Trehörningsjö (Thö)

Trehörningsjö är en av banans ursprungliga stationer öppnad i samband med banans öppnande 1891. Stationen placerades vid Inre Lemesjöns västra ände drygt två kilometer öster om Trehörningsjö kyrkby. Järnvägens etablering förvandlade Trehörningsjö från utpräglad jordbruksbygd vid sjöarna i Husåns övre lopp till ett växande samhälle kring järnvägsstationen. Bangården ligger i sydväst-nordostlig riktning som närmast drygt hundra meter från Inre Lemesjöns strand. Ett stationshus av Hällnäsmodellen uppfördes mitt på bangårdens nordvästra sida. Det stora huset brann ner i mars 1981 och dess plats i änden av Nordsjövägen gapar idag tom så när som på banverkets teknikbyggnad. Godhanteringen vid stationen upphörde 1974 och året efter avbemannades stationen.

Trehörningsjö har som de flesta norrländska orter på landsbygden redan haft sin glansperiod. Folkmängden är idag strax under 200 varför orten formellt har nedgraderats från tätort till småort. I byn finns dock såväl mataffär som skola och vidare också flera industrier. Den stösta av dessa är Alab som i fabriken i östra delen av Trehörningsjö tillverkar glasbärande metallkonstruktioner för bland annat dörrar och glasfasader. I byn finns också en plastindustri som tillverkar många olika glasfiberarmerade produkter, bland annat de blå eller gröna sandlådor man kan hitta längs våra vägar. Utöver tillverkningsindustri finns också en stor anläggning med stugby, camping, spa och konferens på den gamla festplatsen Kerstins udde i sydvästra delen av byn.

Bangården i Trehörningsjö har tre huvudspår och styrs av ett ställverk 59 som inte tillåter samtidig infart. Normalhuvudspåret är det mellersta, det tycks dock vara ombyggt från att det ursprungligen var det norra spåret närmast samhället som var rakspår genom bangården. Den sydvästra delen av bangården ligger i en längre kurva som åter vrider banan mot västlig riktning vid utfarten mot Långvattnet.

Den lokala persontrafiken på sträckan Forsmo - Vännäs lades ned i juni 1975. Det gjorde att orter som Trehörningsjö, Långviksmon och Björna sin persontrafik på järnväg och att resenärerna hänvisades till närmaste järnvägsknutpunkt för längre tågresor, i dessa fall Mellansel. Trehörningsjö är den minsta av dessa orter men har samtidigt längst till närmaste station, 6 mil till Mellansel och 7,5 till Vännäs. Tidigare kunde man till en rimlig kostnad resa med tågtaxi till Mellansel, men den möjligheten drogs in sommaren 2008.

Som nämndes ovan finns det en camping- och konferensanläggning i Trehörningsjö, Kerstins udde. Anläggningen har en stark miljöprofil och kooperativet som driver verksamheten har varit starkt drivande för att besökarna ska kunna resa med tåget till Trehörningsjö. I november 2008 lyckades man komma överens med SJ om att nattågen gör behovsuppehåll i Trehörningsjö för resandeutbyte om minst 10 personer. Det första stoppet skedde den 7 februari 2009 vid en nyuppförd plattform på bangårdens sydöstra sida drygt 100 meter nordost om plankorsningen. Plattformen ligger alltså inte på den gamla stationsplatsen närmast centrum, men bara 300 meter från Kerstins udde.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (60)

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen över bangårdens tre spår i västra delen av byn sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  06937
Direktlänk: /bild/00006937/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över bangården från plankorsningen i dess sydvästra del, notera den nya plattformen till höger.  14 år
ID-nummer:  06938
Direktlänk: /bild/00006938/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från sydväst, i bakgrunden syns fjärrkuren vid vilken stationshuset en gång stod.  14 år
ID-nummer:  06939
Direktlänk: /bild/00006939/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kuliss med inspiration av ett stationshus finns vid plattformen. Här finns reklam för de som byggde och finansierade plattformen, flera av ortens företag samt kommun och landsting finns med.  14 år
ID-nummer:  06940
Direktlänk: /bild/00006940/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot södra bangårdsänden från plattformen.  14 år
ID-nummer:  06941
Direktlänk: /bild/00006941/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordost från plattformen.  14 år
ID-nummer:  06942
Direktlänk: /bild/00006942/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från sydväst med Trehörningsjö samhälle i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06943
Direktlänk: /bild/00006943/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra bangårdsänden sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  06944
Direktlänk: /bild/00006944/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06945
Direktlänk: /bild/00006945/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i sensommarskrud sedd från plankorsningen i nordost.  14 år
ID-nummer:  06946
Direktlänk: /bild/00006946/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från gamla stationshusplanen.  14 år
ID-nummer:  06947
Direktlänk: /bild/00006947/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets byggnader i Trehörningsjö, plattformen syns längre bort till vänster.  14 år
ID-nummer:  06948
Direktlänk: /bild/00006948/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Morgonvy mot norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  06931
Direktlänk: /bild/00006931/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra delen av bangården från platsen vid fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  06932
Direktlänk: /bild/00006932/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där stationshuset stod gapar tom.  14 år
ID-nummer:  06933
Direktlänk: /bild/00006933/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom träden skymtar en del av den stora camping- och konferensanläggning Kerstins udde.  14 år
ID-nummer:  06936
Direktlänk: /bild/00006936/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från södra sidan av spåren mot fjärrkuren och stationshusets tidigare plats.  14 år
ID-nummer:  06934
Direktlänk: /bild/00006934/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Inre Lemesjön från bangårdens södra sida.  14 år
ID-nummer:  06935
Direktlänk: /bild/00006935/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Utfartsblocksignalen norrut från Trehörningsjö, i bakgrunden en industribyggnaderna i byns östra del.  14 år
ID-nummer:  06907
Direktlänk: /bild/00006907/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen ligger i en längre kurva med radie något under 500 meter.  14 år
ID-nummer:  06908
Direktlänk: /bild/00006908/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot bangården från driftplatsgränsen.  14 år
ID-nummer:  06909
Direktlänk: /bild/00006909/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna vid norra driftplatsgränsen omgivna av en vackert rosa rabatt av rallarros.  14 år
ID-nummer:  06910
Direktlänk: /bild/00006910/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Trehörningsjö.  14 år
ID-nummer:  06911
Direktlänk: /bild/00006911/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen omedelbart öster om bangården med vägen mot bl.a. Norrfors.  14 år
ID-nummer:  06912
Direktlänk: /bild/00006912/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från vägen norr om plankorsningen kan utfartsblocksignalen skymtas längre bort i kurvan.  14 år
ID-nummer:  06913
Direktlänk: /bild/00006913/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06914
Direktlänk: /bild/00006914/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen, i bakgrunden syns byns metallindustri norr om järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06915
Direktlänk: /bild/00006915/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bangården från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06916
Direktlänk: /bild/00006916/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs Nordsjövägen ner mot järnvägen. Stationshuset stod förut rakt fram vid gatans slut.  14 år
ID-nummer:  06917
Direktlänk: /bild/00006917/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I centrala Trehörningsjö finns många större trähus, här syns några som man möter längs Norsjövägen i backen upp från järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06918
Direktlänk: /bild/00006918/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 28 februari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (16)