Mora (Mra)

Mora station öppnade den 1 november 1891 i samband med att delsträckan Vansbro–Mora av Mora–Vänerns järnväg (MVJ) öppnades, sedermera en del av Inlandsbanan. Anslutningen från öster kom först 1896 då Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ) förlängdes med två kilometer från Mora Noret på andra sidan Österdalälven till Mora station. Då hade samma företag redan byggt banan Mora Noret–Orsa som senare blev en del av Inlandsbanan norrut från Mora. Den fjärde banan ut från Mora stod klar 1900 då järnvägen till Älvdalen öppnades.

Bangården i Mora ligger i huvudsak i öst-västlig riktning och har som mest åtta genomgående spår mitt framför stationshuset på bangårdens norra sida. Här finns tre plattformsspår, de tre nordligaste, genom en stamplattform och en mellanplattform. Bangårdens östra ände ligger omedelbart väster om bron över Österdalälven. I väster smalnar bangården av till två spår som fortsätter genom en kurva mot sydvästlig riktning mot Mora strand. De två spåren går ihop till ett direkt efter kurvan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Lördag 3 maj 2014

Infarten till Mora från Inlandsbanan norrifrån, till vänster syns den gamla banvallen mot Mora-Noret.  5 år
ID-nummer:  26403
Direktlänk: /bild/00026403/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre fram i kurvan följer infartssignalen till Mora.  5 år
ID-nummer:  26404
Direktlänk: /bild/00026404/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Precis före bron över Österdalälven når Inlandsbanans spår fram till Siljansbanans spår och förenas i en växel.  5 år
ID-nummer:  26405
Direktlänk: /bild/00026405/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Österdalälven utgör också infart till bangården i Mora.  5 år
ID-nummer:  26406
Direktlänk: /bild/00026406/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster i plankorsningen omedelbart väster om bron.  5 år
ID-nummer:  26407
Direktlänk: /bild/00026407/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 är ett stickspår som slutar i en stoppbock före mellanplattformen.  5 år
ID-nummer:  26408
Direktlänk: /bild/00026408/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 grenas av från spår 2 närmare stationshuset.  5 år
ID-nummer:  26409
Direktlänk: /bild/00026409/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stationshus växer fram öster om det gamla intill spår 1.  5 år
ID-nummer:  26410
Direktlänk: /bild/00026410/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången med det gamla stationshuset till höger.  5 år
ID-nummer:  26411
Direktlänk: /bild/00026411/
Fotodatum: den 3 maj 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 29 april 2014

Stationshusets fasad mot spåren.  5 år
ID-nummer:  26374
Direktlänk: /bild/00026374/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården saknar signaler före växlarna varför tågklareraren måste ge körtillstånd, den enda signalen står vid utfarten från bangården vid bron över Österdalälven.  5 år
ID-nummer:  26375
Direktlänk: /bild/00026375/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart öster om bron följer växeln mellan Inlandsbanan till vänster och Siljansbanan till höger.  5 år
ID-nummer:  26376
Direktlänk: /bild/00026376/
Fotodatum: den 29 april 2014
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 augusti 2007

Mora stationshus sett från sydväst från plattformen vid spår 1.  12 år
ID-nummer:  11568
Direktlänk: /bild/00011568/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren genom kurvan i västra änden av bangården sedda österut, bangården skymtar längst till höger i bild.  12 år
ID-nummer:  11569
Direktlänk: /bild/00011569/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter kurvan går de båda spåren samman till ett fram mot hållstället Morastrand där en Reginamotorvagn gör uppehåll.  12 år
ID-nummer:  11570
Direktlänk: /bild/00011570/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy över bangården från väster.  12 år
ID-nummer:  11571
Direktlänk: /bild/00011571/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid bangårdsänden intill bron över Österdalälven finns den första huvudsignalen man möter när man lämnar Mora.  5 år
ID-nummer:  26402
Direktlänk: /bild/00026402/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 29 april 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (14)