Jörn–Älvsbyn

Den knappt tio mil långa bandelen Jörn–Älvsbyn av Stambanan genom övre Norrland sträcker sig huvudsakligen genom skogs- och myrlandskapet på ett par hundra meters höjd över havet och omkring fem mil in från kusten. Från Storblåliden, den högst belägna driftplatsen på stambanan Långsele–Boden omkring fyra mil söder om Älvsbyn, sjunker banan kraftigt och når närmast Älvsbyn ett bördigt norrbottniskt jordbrukslandskap. Ursprungliga stationer var förutom Jörn och Älvsbyn också Myrheden, Långträsk och Storsund som alla fick stationshus av Byskemodell. Idag finns 10 driftplatser på sträckan, Storträsk, Träskholm, Myrheden, Långträsk, Storblåliden, Koler, Storsund, Järneträsk, Korsträsk och Nyfors. Några stora fjällälvar korsar järnvägen inte på den här sträckan, men väl de båda skogsälvarna Åbyälven och Byskeälven.

Tillhörande sidor (35)
Geografisk översikt