Växel och utfart mot Piteå

Piteåbanan är elektri­fierad med AT-system och har samman­lagt sju AT-trans­form­atorer. De första två står intill varandra strax söder om bron över Kors­träsk­bäcken på östra sidan av Piteå­banans nord­östra an­slut­nings­spår, båda anslutna till matar­ledningen via mark­kablar. Här finns också gränsen mellan BT-systemet på stambanan och AT-systemet. Trans­form­atorerna står normalt en och en längs banan, detta är ett special­fall vid början av AT-sträckan mot Piteå. Vid trans­form­atorerna går spåret från Älvsbyn genom en mindre skärning varefter mellan­signalen Nyf 2/7 följer på skydds­avstånd från den stopp­lykta som i sin tur föregår växeln mellan de båda triangel­benen mot Piteå.

När den långa kurvan norr­ifrån tar slut vid växeln är rikt­ningen sydlig till sydsydostlig och spåret från stambanan söder­ifrån ansluter genom sin mot­riktade kurva från nordväst. Över platsen där spåren möts strax norr om växeln mellan dessa passerar riksväg 94 på bro över spåren och mellan­signalen Nyf 3/7 på det västra spåret åter­finns under vägbron. Detta spår har som tidigare nämnts ingen stopp­lykta och inget skydds­spår vid södra växeln.

Strax söder om växeln passeras kilo­meter­tavla 2 varefter en gång- och cykel­tunnel under spåret följer för ett gång­stråk som för­binder Älvsbyn med fri­lufts­området kring Lill-Kanis­berget. Mellan växeln och gång­tunneln är banan rak på en kort sträcka innan den 430 meter långa utfarts­kurvan med radie 400 meter tar vid och vrider banan nästan 90 grader till rakt ostlig rikt­ning. Drift­plats­gränsen ligger ungefär mitt i kurvan. Från Älvsbyn råder motlut på omkring 10 promille genom hela drift­platsen, det andra spåret går som tidigare nämnts från medlut till motlut inför sydligaste kurvan i triangeln i riktning mot Piteå.

Bilder och filmer (27)

Söndag 12 februari 2012

Det nordöstra spåret mot Piteå sett söderut strax norr om bron över Korsträskbäcken. Bortom bron skymtar de två AT-transformatorerna och längre bort vägbron för riksväg 94 vid triangelspårets södra växel.  12 år
ID-nummer:  11981
Direktlänk: /bild/00011981/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
AT-transformatorerna på östra sidan av nordöstra anslutningsspåret. På stolpen som syns mellan dessa sker övergången mellan BT-system på Älvsbysidan till höger och AT-system mot Piteå till vänster.  12 år
ID-nummer:  11982
Direktlänk: /bild/00011982/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorerna står på en byggd platt yta i den branta sluttningen mellan Korsträskbäckens djupa dalgång och den höjd som banan skär genom strax söder om bron.  12 år
ID-nummer:  11983
Direktlänk: /bild/00011983/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vintervy norrut i höjd med AT-transformatorerna. Genom den glesa björkskogen inne i traingeln på andra sidan spåret skymtar barrskogen på andra sidan stambanans spår genom Nyfors.  12 år
ID-nummer:  11986
Direktlänk: /bild/00011986/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från platsen framför transformatiorerna mot södra växeln och riksvägens bro med Lill-Kanisberget i bakgrunden. Till höger syns matningen från transformatorerna anslutas till matarledningen från markkablar.  12 år
ID-nummer:  11987
Direktlänk: /bild/00011987/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Nyf 2/7 föregår växeln mellan de båda triangelbenen mot Piteå och är en tvåskenssignal då det nordöstra spåret har rakspår i växeln.  12 år
ID-nummer:  11988
Direktlänk: /bild/00011988/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

De båda triangelbenen mot stambanan söderut till vänster och norrut till höger sedda mot nordväst nedanför bron för riksväg 94.  12 år
ID-nummer:  11989
Direktlänk: /bild/00011989/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Riksvägens bro över spåren strax norr om växeln mellan dem sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  11990
Direktlänk: /bild/00011990/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i riktning mot Piteå vid växeln, strax före porten för gång- och cykelvägen syns kilometertavla 2.  5 år
ID-nummer:  25890
Direktlänk: /bild/00025890/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 23 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten för gång- och cykelvägen sedd från öster med Lill-Kanisberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12002
Direktlänk: /bild/00012002/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spåret söder om porten med riksvägens bro synlig längre bort, genom kontaktledningsstolpen närmast skymtar kilometertavla 2 strax söder om växeln.  12 år
ID-nummer:  12003
Direktlänk: /bild/00012003/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot triangelspåret längre söderut i den långa kurvan vid driftplatsgränsen mot Piteå, riksvägens bro kan skymtas längst bort mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  12005
Direktlänk: /bild/00012005/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Arnemark och Piteå sedd från samma plats som ovan, utfartsblocksignalen Nyf L11 reglerar utfarten på linjen.  12 år
ID-nummer:  12004
Direktlänk: /bild/00012004/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Vy norrut mot bron över Kosträskbäcken vid transformatorerna, här syns också nedkopplingstavlan för skyddssektionen längre norrut.  12 år
ID-nummer:  11985
Direktlänk: /bild/00011985/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gränssnittet mellan AT-system och BT-system där återledningen med två linor till höger övergår till två AT-matarledning med två linor till vänster. Kilometertalet på skylten stämmer inte med gällande kilometerräkning, stolpen står ungefär vid kilometer 1+640.  12 år
ID-nummer:  11984
Direktlänk: /bild/00011984/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda mot nordväst under vägbron, till höger syns stopplyktan för spåret från Älvsbyn före växeln.  12 år
ID-nummer:  11991
Direktlänk: /bild/00011991/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra växel sedd från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11993
Direktlänk: /bild/00011993/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Riksvägens bro sedd mot nordväst vid triangelspårets södra växel.  12 år
ID-nummer:  11994
Direktlänk: /bild/00011994/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren mot stambanan sedda från brons östra del.  12 år
ID-nummer:  11995
Direktlänk: /bild/00011995/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda från västra sidan av samma bro, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  11996
Direktlänk: /bild/00011996/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra växel och spåret vidare mot Piteå, vy från vägbron.  12 år
ID-nummer:  11997
Direktlänk: /bild/00011997/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbron sedd från sedd från söder från spårets västra sida.  12 år
ID-nummer:  11998
Direktlänk: /bild/00011998/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna som föregår södra växeln vid färd mot Piteå står under vägbron. Vid spåret från stambanan söderifrån närmast står mellansignalen Nyf 3/7 och på andra sidan står stopplyktan för spåret från Älvsbyn vars mellansignal står längre norrut.  12 år
ID-nummer:  11999
Direktlänk: /bild/00011999/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan, här syns den motriktade mellansignalen från Älvsbyhållet mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  12000
Direktlänk: /bild/00012000/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växeln passerar en gång- och cykelbana mellan Västermalm och Kanisbergets slalombacke och elljusspår under järnvägen, porten ses här från väster.  12 år
ID-nummer:  12001
Direktlänk: /bild/00012001/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Triangelspårets södra spets där Piteåbanans anslutningar till stambanan delar sig. Spåret mot stambanan söderut ser vi till vänster och mot stambanan norrut till höger. På bron passerar väg 94.  15 år
ID-nummer:  01720
Direktlänk: /bild/00001720/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Piteåbanans sedd söderut vid triangelspårets södra växel.  15 år
ID-nummer:  01721
Direktlänk: /bild/00001721/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!