Träskholm–Myrheden

Linjen Träskholm–Myrheden är 9,6 kilometer lång och uppdelad i två blocksträckor. Den sydligaste delen av linjen går genom ett flackt landskap på omkring 320 meters höjd över havet. med med myrar och flertalet tjärnar. Banan går inledningsvis nästan rakt norrut. Efter en svag vänsterkurva följer tre högerkurvor med kortare mellanliggande raklinjer genom vilka banan vrider av till rakt ostlig riktning samtidigt som den börjar slutta nedåt. Banan går här in i nordsluttningen på berget Hobergsknösen och har samtidigt nått fram nära Ålsån som flyter österut på några hundra meters avstånd norr om banan.

Där järnvägen för tillfället kommer som närmast ån på raklinjen i ostlig riktning passeras den numera nedlagda lastplatsen Ålså grusgrop, där ett långsmalt sår efter verksamheten ännu kan ses sträcka sig ut längs med järnvägens norra sida i nordvästlig riktning. Vid grusgropen tilltar allmänt medlutet och når bitvis upp till 16 promille fram mot passagen över Ålsån som sker omkring tre kilometer senare. På den sträckan hinner banan åter vrida till nordlig riktning genom två längre vänsterkurvor, en närmast grusgropen i vilken också mellanblocksignalen finns och en närmast bron över ån. Mellan dessa kurvor finns också en kortare högerkurva omgiven av två raklinjer.

Ålsån är ett biflöde till Byskeälven och rinner samman med denna ett par kilometer öster om järnvägsbron. När ån passeras vänds motlutet till medlut och kurvorna övergår i en drygt kilometerlång raklinje. I norra halvan av raklinjen finns en bevakad plankorsning med Snorumsvägen, en större skogsbilväg. Strax norr om plankorsningen inleds ett kraftigt medlut ner mot bron över Byskeälven samtidigt som banan vrider något österut. Vid bron når linjen sin lägsta punkt 245 meter över havet, några meter lägre än Myrhedens station och omkring 75 meter under linjens högsta punkt i söder. På den 800 meter långa raklinje som inleds söder om älven passeras inte bara det ofta friskt forsande vattendraget utan även landsvägen längs älven i en bevakad plankorsning och intill den banvaktsstugan Byske älv varefter infartssignalen till Myrheden strax följer.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Söndag 8 juni 2008

Östra änden av Ålså grusgrop, där lastplatsen med samma namn låg.  2 år
ID-nummer:  04451
Direktlänk: /bild/00004451/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen österut i riktning mot Myrheden vid det gamla grustaget.  2 år
ID-nummer:  04452
Direktlänk: /bild/00004452/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här vid det gamla grustaget går järnvägen i öst-västlig riktning i Hobergsknösens nordsluttning, berget syns bakom skogen till höger.  2 år
ID-nummer:  04453
Direktlänk: /bild/00004453/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sanddyner mitt i skogen vid f.d. Ålså grusgrop.  2 år
ID-nummer:  04454
Direktlänk: /bild/00004454/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut i stigningarna söderut mot Träskholm, dit det härifrån är drygt fyra kilometer.  2 år
ID-nummer:  04455
Direktlänk: /bild/00004455/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan omedelbart söder om Ålsån är nära 600 meter lång och har radie 600 meter, här sedd norrut.  2 år
ID-nummer:  04449
Direktlänk: /bild/00004449/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd söderut från dess mitt.  2 år
ID-nummer:  04450
Direktlänk: /bild/00004450/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längre fram i kurvan söder om Ålsån med bron och den följande raklinjen i sikte.  2 år
ID-nummer:  04448
Direktlänk: /bild/00004448/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ålsån med järnvägens passage över densamma sett norrut.  2 år
ID-nummer:  04447
Direktlänk: /bild/00004447/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sedd från bron över Ålsån. Här börjar stigningarna upp mot Träskholm.  2 år
ID-nummer:  04446
Direktlänk: /bild/00004446/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Ålsån omkring två kilometer söder om Byskeälvsbron.  2 år
ID-nummer:  04443
Direktlänk: /bild/00004443/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Ålsån sedd från sydost.  2 år
ID-nummer:  04444
Direktlänk: /bild/00004444/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattendragets namn välskyltat. I bagrunden ser vi banans motlut norrut med den bevakade plankorsningen på krönet innan det åter bär av utför mot Byskeälven.  2 år
ID-nummer:  04445
Direktlänk: /bild/00004445/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen mellan plankorsningen i Myrheden och Byskeälven sedd mot nordväst.  2 år
ID-nummer:  04441
Direktlänk: /bild/00004441/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma skärning sedd not sydväst, bron övre Byskeälven skymtar till vänster.  2 år
ID-nummer:  04442
Direktlänk: /bild/00004442/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i Myrheden, bron över Byskeälven finns dold längre bort på raksträckan. I fjärran syns berget Hobergsknösen som järnvägen passerar nära längre söderut.  2 år
ID-nummer:  04440
Direktlänk: /bild/00004440/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy norrut från plankorsningen mellan Byskeälven och Ålsån.  2 år
ID-nummer:  00608
Direktlänk: /bild/00000608/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I backen ner mot Byskeälven finner man också försignalen till Myrheden.  2 år
ID-nummer:  00609
Direktlänk: /bild/00000609/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot bron över Ålsån.  2 år
ID-nummer:  00607
Direktlänk: /bild/00000607/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen med landsvägen genom Myrheden ser man norrut infartssignalen till stationen. Till vänster skymtar banvaktstugan Byske älv.  2 år
ID-nummer:  01665
Direktlänk: /bild/00001665/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)