Morastrand (Mras)

Hållstället Morastrand inom Mora drift­plats ligger drygt en kilo­meter sydväst om Mora station mer centralt i tätorten vid Siljans strand. Här fanns en räls­buss­håll­plats redan under 40-, 50- och 60-talen för banorna från Vansbro och Älvdalen som då hade varsitt spår ända fram till Mora bangård. Sedan 1970-talet finns ett spår genom centrala Mora med en växel mellan banorna vid där de samman­strålar. Dagens håll­ställe kom till 1994 och består av en plattform på spårets nordvästra sida. Såväl tåg till/från Borlänge som Inlands­banans tåg till/från Östersund angör hållstället.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Lördag 7 juli 2018

Morastrands hållställe, plattformen sedd mot sydväst.  5 år
ID-nummer:  24277
Direktlänk: /bild/00024277/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållstället sett från plankorsningen i sydväst.  5 år
ID-nummer:  24278
Direktlänk: /bild/00024278/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från öster.  5 år
ID-nummer:  24279
Direktlänk: /bild/00024279/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret österut mot Mora bangård.  5 år
ID-nummer:  24280
Direktlänk: /bild/00024280/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om hållstället och plankorsningen med Köpmangatan delar sig spåren med tidigare Inlandsbanan till vänster och Älvdalsbanan till höger.  5 år
ID-nummer:  24281
Direktlänk: /bild/00024281/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väčeln med plankorsningen och hållstället i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24282
Direktlänk: /bild/00024282/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår, numera industrispår till Lomsmyren, viker av söderut.  5 år
ID-nummer:  24283
Direktlänk: /bild/00024283/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvdalsbanan fortsätter västerut parallellt med E 45.  5 år
ID-nummer:  24284
Direktlänk: /bild/00024284/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Lomsmyren sett från väg E45.  5 år
ID-nummer:  24285
Direktlänk: /bild/00024285/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Europavägen korsar Älvdalsbanan i en plankorsning varefter spåret går in genom tätortsbebyggelsen.  5 år
ID-nummer:  24286
Direktlänk: /bild/00024286/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från norr i korsningen där europavägen svänger.  5 år
ID-nummer:  24287
Direktlänk: /bild/00024287/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  24288
Direktlänk: /bild/00024288/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Lomsmyren sett från gångfållan nära plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24289
Direktlänk: /bild/00024289/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma spår in mot Morastrand och Mora.  5 år
ID-nummer:  24290
Direktlänk: /bild/00024290/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan över spåret mot Lomsmyren med plankorsningen för europavägen över Älvdalsbanan i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24291
Direktlänk: /bild/00024291/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gemensamma spåret fram mot hållstället sett från söder intill väčeln mellan de båda spåren.  5 år
ID-nummer:  24292
Direktlänk: /bild/00024292/
Fotodatum: den 7 juli 2018
Publicerad: den 12 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 augusti 2007

Vy mot sydväst från plattformen vid Morastrand.  12 år
ID-nummer:  11572
Direktlänk: /bild/00011572/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plattformen vid Morastrand i riktning mot Mora station.  12 år
ID-nummer:  11573
Direktlänk: /bild/00011573/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På banans sydöstra sida finns en park vid Siljans strand.  12 år
ID-nummer:  11574
Direktlänk: /bild/00011574/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sydvästra plattformsänden upphör kontaktledningen. I växeln bortom plankorsningen viker Inlandsbanan, tidigare mot Vansbro men idag bara till Lomsmyren, till vänster av från Älvdalsbanan rakt fram.  12 år
ID-nummer:  11575
Direktlänk: /bild/00011575/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 4 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)