Norrfors (Nrs)

Norrfors är ett litet samhälle vid Lögdeälven i Nordmalings kommun, där Stambanan genom övre Norrland passerar över älven. Detta stationssamhälle byggdes kring jänvägen efter dess tillkomst på 1890-talet, och fick en kyrka år 1923 belägen nära södra bangårdsänden. Byn hade en gång en snickerifabrik men den verksamheten är nu nedlagd. Norrfors är idag en enkel mötesstation med två tågspår, och i södra delen av bangården finns en viadukt över spåren för vägen från Nordmaling.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (57)

Tisdag 25 augusti 2009

Bangården sedd österut, i skogen längre bort skymtar transformatorstationen.  14 år
ID-nummer:  06826
Direktlänk: /bild/00006826/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora magasinsbyggnaden på norra sidan av spåren är nu riven.  14 år
ID-nummer:  06827
Direktlänk: /bild/00006827/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för magasinsbyggnaden gapar idag tom.  14 år
ID-nummer:  06828
Direktlänk: /bild/00006828/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den gamla lastkajen.  14 år
ID-nummer:  06829
Direktlänk: /bild/00006829/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret på bangårdens norra sida sträcker sig nästan ända fram till fjärrkuren, dock används inte spåret längre än till de uppställda fordonen längre bort i bild.  14 år
ID-nummer:  06830
Direktlänk: /bild/00006830/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, under viadukten syns de gamla fabriksbyggnaderna vid södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  06831
Direktlänk: /bild/00006831/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Kurvan vid utfarten norrut mot Brattsbacka sedd österut, driftplatsgränsen finns lite längre bort. Till höger syns också skiftet mellan klassisk hjälpkraftledning högst upp i stolparna och hjälpkraft utförd som isolerad hängkabel.  14 år
ID-nummer:  06834
Direktlänk: /bild/00006834/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan norrut tillåter en hastighet på 85 km/h, 90 med överskridande. Inne på driftplatsen tillåts 100 km/h, 110 km/h med överskridande.  14 år
ID-nummer:  06835
Direktlänk: /bild/00006835/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände sedd västerut.  14 år
ID-nummer:  06836
Direktlänk: /bild/00006836/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden ligger i en bergssluttning med vägen mot Nordmaling på ena sidan och transformatorstationen på den andra.  14 år
ID-nummer:  06838
Direktlänk: /bild/00006838/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från transformatorstationen.  14 år
ID-nummer:  06839
Direktlänk: /bild/00006839/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot norra bangårdsänden och transformatorstationen från vägen mot Nordmaling.  14 år
ID-nummer:  06840
Direktlänk: /bild/00006840/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrfors transformatorstation i sluttningen norr om banan.  14 år
ID-nummer:  06841
Direktlänk: /bild/00006841/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från dess mellersta del, här syns också stickspårets anslutning till det avvikande huvudspåret.  14 år
ID-nummer:  06842
Direktlänk: /bild/00006842/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. Stickspåret är avspärrat på halva längden intill lastkajen och magasinsbyggnaden till höger.  14 år
ID-nummer:  06843
Direktlänk: /bild/00006843/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från magasinsbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  06844
Direktlänk: /bild/00006844/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad i östra delen av stationsområdet norr om bangården.  14 år
ID-nummer:  06845
Direktlänk: /bild/00006845/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden på bangårdens norra sida.  14 år
ID-nummer:  06846
Direktlänk: /bild/00006846/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med lastkajen och magasinsbyggnaden vid stickspåret.  14 år
ID-nummer:  06847
Direktlänk: /bild/00006847/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan mot viadukten för vägen mot Nordmaling.  14 år
ID-nummer:  06848
Direktlänk: /bild/00006848/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikbyggnad i västra hörnet av det öppna området på bangårdens norra sida.  14 år
ID-nummer:  06849
Direktlänk: /bild/00006849/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från teknikbyggnaden öster om detta.  14 år
ID-nummer:  06850
Direktlänk: /bild/00006850/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  06851
Direktlänk: /bild/00006851/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06852
Direktlänk: /bild/00006852/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset väster om stationsbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  06853
Direktlänk: /bild/00006853/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från viadukten för vägen mot Nordmaling.  14 år
ID-nummer:  06854
Direktlänk: /bild/00006854/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med järnvägsbyggnaderna på dess norra sida sedd från viadukten.  14 år
ID-nummer:  06855
Direktlänk: /bild/00006855/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset med uthus sedda från södra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  06856
Direktlänk: /bild/00006856/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot fjärrkur, lastkaj och magasinsbyggnad från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  06857
Direktlänk: /bild/00006857/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från viadukten mot södra bangårdsänden. Till höger syns den gamla banvallen för spåret in till den gamla snickerifabriken intill järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06858
Direktlänk: /bild/00006858/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–57
Andra bilder från platsen (1)