Oxberg (Oxb)

Oxbergs station öppnades år 1900 samtidigt som järnvägen Mora–Älvdalen. Stationen placerades på den raklinje i nordsydlig riktning strax norr om byn där järnvägen efter att ha rundat Österdalälvens böj inne i byn går rakt norrut fram till den kombinerade väg- och järnvägsbron över älven. Stationshuset står på västra sidan av det idag enda kvarvarande spåret. I skogen strax öster om banan finns Tjejvasans startplats på platsen där Oxbergs timmerterminal tidigare låg. Varje år brukar persontåg köras till Oxberg i samband med tävlingen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Onsdag 3 augusti 2011

Stationshuset i Oxberg sett från vägsidan. 9 år
ID-nummer:  11550
Direktlänk: /bild/00011550/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 9 år
ID-nummer:  11551
Direktlänk: /bild/00011551/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut nära stationshuset. 9 år
ID-nummer:  11552
Direktlänk: /bild/00011552/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från samma plats som ovan, Oxbergsbron skymtar längst bort. 9 år
ID-nummer:  11553
Direktlänk: /bild/00011553/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 9 år
ID-nummer:  11554
Direktlänk: /bild/00011554/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåret: Namnskylten med höjduppgift. 9 år
ID-nummer:  11555
Direktlänk: /bild/00011555/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med banan till vänster sett från norr. 9 år
ID-nummer:  11556
Direktlänk: /bild/00011556/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 9 år
ID-nummer:  11557
Direktlänk: /bild/00011557/
Fotodatum: den 3 augusti 2011
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!