Storträsk (Sto)

Storträsk är idag den första mötesdriftplatsen norr om Jörn längs Stambanan genom övre Norrland, belägen 319 meter över havet. På platsen förbereddes vid banans anläggande en militärmötesplats under namnet Stornäs. Byn Storträsk återfinns några kilometer västerut på nordvästra sidan om sjön Storträsket.

Platsen blev hållplats under 1910-talet och fick ett stationshus i ett plan på banans västra sida. Så småningom blev platsen en mötesstation med vevställverk. Stationen hade tidigare tre spår och ett lastspår. Under mitten av förra seklet fanns gott om kolmilor i trakten, och kolet lastades på tåg vid stationen. Dessutom förekom då lokal persontrafik när bybor reste till Jörn, den närmaste större orten. Senare kom även sågverket i Storträsk by att lasta trävaror vid stationen. Utöver stationshuset har det funnits bebyggelse med tre gårdar intill plankorsningen norr om bangården.

Idag är Storträsk en vanlig mötesdriftplats med två huvudspår och ställverk 59 utan möjlighet till samtidig infart. Inga byggnader utöver teknikhuset finns kvar vid stationen idag, den ligger mitt ute i skogen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Söndag 10 maj 2015

Kraften från ovan, detalj av en kontaktledningsstolpe på Storträsk bangård.  5 år
ID-nummer:  26488
Direktlänk: /bild/00026488/
Fotodatum: den 10 maj 2015
Publicerad: den 10 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Plankorsningen norr om bangården sedd västerut. Vägen mot Storträsk by några kilometer bort svänger till höger efter korsningen, till vänster kommer man till fjärrkuren och platsen för det numera rivna stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04479
Direktlänk: /bild/00004479/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd österut. Vägen mot Jörn svänger mot höger en bit bortomj korsningen medan en skogsbilväg i riktning mot Storklinta skidanläggning viker av snett mot väsnter. Till höger omedelbart bortom korsningen finns en väg in till norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04480
Direktlänk: /bild/00004480/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen mot norra stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  04481
Direktlänk: /bild/00004481/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot bangården.  15 år
ID-nummer:  04482
Direktlänk: /bild/00004482/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr.  15 år
ID-nummer:  04483
Direktlänk: /bild/00004483/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, här pågick arbete med sliperbyte och byte av växeltungor.  15 år
ID-nummer:  04485
Direktlänk: /bild/00004485/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden, östra sidan.  15 år
ID-nummer:  04486
Direktlänk: /bild/00004486/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  04487
Direktlänk: /bild/00004487/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen från norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04489
Direktlänk: /bild/00004489/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 92 från Göteborg/Stockholm passerar Storträsk station.  15 år
ID-nummer:  04490
Direktlänk: /bild/00004490/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren är belägen mitt på bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04491
Direktlänk: /bild/00004491/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04492
Direktlänk: /bild/00004492/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04493
Direktlänk: /bild/00004493/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På det öppna området vid fjärrkuren stod det numera rivna stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04494
Direktlänk: /bild/00004494/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del.  15 år
ID-nummer:  04495
Direktlänk: /bild/00004495/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de många rostbruna kontaktledningsbryggorna på bangården i Storträsk.  15 år
ID-nummer:  04496
Direktlänk: /bild/00004496/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04497
Direktlänk: /bild/00004497/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, utfartsblocksignalen vid stationsgränsen skymtar i kurvan längre bort.  15 år
ID-nummer:  04498
Direktlänk: /bild/00004498/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg susar förbi på huvudtågspåret i Storträsk.  15 år
ID-nummer:  04499
Direktlänk: /bild/00004499/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 2 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från en plankorsning tre kilometer söder om Storträsk station. Vid denna plankorsning når banan första gången på länge över 300 meter över havet.  15 år
ID-nummer:  01960
Direktlänk: /bild/00001960/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plankorsning, här verkar dikena ha justerats nyligen.  15 år
ID-nummer:  01961
Direktlänk: /bild/00001961/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger vid kilometer 1010.  15 år
ID-nummer:  01962
Direktlänk: /bild/00001962/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Jörn från Storträsk, södra bangårdsänden ligger vid kilometer 1013.  15 år
ID-nummer:  01963
Direktlänk: /bild/00001963/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen på mötesspåret i bangårdens södra ände.  15 år
ID-nummer:  01964
Direktlänk: /bild/00001964/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltar och signaler vid utfarten söderut.  15 år
ID-nummer:  01965
Direktlänk: /bild/00001965/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01966
Direktlänk: /bild/00001966/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  01967
Direktlänk: /bild/00001967/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  01968
Direktlänk: /bild/00001968/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens "stationshus" väster om spåren.  15 år
ID-nummer:  01969
Direktlänk: /bild/00001969/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–35
Andra bilder från platsen (2)