Norrfors (Nrs)

Norrfors är ett litet samhälle vid Lögdeälven i Nordmalings kommun, där Stambanan genom övre Norrland passerar över älven. Detta stationssamhälle byggdes kring jänvägen efter dess tillkomst på 1890-talet, och fick en kyrka år 1923 belägen nära södra bangårdsänden. Byn hade en gång en snickerifabrik men den verksamheten är nu nedlagd. Norrfors är idag en enkel mötesstation med två tågspår, och i södra delen av bangården finns en viadukt över spåren för vägen från Nordmaling.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (57)

Tisdag 25 augusti 2009

Bangården sedd österut, i skogen längre bort skymtar transformatorstationen.  13 år
ID-nummer:  06826
Direktlänk: /bild/00006826/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora magasinsbyggnaden på norra sidan av spåren är nu riven.  13 år
ID-nummer:  06827
Direktlänk: /bild/00006827/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för magasinsbyggnaden gapar idag tom.  13 år
ID-nummer:  06828
Direktlänk: /bild/00006828/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den gamla lastkajen.  13 år
ID-nummer:  06829
Direktlänk: /bild/00006829/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret på bangårdens norra sida sträcker sig nästan ända fram till fjärrkuren, dock används inte spåret längre än till de uppställda fordonen längre bort i bild.  13 år
ID-nummer:  06830
Direktlänk: /bild/00006830/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, under viadukten syns de gamla fabriksbyggnaderna vid södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06831
Direktlänk: /bild/00006831/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Kurvan vid utfarten norrut mot Brattsbacka sedd österut, driftplatsgränsen finns lite längre bort. Till höger syns också skiftet mellan klassisk hjälpkraftledning högst upp i stolparna och hjälpkraft utförd som isolerad hängkabel.  13 år
ID-nummer:  06834
Direktlänk: /bild/00006834/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan norrut tillåter en hastighet på 85 km/h, 90 med överskridande. Inne på driftplatsen tillåts 100 km/h, 110 km/h med överskridande.  13 år
ID-nummer:  06835
Direktlänk: /bild/00006835/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  06836
Direktlänk: /bild/00006836/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden ligger i en bergssluttning med vägen mot Nordmaling på ena sidan och transformatorstationen på den andra.  13 år
ID-nummer:  06838
Direktlänk: /bild/00006838/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från transformatorstationen.  13 år
ID-nummer:  06839
Direktlänk: /bild/00006839/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot norra bangårdsänden och transformatorstationen från vägen mot Nordmaling.  13 år
ID-nummer:  06840
Direktlänk: /bild/00006840/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrfors transformatorstation i sluttningen norr om banan.  13 år
ID-nummer:  06841
Direktlänk: /bild/00006841/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från dess mellersta del, här syns också stickspårets anslutning till det avvikande huvudspåret.  13 år
ID-nummer:  06842
Direktlänk: /bild/00006842/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. Stickspåret är avspärrat på halva längden intill lastkajen och magasinsbyggnaden till höger.  13 år
ID-nummer:  06843
Direktlänk: /bild/00006843/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från magasinsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  06844
Direktlänk: /bild/00006844/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad i östra delen av stationsområdet norr om bangården.  13 år
ID-nummer:  06845
Direktlänk: /bild/00006845/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  06846
Direktlänk: /bild/00006846/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med lastkajen och magasinsbyggnaden vid stickspåret.  13 år
ID-nummer:  06847
Direktlänk: /bild/00006847/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan mot viadukten för vägen mot Nordmaling.  13 år
ID-nummer:  06848
Direktlänk: /bild/00006848/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikbyggnad i västra hörnet av det öppna området på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  06849
Direktlänk: /bild/00006849/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från teknikbyggnaden öster om detta.  13 år
ID-nummer:  06850
Direktlänk: /bild/00006850/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  06851
Direktlänk: /bild/00006851/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  06852
Direktlänk: /bild/00006852/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset väster om stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  06853
