Stambanans genomfart

Stambanans spår genom triangel­spåret mellan växlarna mot Piteå består till största delen av en drygt 570 meter långa kurva med radien 1050 meter. Den här kurvan är resul­tatet av den kurv­rätning som utfördes omkring 1980 då stam­banan lades om i en nord­ligare sträck­ning och en kurva med radie 400 meter elimin­erades. Trots att omlägg­ningen idag sträcker sig mellan två av triangel­spårets hörn hade omläggningen alltså inget samband med triangel­spårs­bygget i mitten av 1990-talet. Teknik­huset för Nyfors drift­plats finns på norra sidan av stam­banans spår omkring i kurvans östra del, drift­platsen styrs med ett ställ­verk 59.

I västra delen av den långa kurvan korsar stam­banan Kors­träsk­bäcken på en betong­bro strax norr om det gamla bro­läget före omlägg­ningen. Dal­gången här är inte fullt så djup som där det nord­östra triangel­benet mot Piteå korsar vatten­draget, men banan går ändå genom en skärning efter passagen vid färd norrut. På höjden norr om bron är bebygg­else i anslutning till Nyfors kursgård och camping synlig från spåret. Den gamla bron finns inte kvar och den gamla ban­sträck­ningen är därför lite svårare att lägga märke till just här. Längre in i skogen inne i triangeln syns dock banvallen tydligt, där gick järn­vägen på norra sidan av Kors­träsk­bäckens österut allt djupare dalgång tätt intill den be­bygg­else som fanns kring det gamla såg­verket vid bäcken. Den här be­bygg­elsen är helt för­svunnen idag.

Bilder och filmer (24)

Tisdag 14 februari 2012

Teknikhuset i Nyfors med tillfartsväg sett från Ställverksvägen.  12 år
ID-nummer:  11960
Direktlänk: /bild/00011960/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Älvsbyn från teknikhuset, Piteåbanans nordöstra anslutning till stambanan syns till höger.  12 år
ID-nummer:  11961
Direktlänk: /bild/00011961/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordöstra spetsen i triangelspåret, vy mot nordost med Rackberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11962
Direktlänk: /bild/00011962/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans långa kurva genom Nyfors, vy västerut.  12 år
ID-nummer:  11963
Direktlänk: /bild/00011963/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Stambanan sedd i riktning mot Älvsbyn mitt i triangelspåret i Nyfors. Teknikhuset syns mitt i bild, Piteåbanans norra anslutningsspår syns till höger och Rackberget vakar i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11936
Direktlänk: /bild/00011936/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs stambanan vid skärningen strax öster om Korsträskbäcken.  12 år
ID-nummer:  11937
Direktlänk: /bild/00011937/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans bro över Korsträskbäcken, vy västerut med landsvägsbron för Industrileden i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11938
Direktlänk: /bild/00011938/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans bro över Korsträskbäcken sedd från sydost, här syns också mellansignalen Nyf 1/5.  12 år
ID-nummer:  11939
Direktlänk: /bild/00011939/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans gamla banvall inne i triangelspåret sedd i riktning mot Älvsbyn med Korsträskbäckens nedskurna flodfåra till höger.  12 år
ID-nummer:  11940
Direktlänk: /bild/00011940/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd västerut från en något ostligare position.  12 år
ID-nummer:  11941
Direktlänk: /bild/00011941/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Stambanans nuvarande bro över Korsträskbäcken inom Nyfors driftplats sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  11951
Direktlänk: /bild/00011951/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans bro över Korsträskbäcken och mellansignalen Nyf 1/5 omedelbart väster om denna.  12 år
ID-nummer:  11950
Direktlänk: /bild/00011950/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans bro över Korsträskbäcken sedd från höjden öster om denna. Stambanans gamla sträckning före omläggningen kring 1980 låg mellan dagens båda spår och korsade Korsträskbäcken vid vänster bildkant.  12 år
ID-nummer:  11949
Direktlänk: /bild/00011949/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid stambanans skärning mellan teknikhuset och Korsträskbäcken.  12 år
ID-nummer:  11947
Direktlänk: /bild/00011947/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid skärningen mot triangelspårets västra växel vid Industriledens bro över stambanan.  12 år
ID-nummer:  11948
Direktlänk: /bild/00011948/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger på stambanans norra sida med kort väganslutning från Ställverksvägen.  12 år
ID-nummer:  11946
Direktlänk: /bild/00011946/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost vid stambanans spår inne i triangeln i Nyfors i höjd med teknikhuset, till höger ansluter Piteåbanans spår norrut mot Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  11944
Direktlänk: /bild/00011944/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan sedd västerut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11945
Direktlänk: /bild/00011945/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans gamla banvall inne i Nyforstriangeln sedd i riktning mot Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  11952
Direktlänk: /bild/00011952/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd i motsatt riktning jämfört med ovan betydligt närmare nordöstra triangelspetsen.  12 år
ID-nummer:  11931
Direktlänk: /bild/00011931/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I triangelspårets nordöstra hörn närmast Piteåbanans spår håller den gamla banvallen på att växa igen, vy mot sydväst.  12 år
ID-nummer:  11930
Direktlänk: /bild/00011930/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Nyfors teknikhus ligger längs stambanan mellan de båda anslutningarna från Piteåbanan.  15 år
ID-nummer:  01722
Direktlänk: /bild/00001722/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns det gott ocm sly och ont om utsikt. Stambanans spår i triangelspåret.  15 år
ID-nummer:  01723
Direktlänk: /bild/00001723/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från teknikhuset in mot Älvsbyn är utsikten något bättre, här skymtar vi Piteåbanans anslutning norrut där spåret går parallellt med stambanan en kort bit innan växeln som sammanför dem.  15 år
ID-nummer:  01724
Direktlänk: /bild/00001724/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!