Träskholm (Thm)

Träskholm är en enkel mötesdriftplats med två spår. Vid platsen för dagens bangård förbereddes vid banans anläggande en militärmötesplats. Träskholm anlades som trafikplats 1919 och fick då också ett stationshus i två våningar sammanbyggt med ett godsmagasin. Stationshuset byggdes i samma modell som de övriga längs banan från den här tiden, exempelvis Grötingen. Huset är idag rivet, men låg omedelbart söder om teknikhuset, mitt på bangården på västra sidan. Bangården har idag två spår och driftplatsen har ett ställverk 59 som inte medger samtidig infart.

Byn Träskholm består av tre gårdar, men det verkar som om byn endast har två fastboende. Byn ligger mellan de båda sjöarna Träskholmträsket och Timmerträsket. Båda sjöarna syns från banan på västra sidan. Landsvägen mellan Långträsk och Jörn följer här inte alls järnvägen utan passerar sex kilometer öster om byn. Istället finns en väg i öst-västlig riktning genom byn som ansluter till vägen mot Jörn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Söndag 8 juni 2008

Bangårdens norra del sedd från fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04456
Direktlänk: /bild/00004456/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Välskyltad fjärrkur.  15 år
ID-nummer:  04457
Direktlänk: /bild/00004457/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren står på västra sidan av bangården omedelbart norr om platsen där stationshuset stod.  15 år
ID-nummer:  04458
Direktlänk: /bild/00004458/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04459
Direktlänk: /bild/00004459/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04460
Direktlänk: /bild/00004460/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationen låg där landsvägen rundar Träskholmträsket, bakom kurvan finner vi de två gårdar som utgör huvuddelen av byn.  15 år
ID-nummer:  04462
Direktlänk: /bild/00004462/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan av spåren finns också en gård, här sedd från den öppna plats där stationshuset låg.  15 år
ID-nummer:  04463
Direktlänk: /bild/00004463/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med stationshusets gamla plats till vänster.  15 år
ID-nummer:  04464
Direktlänk: /bild/00004464/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bangårdens södra del ges en kort vy över Träskholmträsket väster om banan, i förgrunden syns landsvägen genom Träskholm som följer järnvägen på västra sidan mellan fjärrkuren och plankorsningen vid södra utfarten.  15 år
ID-nummer:  04465
Direktlänk: /bild/00004465/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del.  15 år
ID-nummer:  04466
Direktlänk: /bild/00004466/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04467
Direktlänk: /bild/00004467/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från landsvägen öster om plankorsningen, här med ett passerande tåg på ingång norrifrån.  15 år
ID-nummer:  04468
Direktlänk: /bild/00004468/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med landsvägen söder om bangården.  15 år
ID-nummer:  04469
Direktlänk: /bild/00004469/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södergående godståget rullar ut från bangården i Träskholm.  15 år
ID-nummer:  04470
Direktlänk: /bild/00004470/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  04471
Direktlänk: /bild/00004471/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den södra bangårdsänden är det förberett för bangårdsförlängning, möjligen för utbyggnad till samtidig infart.  15 år
ID-nummer:  04472
Direktlänk: /bild/00004472/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  04473
Direktlänk: /bild/00004473/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Träskholm med plankorsningen i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04474
Direktlänk: /bild/00004474/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 23 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Södra stationsgränsen sedd söderut med banan mot Storträck och Jörn. I bakgrunden den lilla höjd som tar banan upp på cirka 325 meters höjd över havet.  15 år
ID-nummer:  02087
Direktlänk: /bild/00002087/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Thm L1 söderut.  15 år
ID-nummer:  02088
Direktlänk: /bild/00002088/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen som normalt följer banan ganska nära mellan Jörn och Älvsbyn passerar öster om Träskholm. Anslutningsvägen till denna väg ser vi här, sex kilometer grusväg bestående av två raksträckor.  15 år
ID-nummer:  02089
Direktlänk: /bild/00002089/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från den plankorsning som ligger innanför stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  02090
Direktlänk: /bild/00002090/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra växel ligger i en kurva. Förberedelser för att förlänga bangården söderut verkar vara gjorda.  15 år
ID-nummer:  02091
Direktlänk: /bild/00002091/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från banverkets teknikhus.  15 år
ID-nummer:  02092
Direktlänk: /bild/00002092/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  02093
Direktlänk: /bild/00002093/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikhus.  15 år
ID-nummer:  02094
Direktlänk: /bild/00002094/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Välskyltade stationer underlättar för intresserade resenärer.  15 år
ID-nummer:  02095
Direktlänk: /bild/00002095/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden och utfarten norrut mot Myrheden och Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  02096
Direktlänk: /bild/00002096/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)