Direktlänk: /bild/00006853/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från viadukten för vägen mot Nordmaling.  13 år
ID-nummer:  06854
Direktlänk: /bild/00006854/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med järnvägsbyggnaderna på dess norra sida sedd från viadukten.  13 år
ID-nummer:  06855
Direktlänk: /bild/00006855/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset med uthus sedda från södra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  06856
Direktlänk: /bild/00006856/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot fjärrkur, lastkaj och magasinsbyggnad från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06857
Direktlänk: /bild/00006857/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från viadukten mot södra bangårdsänden. Till höger syns den gamla banvallen för spåret in till den gamla snickerifabriken intill järnvägen.  13 år
ID-nummer:  06858
Direktlänk: /bild/00006858/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangårdsänden passerar järnvägen över Lögdeälven, driftplatsgränsen följer sedan vid brons södra landfäste. Till vänster skymtar också den gamla bansträckningen fram till den gamla bron över älven intill den som nu är i bruk.  13 år
ID-nummer:  06859
Direktlänk: /bild/00006859/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrfors kyrka nära södra bangårdsänden sedd från vägen mot Nordmaling vid viadukten över järnvägen.  13 år
ID-nummer:  06860
Direktlänk: /bild/00006860/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Strax söder om Norrfors passerar vägen från Trehörningsjö på en relativt ny viadukt över järnvägen.  14 år
ID-nummer:  01757
Direktlänk: /bild/00001757/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vägsträckningen över banan var lite krokigare och är fortfarande synlig.  14 år
ID-nummer:  01758
Direktlänk: /bild/00001758/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut mot Trehörningsjö och Mellansel.  14 år
ID-nummer:  01759
Direktlänk: /bild/00001759/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från vägen i närheten av viadukten har man denna vy norrut där man skymtar bron över Lögdeälven samt den gamla banvallen till den gamla bron strax till höger om spåret.  14 år
ID-nummer:  01760
Direktlänk: /bild/00001760/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från plats alldeles i närheten av Lögdeälvsbron.  14 år
ID-nummer:  01761
Direktlänk: /bild/00001761/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen söderifrån till Norrfors årtervinns omedelbart söder om Lögdeälvsbron.  14 år
ID-nummer:  01762
Direktlänk: /bild/00001762/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot Lögdeälvsbron från vägbron över bangården.  14 år
ID-nummer:  01763
Direktlänk: /bild/00001763/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från vägbron över bangården mot den gamla snickerifabriken väster om banan. Fabriken hade spåranslutning tidigare vilket man kan se spårlösa spår av här.  14 år
ID-nummer:  01764
Direktlänk: /bild/00001764/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydväst från vägbron över spåren.  14 år
ID-nummer:  01765
Direktlänk: /bild/00001765/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Norrfors stationsområde.  14 år
ID-nummer:  01766
Direktlänk: /bild/00001766/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad med möjlig järnvägsanknytning på västra sidan banan.  14 år
ID-nummer:  01767
Direktlänk: /bild/00001767/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad intill det gula huset ovan.  14 år
ID-nummer:  01768
Direktlänk: /bild/00001768/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet är som på så många andra stationer längs stambanan inte någon finare idyll.  14 år
ID-nummer:  01769
Direktlänk: /bild/00001769/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En välbekant byggnadstyp återfinns även här, så då har man hittat rätt! Den här gången dessutom utrustad med föredömligt stor skylt med stationsnamnet.  14 år
ID-nummer:  01770
Direktlänk: /bild/00001770/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot vägbron över bangården.  14 år
ID-nummer:  01771
Direktlänk: /bild/00001771/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, hela bangården ligger i en svag kurva.  14 år
ID-nummer:  01772
Direktlänk: /bild/00001772/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad i dåligt skick.  14 år
ID-nummer:  01773
Direktlänk: /bild/00001773/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detta anslag på samma byggnad ger klara besked.  14 år
ID-nummer:  01774
Direktlänk: /bild/00001774/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–57
Andra bilder från platsen (1)