Andra kvartalet 2016

Tiden går och dubbelspårsbygget i Gamla Uppsala går framåt med raska steg. Den 610 meter långa betongtunneln har gjutits färdigt liksom bron över ån Samnan, vägporten över Vittulsbergsvägen är klar sedan tidigare. Längst i söder byggs järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Banunderbyggnaden är nu i det närmaste klar på långa sträckor och de riktiga järnvägsarbetena närmar sig. Ovanpå tunneln återfylls nu marken till tidigare nivå och gatorna som korsar tunneln kan återställas till sitt permanenta läge.

Bilder och filmer (111)
Bild 31–60

Tisdag 31 maj 2016

Vy söderut i tunnelns sträckning utanför Storgården.  7 år
ID-nummer:  20832
Direktlänk: /bild/00020832/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återställningsarbetena pågår, men det börjar nu lägga sig ett visst lugn över det tidigare så kraftigt påverkade byggområdet.  7 år
ID-nummer:  20833
Direktlänk: /bild/00020833/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det gamla stationshuset från Vattholmavägen på andra sidan byggområdet.  7 år
ID-nummer:  20834
Direktlänk: /bild/00020834/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy något mer söderut mot södra tunnelmynningen från samma plats.  7 år
ID-nummer:  20835
Direktlänk: /bild/00020835/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marknivån är återställd och matjord läggs ut.  7 år
ID-nummer:  20836
Direktlänk: /bild/00020836/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla utfarten från Sivs väg på Vattholmavägen kan snart användas igen.  7 år
ID-nummer:  20837
Direktlänk: /bild/00020837/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återställda Sivs väg sedd från Vattholmavägen.  7 år
ID-nummer:  20838
Direktlänk: /bild/00020838/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sivs väg och Storgården.  7 år
ID-nummer:  20839
Direktlänk: /bild/00020839/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över byggområdet mot Storgården från norra änden av Sigyns väg.  7 år
ID-nummer:  20840
Direktlänk: /bild/00020840/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några rör har blivit kvar efter återfyllningen över tunneln här.  7 år
ID-nummer:  20842
Direktlänk: /bild/00020842/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln är täckt ända fram till det tillfälliga spåret vid södra mynningen.  7 år
ID-nummer:  20843
Direktlänk: /bild/00020843/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i tunnelsträckningen från Disavägen vid Groaplan, här byggs nu den slutgiltiga sträckningen av Vattholmavägen snett över tunneltaket.  7 år
ID-nummer:  20844
Direktlänk: /bild/00020844/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från västra sidan vid Groaplan.  7 år
ID-nummer:  20845
Direktlänk: /bild/00020845/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den provisoriska gång- och cykelvägen som löpt på västra sidan av arbetsplatsen vid GUSK-ladan har nu också stängts i väntan på permanent lösning.  7 år
ID-nummer:  20846
Direktlänk: /bild/00020846/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln ligger grunt i området, men den döljs väl när det nya byggs ovanpå den.  7 år
ID-nummer:  20847
Direktlänk: /bild/00020847/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbygget på tunneltaket sett från västra sidan.  7 år
ID-nummer:  20848
Direktlänk: /bild/00020848/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbygget sett från östra sidan med Storgården i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  20849
Direktlänk: /bild/00020849/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre norrut kan spontningen intill tunneln ännu anas.  7 år
ID-nummer:  20850
Direktlänk: /bild/00020850/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast Vattholmavägens nuvarande tillfälliga sträckning syns också lite av själva tunneln.  7 år
ID-nummer:  20851
Direktlänk: /bild/00020851/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln tittar fram intill Vattholmavägens provisorium.  7 år
ID-nummer:  20852
Direktlänk: /bild/00020852/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rördragningar på tunneltaket där det ännu tittar fram.  7 år
ID-nummer:  20853
Direktlänk: /bild/00020853/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut där Vattholmavägens blivande sträckning växer fram.  7 år
ID-nummer:  20854
Direktlänk: /bild/00020854/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför den gamla skolbyggnaden norr om Vattolmavägens provisorium sticker tunneln också upp något ur marken.  7 år
ID-nummer:  20855
Direktlänk: /bild/00020855/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra tunnelmynningen sedd från västra sidan.  7 år
ID-nummer:  20856
Direktlänk: /bild/00020856/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bansträckningen sedd från norra tunnelmynningen.  7 år
ID-nummer:  20857
Direktlänk: /bild/00020857/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen norrut färdigställs nu.  7 år
ID-nummer:  20858
Direktlänk: /bild/00020858/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra tunnelmynningen sedd från nordväst.  7 år
ID-nummer:  20859
Direktlänk: /bild/00020859/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen sedd norrut norr om tunneln.  7 år
ID-nummer:  20860
Direktlänk: /bild/00020860/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slänterna intill tunnelmynningen kläs med erosionsskyddande mattor som fästs med träspik.  7 år
ID-nummer:  20861
Direktlänk: /bild/00020861/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tråget norr om tunnelmynningen, här och in i tunneln har nu makadam lagts ut på vilken de nya spåren ska byggas.  7 år
ID-nummer:  20862
Direktlänk: /bild/00020862/
Fotodatum: den 31 maj 2016
Publicerad: den 9 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–111