Lögdeälven

Lögdeälven rinner upp i Gransjön mellan Lycksele och Vilhelmina i det höglänta område som går under namnet Stöttingfjället. I den trakten har även de båda skogsälvsgrannarna Öreälven och Gideälven sina källor. Den övre delen av vattendraget går under namnet Lögdån och rinner mot sydost förbi Lillögda till Lögdasjön strax norr om Fredrika, en sträcka på omkring 70 km.

Den egentliga Lögdeälven rinner sedan från Lögdasjön fortsatt i sydostlig riktning via Karlsbäck och Norrfors till Lögdeå och Rundvik vid utloppet i Bottenhavet, närmare bestämt Nordmalingsfjärden. Den karakteriseras av många längre kraftigt meandrande avsnitt som avbryts av kortare sträckor med små forsar. Älvfåran är också på långa sträckor djupt nedsjunken i det omgivande landskapet med nipbranter och ravinlandskap.

Lögdeälven är en outbyggd skogsälv med en rik flora och fauna. I älvens dalgång finns ett rikt fågelliv och i älven finns också bestånd av bäver och utter. Lögdeälven är också känd för sitt fina sportfiske, framför allt på lax, men också havsöring och harr. Längs älven finns också en vandringsled med rastplatser och övernattningsstugor.

När järnvägen drogs fram genom dessa kraftigt kuperade landskap under andra halvan av år 1890 var tempot högt och man behövde kunna fortsätta rälsläggningen på andra sidan av de större vattendragen samtidigt som brobygget över samma älv pågick. Detta löstes genom tillfälliga banor ner i dalgångarna på vilka arbetsfordon kunde ta sig till andra sidan. Dessutom valde man brokonstruktioner som snabbt kunde monteras på plats, således bestående av stålkonstruktioner.

Vid Lögdeälven tycks den tillfälliga banan ha följt dagens landsväg norr om broplatsen. Bron som uppfördes var en balkbro med tre meter höga nitade plåtbalkar. Bron nitades samman på södra sidan och lanserades sedan ut över älven. Balken vilar på två brostöd bestående av fackverkstorn på stenfundament vilket gav bron två 34 meter långa landspann och ett 41 meter långt mittspann över älven. För att höja den tillåtna belastningen av bron förstärktes de relativt klena plåtbalkarna 1911 genom att diagonala stag nitades fast på utsidan av dessa. Bron fick därmed ett delvis nytt utseende och blev en kombinerad balkbro och gallerverksbro. Den gamla bron står idag kvar som reservbro.

Den gamla stålbron hade tjänat ut i slutet av 1960-talet varför en ny betongbro uppfördes omedelbart nordväst om den gamla. Den nya bron är 124 meter lång, också den i tre spann. De två brostöden, ett på vardera strand, är raka och smäckra pelare med rektangulärt tvärsnitt. Den nya bron är omkring fyra meter högre än den gamla varför farbanan på den nya når närmare 30 meter över älvens vattenyta.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Fredag 18 juli 2008

Den nya och gamla järnvägsbron över Lögdeälven sedda från landsvägen från Trehörningsjö i backen mellan dess låga bro över älven och Norrfors samhälle.  14 år
ID-nummer:  06861
Direktlänk: /bild/00006861/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lögdeälven slingrar sig fram i den djupa nipan. 1  14 år
ID-nummer:  06862
Direktlänk: /bild/00006862/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
#1 Hans , 5 februari 2022, 18:10
Vi pojkar på 1960 talet gick inne i gamla bron högt över älven. Ibland kom tåget Nordpolen dundrande när vi fanns inne i bron.
Från landsvägsbron över älven ser vi här järnvägsbroarna till höger och de gamla industribyggnaderna i Norrfors till vänster. I älvfåran syns också spår efter flottningen.  14 år
ID-nummer:  06863
Direktlänk: /bild/00006863/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla och nya bron på östra älvstranden sedda från den västra.  14 år
ID-nummer:  06866
Direktlänk: /bild/00006866/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya betongbron har en mycket enkel utformning.  14 år
ID-nummer:  06865
Direktlänk: /bild/00006865/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västra brostödet på den gamla bron, ett nitat fackverkstorn på stenfundament.  14 år
ID-nummer:  06864
Direktlänk: /bild/00006864/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda broarna över Lögdeälven sedda från älvfåran nordväst om bron.  14 år
ID-nummer:  06867
Direktlänk: /bild/00006867/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Lögdeälven, vy från sydvästra sidan av älven in mot Norrfors med industribyggnaderna till vänster och kyrktornet bland trädtopparna till höger. Den gamla bron syns delvis bakom den nya eftersom den är något lägre än sin efterträdare.  14 år
ID-nummer:  06868
Direktlänk: /bild/00006868/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Norrfors finns strax väster om bron, här syns också den gamla bron tydligt till höger.  14 år
ID-nummer:  06869
Direktlänk: /bild/00006869/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Banans passage över Lögdeälven sedd söderifrån med infartssignalen till Norrfors i förgrunden. Från denna vinkel ser inte älvpassagen så storslagen ut.  15 år
ID-nummer:  01599
Direktlänk: /bild/00001599/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bilden ovan är dock tagen uppe från toppen av denna branta nipslänt som här ses från vägen mellan Trehörningsjö och Norrfors som passerar över Lögdeälven strax bakom fotografen.  15 år
ID-nummer:  01600
Direktlänk: /bild/00001600/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vilt strömmande älv med samma vägs fortsättning in i Norrfors i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  01601
Direktlänk: /bild/00001601/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vrider man sig något åt höger jämfört med förra bilden får man denna utsikt mot stambanans passage över älven.  15 år
ID-nummer:  01602
Direktlänk: /bild/00001602/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs älven finns vandringsleden Lögdeälvsleden och från denna kan man studera broarna på närmare håll.  15 år
ID-nummer:  01603
Direktlänk: /bild/00001603/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya och den gamla bron sedd mot norra älvsidan.  15 år
ID-nummer:  01604
Direktlänk: /bild/00001604/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brons södra brostöd med den nya brons dito i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  01605
Direktlänk: /bild/00001605/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broarna sedda genom södra brostödet på den gamla bron.  15 år
ID-nummer:  01606
Direktlänk: /bild/00001606/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brons södra brostöd.  15 år
ID-nummer:  01607
Direktlänk: /bild/00001607/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya brons södra brostöd.  15 år
ID-nummer:  01608
Direktlänk: /bild/00001608/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnväg ovanför trädtopparna.  15 år
ID-nummer:  01609
Direktlänk: /bild/00001609/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar över Lögdeälvsbron.  15 år
ID-nummer:  01610
Direktlänk: /bild/00001610/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!