Mora–Älvdalen

Den 41 kilometer långa Mora–Älvdalens järnväg öppnades för allmän trafik den 1 november 1900. Banans ändpunkt är sedan 1995 linjeplatsen Märbäck tre kilometer söder om Älvdalen. Banan trafikeras idag inom system S.

Geografisk översikt