Mora (Mra)

Mora station öppnade den 1 november 1891 i samband med att delsträckan Vansbro–Mora av Mora–Vänerns järnväg (MVJ) öppnades, sedermera en del av Inlandsbanan. Anslutningen från öster kom först 1896 då Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ) förlängdes med två kilometer från Mora Noret på andra sidan Österdalälven till Mora station. Då hade samma företag redan byggt banan Mora Noret–Orsa som senare blev en del av Inlandsbanan norrut från Mora. Den fjärde banan ut från Mora stod klar 1900 då järnvägen till Älvdalen öppnades.

Bangården i Mora ligger i huvudsak i öst-västlig riktning och har som mest åtta genomgående spår mitt framför stationshuset på bangårdens norra sida. Här finns tre plattformsspår, de tre nordligaste, genom en stamplattform och en mellanplattform. Bangårdens östra ände ligger omedelbart väster om bron över Österdalälven. I väster smalnar bangården av till två spår som fortsätter genom en kurva mot sydvästlig riktning mot Mora strand. De två spåren går ihop till ett direkt efter kurvan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Onsdag 22 augusti 2007

Mora stationshus sett från sydväst från plattformen vid spår 1. 7 år
ID-nummer:  11568
Direktlänk: /bild/00011568/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren genom kurvan i västra änden av bangården sedda österut, bangården skymtar längst till höger i bild. 7 år
ID-nummer:  11569
Direktlänk: /bild/00011569/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter kurvan går de båda spåren samman till ett fram mot hållstället Morastrand där en Reginamotorvagn gör uppehåll. 7 år
ID-nummer:  11570
Direktlänk: /bild/00011570/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy över bangården från väster. 7 år
ID-nummer:  11571
Direktlänk: /bild/00011571/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)