Älvdalen (Äd)

Älvdalens station öppnade som ändstation för Mora–Älvdalens järnväg de 1 november år 1900. Den nedgraderades till linjeplats 1961 liksom de flesta av banans kvarvarande stationer. Efter att trafiken upphört revs bangården 1995 då linjeplatsen Märbäck tre kilometer söder om Älvdalen övertog rollen som banans ändpunkt. Stationshuset i Älvdalen finns kvar och används som turistbyrå. Det gamla spårområdet syns tydligt och ett gammalt godsmagasin finns kvar på dess västra sida. Vid bangårdens tidigare norra ände finns även lokstallet med två platser kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Onsdag 3 augusti 2011

Älvdalens stationshus sett från sydost.  12 år
ID-nummer:  11544
Direktlänk: /bild/00011544/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, idag turistbyrå, sett från nordost.  12 år
ID-nummer:  11545
Direktlänk: /bild/00011545/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från den tidigare bangården.  12 år
ID-nummer:  11546
Direktlänk: /bild/00011546/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare bangården sedd söderut nära stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11547
Direktlänk: /bild/00011547/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet på den tidigare bangårdens västra sida sydväst om stationshuset, här sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  11548
Direktlänk: /bild/00011548/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet vid den tidigare bangårdens norra ände sett från söder, tornet i bakgrunden tillhör den närbelägna Älvdalens kyrka.  12 år
ID-nummer:  11549
Direktlänk: /bild/00011549/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!