20801
Direktlänk: /bild/00020801/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60