Nyfors (Nyf)

Vid Nyfors längs Korsträskbäcken cirka två kilometer väster om centrala Älvsbyn låg en av bygdens tidiga industriplatser. Här utnyttjade man genom exempelvis sågverk och elverk en del av bäckens sammanlagda fallhöjd på 50 meter på den omkring 8 kilometer långa sträckan från Stor-Korsträsket till Piteälven vid Älvsbyn. När stambanan byggdes kom den att korsa bäcken tre gånger varav den första vid Korsträsk station vid utloppet ur Stor-Korsträsket och den sista vid just Nyfors där banan gick rakt genom bebyggelsen. En banvaktstuga med namnet Nyfors fanns strax väster om passagen av bäcken som skedde på en 10 meter lång järnbro. Härefter följde en ganska snäv kurva som vred banan mot nordost in mot Älvsbyn. I höjd med banvaktstugan ska det dessutom ha funnits ett spår till en grusgrop som också bar namnet Nyfors.

Av bebyggelsen i det gamla Nyfors finns idag inte mycket kvar. Stambanan rätades på platsen någon gång runt 1980 vilket gjorde att den fick en ny bro över Korsträckbäcken och att kurvan öster om den fick en radie på drygt 1000 meter i stället för tidigare 400 meter. Samtidigt försvann dock banvaktstugan Nyfors som stod i vägen för nybygget. Utanför järnvägsvärlden lever namnet Nyfors lever kvar bland annat tack vare Nyfors konferens och camping på järnvägens norra sida. När Piteåbanan skulle få en ny anslutning till stambanan här strax väster om Älvsbyn med ett triangelspår som delvis omsluter den nu utplånade gamla industriplatsen återkom namnet även till järnvägen, 100 år efter dess tillkomst. Den nya driftplatsen som helt och hållet består av detta triangelspår fick nu namnet Nyfors.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (5)