Storträsk–Träskholm

Mellan Jörn och Myrheden går landsvägen och järnvägen helt skilda vägar. Förbi de båda stationerna Träskholm och Storträsk passerar landsvägar över banan, men där emellan är det glest mellan vägarna. Järnvägen går här i gränslandet mellan ett större sammanhängande flackt myrområde i väster och ett mer kuperat område i öster. Topografin på linjen är sådan att vi finner den lägsta punkten vid passagen av Störhusån mitt på linjen 283 meter över havet, medan linjens södra och norra ände ligger 319 respektive 325 meter över havet. Störhusån är för övrigt ett av källflödena till Kågeälven som rinner ut i Bottenviken strax norr om Skellefteå.

Linjen Storträsk–Träskholm är 7,8 kilometer lång och består av en blocksträcka. Linjens södra ände finns på en lång raklinje i nordnordostlig riktning som börjar inne på bangården i Storsträsk och som sträcker sig ytterligare nästan två och en halv kilometer ut på linjen i medlut av varierande grad. På raksträckan passerar banan över den stora myren Stormyran och mitt på denna också Storträskån, biflöde till Störhusån som rinner från Storträsket vid byn Storträsk väster om banan. Här har tågresenären också bra utsikt mot berget Storklinten som reser sig drygt 200 meter över omgivande landskap några kilometer öster om järnvägen. På bergets nordsida finns skidanläggningen Storklinta vars nedfarter syns tydligt från banan.

Efter en svag högerkurva följer en 700 meter lång raklinje med medlut på 16 promille ner mot Störhusån som korsas i två grenar i den följande långa men svaga vänsterkurvan. Här övergår medlutet i ett lika stort motlut och efter en kort raklinje och två mycket svaga kurvor lämnar järnvägen åns närhet i en lite längre högerkurva. Banan planar ut vid passagen av den ostligaste delen av den långsmala Björklundsmyran på den följande raklinjen, men motlutet blir åter kraftigt i de svag vänsterkurva när banan närmar sig högsta punkten uppe på den nordvästra delen av den ås som sträcker ut sig i sydostlig riktning och på vilken de små byarna Åkerheden och Fågelberg öster om banan ligger. Höjdpunkten nås efter en halvkilometerlång raklinje mitt i den kurva som leder fram mot infarten till Träskholm.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Söndag 8 juni 2008

Banan norrut från höjdpunkten söder om Träskholm mot södra infarten till samma station.  4 år
ID-nummer:  04475
Direktlänk: /bild/00004475/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  4 år
ID-nummer:  04476
Direktlänk: /bild/00004476/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter börjar de kraftiga lutningarna ner mot Störhusån.  4 år
ID-nummer:  04477
Direktlänk: /bild/00004477/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)