Norrfors (Nrs)

Norrfors är ett litet samhälle vid Lögdeälven i Nordmalings kommun, där Stambanan genom övre Norrland passerar över älven. Detta stationssamhälle byggdes kring jänvägen efter dess tillkomst på 1890-talet, och fick en kyrka år 1923 belägen nära södra bangårdsänden. Byn hade en gång en snickerifabrik men den verksamheten är nu nedlagd. Norrfors är idag en enkel mötesstation med två tågspår, och i södra delen av bangården finns en viadukt över spåren för vägen från Nordmaling.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (57)
Bild 1–30

Fredag 18 juli 2008

Strax söder om bangårdsänden passerar järnvägen över Lögdeälven, driftplatsgränsen följer sedan vid brons södra landfäste. Till vänster skymtar också den gamla bansträckningen fram till den gamla bron över älven intill den som nu är i bruk.  14 år
ID-nummer:  06859
Direktlänk: /bild/00006859/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrfors kyrka nära södra bangårdsänden sedd från vägen mot Nordmaling vid viadukten över järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06860
Direktlänk: /bild/00006860/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Strax söder om Norrfors passerar vägen från Trehörningsjö på en relativt ny viadukt över järnvägen.  15 år
ID-nummer:  01757
Direktlänk: /bild/00001757/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vägsträckningen över banan var lite krokigare och är fortfarande synlig.  15 år
ID-nummer:  01758
Direktlänk: /bild/00001758/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut mot Trehörningsjö och Mellansel.  15 år
ID-nummer:  01759
Direktlänk: /bild/00001759/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från vägen i närheten av viadukten har man denna vy norrut där man skymtar bron över Lögdeälven samt den gamla banvallen till den gamla bron strax till höger om spåret.  15 år
ID-nummer:  01760
Direktlänk: /bild/00001760/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från plats alldeles i närheten av Lögdeälvsbron.  15 år
ID-nummer:  01761
Direktlänk: /bild/00001761/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen söderifrån till Norrfors årtervinns omedelbart söder om Lögdeälvsbron.  15 år
ID-nummer:  01762
Direktlänk: /bild/00001762/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot Lögdeälvsbron från vägbron över bangården.  15 år
ID-nummer:  01763
Direktlänk: /bild/00001763/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från vägbron över bangården mot den gamla snickerifabriken väster om banan. Fabriken hade spåranslutning tidigare vilket man kan se spårlösa spår av här.  15 år
ID-nummer:  01764
Direktlänk: /bild/00001764/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydväst från vägbron över spåren.  15 år
ID-nummer:  01765
Direktlänk: /bild/00001765/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Norrfors stationsområde.  15 år
ID-nummer:  01766
Direktlänk: /bild/00001766/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad med möjlig järnvägsanknytning på västra sidan banan.  15 år
ID-nummer:  01767
Direktlänk: /bild/00001767/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad intill det gula huset ovan.  15 år
ID-nummer:  01768
Direktlänk: /bild/00001768/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet är som på så många andra stationer längs stambanan inte någon finare idyll.  15 år
ID-nummer:  01769
Direktlänk: /bild/00001769/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En välbekant byggnadstyp återfinns även här, så då har man hittat rätt! Den här gången dessutom utrustad med föredömligt stor skylt med stationsnamnet.  15 år
ID-nummer:  01770
Direktlänk: /bild/00001770/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot vägbron över bangården.  15 år
ID-nummer:  01771
Direktlänk: /bild/00001771/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, hela bangården ligger i en svag kurva.  15 år
ID-nummer:  01772
Direktlänk: /bild/00001772/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad i dåligt skick.  15 år
ID-nummer:  01773
Direktlänk: /bild/00001773/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detta anslag på samma byggnad ger klara besked.  15 år
ID-nummer:  01774
Direktlänk: /bild/00001774/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd i annan vinkel.  15 år
ID-nummer:  01775
Direktlänk: /bild/00001775/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut, den uppmärksamme finner både spår och stoppbock bland grönskan nere till höger.  15 år
ID-nummer:  01776
Direktlänk: /bild/00001776/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens stationsområde i Norrfors.  15 år
ID-nummer:  01777
Direktlänk: /bild/00001777/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, endast den norra delen av sidospåret används, resten är igenväxt.  15 år
ID-nummer:  01778
Direktlänk: /bild/00001778/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ser man på andra sidan av den rivningshotade byggnaden kan man skymta en signal vid norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01779
Direktlänk: /bild/00001779/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En obevakad plankorsning några kilometer norr om Norrfors. Här finns ett viltstängsel med grindar för vägen, för tillfället ställda på sidan. Längre norrut är banan långa sträckor helt inhängnad.  15 år
ID-nummer:  01780
Direktlänk: /bild/00001780/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs linjen mot mellanblocksignalerna mitt mellan Norrfors och Brattsbacka. Notera att hjälpkraftledningen här är en isolerad hängkabel.  15 år
ID-nummer:  01781
Direktlänk: /bild/00001781/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)