Oxbergsbron över Österdalälven

Omkring en kilometer norr om Oxbergs f.d. station passerar järnvägen Mora–Älvdalen på en stålbro i tre spann över Österdalälven. Spannen i form av stående parabelfackverk är 27, 46.5 respektive 27 meter långa och brons totallängd är 107 meter. Bron är den ursprung­liga på platsen och byggdes av Motala Verkstads Nya AB till öppnandet av järnvägen år 1900. År 1937 byggdes bron om så att även vägfordon kunde använda den, en funktion som den har än idag som en av landets tre kvarvarande kombinerade järnvägs- och landsvägsbroar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Onsdag 3 augusti 2011

Landsvägen fram mot bron från Oxbergshållet i söder, järnvägen går bakom trädraden till höger.  11 år
ID-nummer:  11558
Direktlänk: /bild/00011558/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltfloran är rik vid den kombinerade väg och järnvägsbron med skyltar för båda trafikslagen. Till höger skymtar banvaktstugan 41 Oxbergsbron.  11 år
ID-nummer:  11559
Direktlänk: /bild/00011559/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart före bron går väg och järnväg ihop.  11 år
ID-nummer:  11560
Direktlänk: /bild/00011560/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När bommarna vid landsvägen är öppna är istället bommar fällda över spåret som tillsammans med ett påbudsmärke ska lotsa vägtrafiken rätt så att den kan lämna spåret efter bron.  11 år
ID-nummer:  11561
Direktlänk: /bild/00011561/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från vägen/järnvägen vid södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  11562
Direktlänk: /bild/00011562/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra landfästet där vägfordon måste vika av västerut från järnvägen.  11 år
ID-nummer:  11563
Direktlänk: /bild/00011563/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Österdalälven sedd uppströms mot Älvdalen från bron.  11 år
ID-nummer:  11564
Direktlänk: /bild/00011564/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan går landsvägen och järnvägen inte parallellt med varandra före bron.  11 år
ID-nummer:  11565
Direktlänk: /bild/00011565/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Oxbergsbron sedd från öster från älvens norra strand.  11 år
ID-nummer:  11566
Direktlänk: /bild/00011566/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot det längre mittspannet.  11 år
ID-nummer:  11567
Direktlänk: /bild/00011567/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!